Administracinė teisė

Valstybės tarnautojų veikla ypatinga ir tai lemia didesnės atsakomybės mastą. Valstybės tarnautojai, palyginti su darbuotojais pagal darbo sutartis, prisiima papildomų socialinių įsipareigojimų, tačiau įstatymų neatleidžiami nuo atsako...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 04 22
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Referatas. Temos: (1) juridinis asmuo; (2) juridinio asmens sąvoka, požymiai, rūšys; (3) juridinio asmens steigėjai ir dalyviai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 03 13
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 10
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Precedentinė teisė vyrauja anglosaksiškose šalyse, kuriose yra bendrosios teisės tradicija, kaip Anglija, Naujoji Zelandija, Australija, Kanada, JAV ir kt. Precedentas anglosaksiškose šalyse yra pripažįstamas pirminiu teisės šaltiniu, ša...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 03 03
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Išsamus administracinės teisės konspektas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 01 13
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 100
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Pagrindinės sąvokos,viešojo administravimo subjekto statusas civiliniuose teisiniuose santykiuose, atskirų subjektų dalyvavimas tokiuose santykiuose.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 09 19
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 5
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Rašto darbo tikslas – pateikti esminius valstybės tarnybos Rusijoje bruožus bei ypatumus. Uždaviniai: išanalizuoti valstybės tarnybos Rusijoje sampratą bei sistemą; pateikti esminius aspektus dėl tarnautojų priėmimo į valstybės tarn...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 12 30
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – atskleisti administracinę atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių ypatumus. Darbo uždaviniai: apžvelgti ir paaiškinti administracinę atsakomybę lengvianančias aplinkybes; pžvelgti ir paaiškinti administrac...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 05 15
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: teisėtumo ir jo užtikrinimo sampratų įvairovė; teisėtumo užtikrinimai viešajame administravime būdai; viešojo administravimo apibrėžtis; teisėtumo užtikrinimo viešajame administravime samprata; teisėtumo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 04 03
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 11
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tai konspektas iš 3 vadovėlių: I.Deviatnikovaitės "Administracinė teisė", Bakavecko ir kt. "Adminitracinė teisė" (apie valstybės tarnybą) ir Šedbaro "Administracinė atsakomybė" (apie pažeidimo sudėtį).
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 01 19
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 40
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Pagrindinės temos: žemės teisė - kaip savarankiška teisės šaka; žemės nuosavybės teisė; privati žemės nuosavybė; valstybės žemės nuosavybė ir kitos iki žemės ginčų sprendimo.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 10 11
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbo tikslas - išnagrinėi klausimus, susijusius su nepilnamečių, padariusių administracinius teisės pažeidimus, teisiniu statusu. Darbo uždaviniai: apibūdinti administracinio teisės pažeidimo subjekto sąvoka, nepilnamečių nusikalsta...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 10 11
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Magistro baigiamojo darbo tikslas: ištirti administraciniu teisiniu, sisteminiu požiūriu Lietuvos Respublikos teisinės sistemos reformos įgyvendinimą ir perspektyvas Darbo uždaviniai: vertinamuoju teoriniu požiūriu tirti 1993 ir 1998 met...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 09 26
DARBO TIPAS Baigiamasis magistro darbas
PUSLAPIAI 53
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: administracinės teisės sąvoka bei funkcijos ( reguliavimo, apsauginė, stabilizavimo, represinė, aukliajamoji ir kt.).
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 05 18
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Powerpoint prezentacija (skaidrės). Sveikatos apsauga, principai, sistema, įstaigos, tarnybų funkcijos
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 12 09
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 64
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Svarbiausia informacija apie Užsienio Reikalų ministeriją.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 21
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 32
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
darbo tikslas: išnagrinėti lex retro non agit taisyklės taikymą administracinėje teisėje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 02
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: vietos savivaldos sistema, funkcijos, organizavimo principai; Lietuvos savivaldos reforma po nepriklausomybės atkūrimo; savivalda šiandien.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 09 26
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pirmojoje darbo dalyje bus aptariama bendrai kas yra administracinė justicija, kokie yra jos modeliai, kokie yra administracinės justicijos uždaviniai ir kokius santykius ji apima. Pirmosios dalies pobūdis yra teorinis. Antrojoje daly...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 04 18
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 32
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – įvertinti įrodymų administracinių pažeidimų bylos teisenoje teisinius aspektus. Darbo uždaviniai: rinkti, sisteminti, analizuoti temos mokslinę literatūrą nagrinėjamais klausimais; įvertinti administracinių nuobaudų ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 04 06
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: atsižvelgiant į šio darbo dalyką, išnagrinėti finansų kontrolės esmę, metodus ir išsiaiškinti finansų kontrolės klasifikavimą. Šio darbo uždaviniai: aApibūdinti finansų ir finansų kontrolės sąvokas, bei metodus;...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 02 28
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 29
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio nagrinėjamo klausimo esmė suvokimas administracinio teisinio režimo kaip teisinio - organizacinio instituto, kuriame yra aiškiai nustatytos taisyklės, kurių turi laikytis piliečiai ir juridiniai asmenys savo veikloje, taip pat suvokimas...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 02 13
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Pagrindinės temos: valstybės tarnybos samprata; valstybės tarnybos raida Lietuvoje 1990-2010; problemos Valstybės tarnnyboje; teisėkūra valstybės tarnybos srityje: naujas šio instituto raidos etapas?
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 13
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 13
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Išsami aktyvaus teisėjo vaidmens administraciniame procese analizė, tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektais su aktualiais teismų praktikos pavyzdžiais.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 09
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 16 | Literatūros sąrašas: Yra | Pagrindinės darbo temos: administracinių ginčų samprata ir vieta administraciniame procese; ikiteisminis nagrinėjimas; subjektai ir kompetencija; nagrinėjimo problemos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 14 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – įvertinti viešųjų paslaugų tiekimą, kaip viešojo administravimo sritį. Darbo uždaviniai: remiantis įstatymais aptarti viešųjų paslaugų adminis...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 26 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio referato pagrindinis tikslas apžvelgti svarbiausius teisės aktus, kurie reglamentuoja statybų procesą, apibrėžti statybos teisinius santykius bei jų turinį.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 09 22
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 24 | Literatūros sąrašas: Yra | Šiame darbe aptariamas viešųjų paslaugų teikimas savivaldybėje. Išnagrinėjami teisės aktai ir papildoma literatūra šiuo klausimu. Toliau bus analizuojamos lice...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 09 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 34 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo uždaviniai: susipažinti su advokatų kontoros struktūrą ir jos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais; išanalizuoti administracinės atsakomybės principu...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 29   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 32 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbe aptarta viešojo administravimo sąvoka, rūšys, skirtingi kriterijai pagal ką rūšiuojami principai, institucijos, kurios įgyvendina šiuos principus. Kursinio d...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 05 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 19 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: Mano darbo tikslas, atskleisti administracininių bylų teisminį nagrinėjimą, administraciniame pirmos instancijos teisme. Darbo objektas : pirmos instanci...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 03 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D