Administracinis procesas

Šio rašto darbo tikslas – remiantis teismų praktika, teisės aktais bei kita literatūra, kuo išsamiau aptarti asmens teisę į apeliaciją Lietuvos administraciniame procese.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 01 19
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 11
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas - apibrėžti administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos sąvoką, jos esmę, joje dalyvaujančius proceso dalyvius, administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjimo vietą, terminus, administracinio teisės paže...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 10 12
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išnagrinėti administracinio proceso dalyvių institutą, jo esmę ir ypatumus, išaiškinti pagrindinius administracinio proceso dalyvius ir jų teisinės padėties aspektus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 03 15
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šiame rašto darbe naudojant loginį-sisteminį, analitinį bei apibendrinamąjį tyrimo metodus, nagrinejama administracinės bylos proceso šalių samprata, statusas bei jų procesinės teisės bei paregos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 01 21
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 10
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbu siekiama išsiaiškinti, kokios yra teisėjo diskrecijos ribos, priimant sprendimus bylose, koks santykis sieja teisėjo apsisprendimą ir objektą – viešajį interesą, taip pat, kiek šis teisminės valdžios pareigūnas privalo vadovaut...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 07
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės temos: pažeista ar ginčyjama teisė; įstatymų saugomas interesas; asmens suinteresuotumas; suinteresuotumo išimtys.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 01
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 17
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės temos: sąvokų apibrėžimas; absorbcijos principo taikymas; rūšinio teismingumo nustatymas bei pažeidimo pasekmės.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 26   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 01
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
darbo tikslas - susipažinti su administracinio proceso teisės samprata, administracinių kategorijų turiniu, išanalizuoti administracinį teisinį reglamentavimą, teisės doktriną bei teismų praktiką, kritiškai vertinti viešojo admini...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 09
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 17 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbe nagrinėjama bylų priskirtinumo sąvoką, rūšys, teismingumo samprata, rūšinis teismingumas, analizuojami administracinių teismų kompetencijos nustatymo principai pag...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas yra apie įrodymus administraciniame procese, kokios yra jų rūšys, kaip jie yra klasifikuojami, jų vaidmuo.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 06 26
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kvaziteismo sąvoka, paskirtis, atliekamos funkcijos ir ypatybės, institucijos: Lietuvoje, Didžiojoje Britanijoje ir JAV, kvaziteismų lyginamoji analizė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Administracines teises rasto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 24   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
REFERATAS. ŠIAM DARBE APRAŠOMI ADM.TEISĖS PAŽEIDIMAI, TEISĖS AKTAI, TEISENOS STADIJOS, TERMINAI, ĮRODYMAI ADMINISTRACINĖS TEISĖS BYLŲ TEISENOJE
ATSISIŲSTA KARTŲ: 50   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
kusinis darbas administracinio proceso teisei
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pristatymas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 33   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 22
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas. Administracinio proceso samprata Administracinės prievartos priemonių taikymo procesas Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 285   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Ūkinės veiklos licencijavimas. Administacine teise(specialioji dali)
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Administracinio proceso teisės rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Administracinės nuobaudos rūšys, skyrimo aplinkybes, skyrimo terminai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 52   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
rašoma apie administraciniu prievartos priemoniu panašumus ir skirtumus
ATSISIŲSTA KARTŲ: 82   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Administracines teises konspektai šia tema.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 163   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Paruošti konspekai pagal bilietus
ATSISIŲSTA KARTŲ: 630   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 51   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pirma, administraciniu teises pažeidimu bylu teisenos užtikrinimo priemones yra numatytos ATPK normu. Jos procesinio pobūdžio ir taikomos kompetentingu valstybiniu instituciju (pareigūnu) administraciniu teises pažeidimu bylose numatytais atve...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 82   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kvaziteismu reikšmė bei veikla.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 98   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Administracinių bylų teisenos įstatymo komentaras:turinio analizė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 163   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Ginčų samprata, rūšys, juos nagrinėjantys subjektai. Rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 87   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2004 11 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 190   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D