Baudžiamasis procesas

Darbe atskleidžiamas baudžiamojo įsakymo turinys ir sąlygos, pateikiama teismų praktika. Baudžiamojo įsakymo procesas taikomas dėl aiškių nusikalstamų veikų, kai įtariamasis dažniausiai pats prisipažįsta kaltu ir yra suinteresuotas ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 12 12
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 10
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pranešimas.Temos: 1) pagrindiniai bylos nagrinėjimo teisme principai; 2) Saiban In teismai; 3) bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme; 4) nuosprendžių apskundimas; 5) proceso atnaujinimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 01 02
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 8
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Išsamūs baudžiamojo proceso konspektai su turiniu.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 25   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 30
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 103
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Tikslas - pateikti susistemintą literatūrinę medžiagą, nagrinėjančią baudžiamąjį procesą, jo paskirtį ir funkcijas, dalyvius ir subjektus. Uždaviniai: apžvelgti baudžiamojo proceso sąvoką ir per funkcijas iškelti baudžiamojo p...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 30
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - atskleisti nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumus. Uždaviniai: Išryškinti nepilnamečių nusikalstamumo bruožus; aptarti nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumus; atskleisti prevencijos priemones.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 15
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 9
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – atskleisti esminių baudžiamojo proceso pažeidimų sampratą. Uždaviniai: aptarti baudžiamojo proceso teisės pažeidimų sampratą ir jų požymius, kurie būdingi ir esminiams baudžiamojo proceso pažeidimams; išanalizuot...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 01 14
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės temos: įrodymų sąvoka; daiktai baudžiamajame procese; procesiniai veiksmai, atliekami su daiktais; daiktiniai įrodymai teisme.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 21
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 13
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kita | Puslapiai: 3 | Literatūros sąrašas: Yra | Nuteistasis V.B. padavė apeliacinį skundo dėl jo apkaltinamojo nuosprendžio ir paprašė bylą nutraukti neįrodžius jo dalyvavimo nusikalstamoje veikoje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 09 22
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 23 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – kompleksiškai išnagrinėti ir ištirti ikiteisminio tyrimo planavimo ir organizavimo procesus, jų svarbą ir juos atliekančių subjektų vaidmenį bei ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 06 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: | Literatūros sąrašas: Nėra | Darbo tikslas: išnagrinėti tarpininko kyšininkavimo ir papirkimo apribojimus baudžiamosios teisės teritorijoje ir praktikoje. Darbo uždaviniai: išnagrinėti nusikalti...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 11 | Literatūros sąrašas: Yra | Baudžiamojo proceso principai – tai pagrindiniai, vadovaujantys pradai, normos, nustatančios baudžiamojo proceso pobūdį, visų jo institutų turinį, išreiškiantys pož...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 01 22
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 200+ | Literatūros sąrašas: Nėra | Viskas egzaminui MRU pas dėst. Jurką. Suglaudentoje byolje rasite konspektus kiekvienai temai pagal egzamino programą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 112   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 13 | Literatūros sąrašas: Yra | V. B. nuteistas už tai, kad dirbdamas Šilalės rajono PK Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresniuoju inspektoriumi, 2005 m. gegužės 23 d. konvojuodamas G...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – išnagrinėti ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro veiksmų ir nutarimų apskundimo klausimą. Darbo uždaviniai: išnagrinėti kas turi teisę paduoti sk...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Baigiamasis darbas. Darbo tikslas - išanalizuoti ir atskleisti baudžiamojo proceso principų esmę, turinį, trumpai apžvelgti jų taikyme kylančias problemas, nustatyti baudžiamojo proceso principų tarpusavio ryšį, palyginti Lietuvos Respub...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursiniame darbe aprašoma Europos arešto orderio samprata, paskirtis, priėmimo aplinkybės, privalomi ir neprivalomi vykdymo pagrindai. Taip pat analizuojama konstitucinė jurisprudencija, susijusi su EAO.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 08 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
11 lapų praktikos ataskaita. Praktika atlikta Vilniaus m. VPK Vilniaus rajono policijos komisariate Nusikaltimų tyrimų skyriuje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 30   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas, kuriame aptariami pagrindinius aspektus apklausiant įtariamąjį baudžiamajame procese.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas. Pagrindinės, papildomosios kardomosios priemonės, kitos procesinės prievartos priemonės, skirtumai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinio darbo tikslas yra atskleisti baudžiamojo proceso tipus, jų rūšys. Išnagrinėti baudžiamojo proceso raidą Lietuvoje nuo viduramžių iki dabar, išaiškinti, koks baudžiamojo proceso tipas yra Lietuvoje, išanalizuoti bylos nagrinėj...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pagrindinis rašto darbo tikslas - remiantis įvairiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, moksline literatūra ir kitais norminiais teisės aktais aptarti pateiktus du teorinius klausimus, t.y. paaiškinti suėmimo retrospek...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 28   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Teorija bei uždaviniai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 42   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 02 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Ikiteisminio tyrimo veiksmai; eksperimentas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 31   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 02 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 01 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rasto darbas, IKITEISMINIO TYRIMO KONTROLĖS TURINYS, ĮRODINĖJIMO DALYKO BEI ĮRODINĖJIMO RIBŲ SANTYKIS. UŽDAVINYS Žalgirio stadione Vilniuje buvo įvykdytas plėšimas, kurį matė daug žmonių, tuo metu stadione...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 33   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 114   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas Nepilnamečiui pripažįstamos ir ginamos visos teisės ir laisvės, numatytos pilnamečiams asmenims. Tačiau įvertinus nepilnamečio psichinę, socialinę bei fizinę brandą, pripažįstama, kad nepilnamečiui, jei jis tampa baud...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 08 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D