Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis.

Kursinis darbas apie atsakomybę lengvinančias aplinkybes taikant bausmę
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2016 03 13
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbe apžvelgiamas vienas iš nusikaltimų - išprievartavimą, kuris pažeidžia asmens žmogaus teises ir žmogišką orumą. Prievartautojas ne tik sužaloja savo aukos kūną, bet ir suluošina ją emociškai, šitaip sukeldamas ilgalaikius pad...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 12 12
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Viena iš korupcijos formų ir visuomenei labiausiai žinomas yra kyšininkavimas. Ši forma yra tiesiogiai siejama su administracine korupcija, pagal kurią vertinamas viešųjų įstaigų skaidrumas ir efektyvumas sprendžiant visuomenei reikšmin...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 04 22
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Baudžiamosios teisės, bendros dalies kursinis darbas. Kursinio darbo tikslas – išsiaiškinti baudžiamąją atsakomybę lengvinančių aplinkybių reikšmę bausmės skyrimui, pateikiant pagrindines baudžiamojo įstatymo nuostatas, teismų pra...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 11 18
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 24
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas yra atlikti baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos paskirties bei uždavinių analizę. Tam tikslui pasiekti reikėtų žinoti kas yra baudžiamsis procesas, operatyvinė veikla, jų tikslai bei uždaviniai. Darbe atlikama ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 11 07
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 30
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – kuo plačiau atsleisti turto konfiskavimą Lietuvos teisinėje visuomenėje istoriškai ir pagal galiojančius Lietuvos įstatymus, taip pat palyginti su turto konfiskavimu užsienyje. Uždaviniai: atskleisti kaip buvo reglamentuo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 11 16
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbo tikslas yra apžvelgti galiojusius baudžiamuosius įstatymus ir visą baudžiamosios politikos raidą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 02 16
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tikslas – nustatyti korupcijos Lietuvos viešajame sektoriuje pokyčius, ribojimo priemones ir jų efektyvumą. Uždaviniai: nustatyti organizacinius pokyčius kurie mažina korupciją; nustatyti korupcija ribojančius teisės aktus; nustatyti...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 09 26
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 33
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Rašto darbe pabandysime išsiaiškinti nusikalstamos veikos sudėties elementų požymius bei išsiaiškinti jų reikšmę, įrodinėjant nusikalstamos veikos sudėtį. Siekiant minėto tikslo, keliami tokie uždaviniai: apibūdinti nusiklstamo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 07 07
DARBO TIPAS Baigiamasis bakalauro darbas
PUSLAPIAI 48
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: savaldžiavimo objektyvieji bei subjektyvieji požymiai; fizinė ir psichinė prievarta savavaldžiaujant; baudžiamosios bylos Nr. 2K-323/2009 kvalifikuojančios aplinkybės.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 30
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis teisinis reglamentavimas pagal BK; atskirimo nuo administracinio teisės pažeidimo pagrindinis kriterijus; nusikaltimo sudėtis.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 02 13
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 17
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Aptarta kiekviena atsakomybę lengvinanti aplinkybė (baudžiamosiose bylose), pakomentuota ir susieta su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimtais nuosprendžiais bei kitais teisės šaltiniais. Išsamus ir platus literatūros sąrašas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 16
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 26
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 22 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – aptarti gynėjo pareigas, teisės, funkcijas. Darbe keliami uždaviniai: paanalizuoti gynėjo sąvoką; sužinoti gynėjo pareigas; aptarti jo teisės; iš...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: atskleisti baudžiamosios atsakomybės vykdymo tvarką, už užsienyje padarytus nusikaltimus. Darbo uždaviniai: išanalizuoti sąlygas, nustatytas patraukim...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 21 | Literatūros sąrašas: Yra | Tikslas – tinkamai išnagrinėti baudžiamųjų įstatymų galiojimo laike klausimais parašytą literatūrą, pateikti logiškai susietus jos apibendrinimus, bei visą te...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 25 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas ir uždaviniai. Šio kursinio darbo tikslas - išanalizuoti netiesioginės tyčios elementus (intelektinį ir valinį), atskleisti probleminius klausimus, sus...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 05 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinio darbo tikslas – atskleisti bendrininkavimo formas ir jų baudžiamojo teisinio vertinimo ypatumus galiojančiame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse bei teismų praktikoje. Uždaviniai: įvardyti bendrininkavimo sampratą apibrė...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 22   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas. 46 psl.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 28   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Lietuvoje baudžiamoji atsakomybė už turto sunaikinimą ar sugadinimą dėl neatsargumo yra nustatyta BK 188 str.Šio straipsnio 1d. įtvirtina, jog: “Tas, kas dėl neatsargumo sunaikino ar sugadino svetimą turtą ir padar...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo tikslas – atskleisti viešosios tvarkos pažeidimo sampratą bei sudėties elementų charakteristikas. Uždaviniai: pateikti viešosios tvarkos sampratą pagal galiojančius norminius aktus, atskleisti viešosios tvarkos pažeidimo sudėties...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas, kuriame analizuojant naujausią baudžiamosios teisės literatūrą pateikiama baudžiamojo poveikio priemonių samprata ir reglamentavimas; turoto kofiskavimo pagrindai; asmenų, dalyvaujančių nusikalstamo susivirenijimo veikloje...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 09
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Nusikaltimo mažareikšmiškumas; pakaltinamumas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 02 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo tipas - referatas.Darbe paaiskinta koks yra lobizmo tikslas ir esme,pagrindiniai lobistines uzdaviniai,bei kokios yra isskiriamos lobizmo formos.Aprasyta kas yra nelegalus lobizmas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 01 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Bausmės sąvoka ir požymiai;Bausmės paskirtis (tikslai);. Bausmių rūšys;Bauda;Laisvės apribojimas;Bausmių sistemų teisinė reikšmė
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Išvada, su statistika, ir visais kitais atributais.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Dar vieni J.Prapiesčio konspektai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 40   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. [ganėtinai prastas]
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
MRU baudžiamosios teisės rašto darbo sprendimas, 9 variantas.Budėjimo metu gydytojas gavo pranešimą apie tai, kad būtina suteikti skubią medicininę pagalbą moteriai, kuriai prasidėjo priešlaikinis gimdymas su komplikacijomis. Tačiau gyd...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 24   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas . Šio darbo tikslas ir yra atlikti kapo išniekinimo sudėties analizę, remiantis teorine medžiaga ir teismo praktika.Įvertinti kapo išniekinimo objektyviuosius ir subjektuyviuosius požymius;
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 06 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D