Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis.

Plėšimas – vienas pavojingiausių nusikaltimų turtinių nusikalstamų veikų sistemoje, kadangi juo kėsinamasi ne tik į nuosavybę, bet ir tokias svarbias baudžiamojo įstatymo saugomas vertybes kaip žmogaus sveikata, laisvė. Baudžiamosi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 03 19
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 34
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pranešimas. Veikos kvalifikavimas pagal BK 142 str. 1 d. ir 144 str.: neteisėtas abortas ir palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 10 15
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 10
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Austafijus buvo nuteistas pagal LR BK 129 str.2 d. 5 p., už tai, kad grįžęs iš darbo į namus užtikęs miegamajame savo žmoną Marijaną su kitu vyru, juos abu nužudė. Bet savo veiką kaltinamasis prašo perkvalifikuoti į LR BK 130str. Nu...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 10 11
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 6
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Tyrimo tikslas – Išsiaiškinti baudžiamojo proceso principų reikšmę ikiteisminiame tyrime. Tyrimo uždaviniai: apibūdinti baudžiamojo proceso principų sampratą ir rūšis; aptarti ikiteisminio tyrimo sampratą; apibendrinti atlikto tyri...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 06 04
DARBO TIPAS Baigiamasis bakalauro darbas
PUSLAPIAI 71
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: Išanalizuoti nužudymo labai susijaudinus bei neteisėto ar itin įžeidžiančio nukentėjusiojo poelgio požymius baudžiamosios teisės teorijoje ir teismų praktikoje. Darbo uždaviniai: išanalizuoti nužudymo labai susijaudi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 27
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 18
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės temos: savivaldžiavimo objektyvieji požymiai; savivaldžiavimo kvalifikuota sudėtis; subjektyvieji požymiai; atribojimas nuo kitų panašių nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 02 13
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 16 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo temos: VPA nusikalstama veikla ir požymiai, sudėtis, objektas ir dalykas, subjektas, objektyvioji bei subjektyvioji pusės, VPA atskyrimas nuo kitų panašių nusika...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 27 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbe siekiama lyginamuoju metodu išanalizuoti sukčiavimo sporto srityje reglamentavimą bei nustatyti administracinės, civilinės, baudžiamosios ir drausminės atsakomybės ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 05 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 24 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo kvalifikavimo ypatumus. Šiam tikslui pasiekti iškėliau tris pagrindinius uždavinius: pateikti ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 04 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Yra | Turto iššvaistymo objektas ir dalykai, objektyvioji ir subjektyvioji pusė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 03 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 19 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbe pateikiama privertimo lytiškai santykiauti samprata. Toliau nagrinėjam šio nusikaltimo sudėties analizė išskiriant nusikaltimo subjektą, subjektyviąją pusę, ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 03 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 45 | Literatūros sąrašas: Nėra | VU TF konspektas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 77   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 01 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kita | Puslapiai: 12 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslai ir uždaviniai: palyginti 182 ir 183 straipsnių nusikaltimus; kokie šių nusikaltimų panašumai; kokie šių nusikaltimų skirtumai; išnagrinėti kokie šių nusikal...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 26 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo uždaviniai: analizuojant privilegijuotus nužudymus, išnagriėti sąvokas, teisės spragas, ryšius su BK projektu, dažniausiai pasitaikančias aplinkybes, kai ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinio darbo tikslas yra išnagrinėti specialių žinių panaudojimo formų santykį ikiteisminiame tyrime. Iškelto tikslo realizavimui keliami tokie pagrindiniai uždaviniai: apibrėžti pagrindines darbo temos sąvokas ir pateikti jų samprat...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 06 26
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. BK 159 straipsnio "Vaiko įtraukimas į nusikalstamą veiką" sudėties požymių analizė. Objektas, objektyvioji pusė, subjektas, subjektyvioji pusė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 06 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas įvertintas labai gerai. Jame išsamaiai išnagrinėti bendrieji bei specialieji bausmės skyrimo pagrindai (recidyvas, bausmės skyrimas nepilnamečiui ir kt.), bausmės skyrimo principai bei taisyklės.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas. Apžvelgiamos visos nusikalstamų veikų rūšys atskirai:objektyvioji bei subjektyvioji pusė, teismų praktika.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 175   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
40 uždavinių pagal bilietus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 206   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Neturtinės žalos atlyginimo ypatumai BPK ir pan.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas apie juridiniu asmenu baudziamaja atsakomybe.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kuklus šio kursinio darbo tikslas yra susipažinti minėto nusikaltimo sąvoka, su privilegijuota nusikaltimo sudėtimi, naujagimio nužudymo objekto, nukentėjusiojo ir objektyviųjų požymių samprata Kursiniame darbe, siekiama parodyti naujagim...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 25   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 04 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 33   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Apzvelgiami teotiniai ir praktiniai turto prievartavimo nuo plesimo etribojimo kriterijai. Analizuojama LAT praktika. Naudojama XIX amz. rusu mokslininku literatura.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 31   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
atsviesta knyga senojo bk. Specialioji Dalis
ATSISIŲSTA KARTŲ: 22   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
BT spec. dalies atsviestas vadovelis
ATSISIŲSTA KARTŲ: 184   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 22
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas.Kursinio darbo tikslas. Pagrindinis šio darbo tikslas - sisteminiu požiūriu ištirti ir įvertinti nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė remiantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso nuostatomis bei tarptautiniais dokument...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 37   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 10 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Ismoksi - islaikysi.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 417   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 10 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Jame yra analizuojama vagystės, kaip nusikalstamos veikos, objektas bei objektyvioji pusė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 44   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 09 27
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
kursinis darbas. LR BK 228 str. piktnaudziavimo nusikalstamos veikos sudetis, bei sios sudeties teorine analize. sios nusiklastamos veikos kvalifikavimo LR teismuose praktika.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 09 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D