Civilinė teisė

Darbo tikslas – atskleisti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų turinio taikymą Lietuvos teismų praktikoje. Darbo uždaviniai: aptarti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų sampratos interpretacijas; išnagrinėti bylas,...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2017 05 16
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išanalizuoti palikimo priėmimą ir atsakomybę už palikėjo skolas. Uždaviniai: aptarti palikimo priėmo ir atsakomybės už palikėjo skolas teorinę analizę; išnagrinėti palikimo priėmimo ir atsakomybės už palikėjo sko...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2016 04 28
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 22
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – atlikti hipotekos registro ir elektroninės hipotekos sistemos veiklos analizę. Darbo uždaviniai: pateikti hipotekos registro sampratą; įvertinti hipotekos objektą bei atlikti hipotekos atliekamų veiklos procesų vertinimą;...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 09 15
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 22
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tyrimo dalykas: Civiliame kodekse servitutų nustatymo pagrindų bei su tuo susijusių problemų, kylančių teismų praktikoje, tyrimas. Darbo tikslas: kompleksiškai išanalizuoti servituto nustatymo pagrindus, nustatymo tvarką, atsižvelgiant į...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 03 24
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Uždavinio sprendimas. 2011-03-01 UAB „Saulytė“ sudarė sutartį su UAB „Statybininkas“, pagal kurią UAB „Saulytė“ užsakė naujo parduotuvės pastato pastatymą iki 2012-06-01. Sutartyje terminas įtvirtintas kaip esminė sąlyga, ne...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 02 18
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 13
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šiame rašto darbe, aptariami prievoliniai teisiniai santykiao susiklostę tarp dviejų šalių. Sprendžiamas iškilęs ginčas. Šio kursinio darbo tematika siejama su atskiromis sutarčių rūšimis prievolių teisėje. Rašto darbo tikslas: rem...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 11 21
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šiame darbe pateikiama informacija apie juridinio asmens pasibaigimo procedūras: reorganizavimą bei likvidavimą, taip pat reorganizavimo etapus ir būdus, sąlygas ir jų įvertinimus, negaliojimą bei supaprastintą reorganizavimą. Be to, sup...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 11 18
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Juridinio asmens organų ir atstovų samprata bei rūšys. Juridinio asmens organų teorijos.. Juridinio asmens organai. Juridinio asmens atstovai. Juridinio asmens organų sudarymo ir atšaukimo tvarka. Juridinio asmens organų kompetencija ir fun...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 09 04
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 24
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: apibrėžti hipotekos sampratą. Darbo uždaviniai: įvardinti, kas yra hipoteka, paaiškinti hipotekos rūšis, nurodyti, kas yra hipotekos objektas, išanalizuoti hipotekos įregistravimą ir jos perleidimą ir įkeitimą, išnagri...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 11 16
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinis darbo tikslas - pateikti kuo išsamesnį ir visapusišką individualios įmonės kaip juridinio asmens aprašymą. Darbo uždaviniai: supažindinti su individualios įmonės kaip teisės subjekto samprata; atskleisti teisių ir pareig...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 06 01
DARBO TIPAS Baigiamasis bakalauro darbas
PUSLAPIAI 22
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - atskleisti ir išanalizuoti civiliniu teisinių santykių įgyvendinimo principus – teisingumo, protingumo ir sąžiningumo- bei jų ypatybes. Uždaviniai: supažindinti su principų įtvirtinimu atskiruose teisės aktuose; pateik...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 12 05
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: bendrosios žemės nuosavybės teisė; žemės valdymo bendrosios nuosavybės teise turinys ir rūšys; naudojimosi bendru žemės sklypu tvarka Naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo ypatumai Žemės sklypo atidal...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 12 05
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbe atskleidžiama nuosavybės kaip teisinės kategorijos prasmė, formas. Dėstomoji dalis skirta nuosavybės teisės reglamentavimo pagrindiniuose tarptautiniuose ir nacionalinės teisės dokumentuose analizei. Apžvelgiamos esminės Europos ž...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 11 17
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 22
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tikslas – pateikti nenugalimos jėgos (force majeure), kaip atleidimo nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą sampratą atliekant lyginamąjį tyrimą ir atskleidžiant problematiką pagal LAT praktiką. Uždaviniai: pateikti nenugalimos jėgos...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 09 17
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 30
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
VU TF kursinis darbas iš prievolių teisės. Uždavinio sprendimas ir išsami analizė. 2010-11-10 pagal pirkimo-pardavimo sutartį įmonė UAB „Saulytė“ savo veiklai įsigijo nuosavybėn iš įmonės UAB „Debesėlis“ gamybos įrengimus (...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 06 25
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 17
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pateiktas uždavinys, jo issprendimas. identifikuoti teisiniai santykiai, ginčo esmė, atsakovo argumentai, išvada del ginčo issprendimo. 2009-03-01 UAB „Saulelė“ (toliau - Ieškovas) sudarė statybos rangos sutartį su UAB „Statybos“ (...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 06 04
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išsiaiškinti sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindus ir jų vietą prievolių teisės teorijoje pateikiant norminių aktų analizę, teismų praktikos apžvalgą, remiantis teorinėmis žiniomis. Darbui keliamo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 05 11
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 21
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tikslas: susipažinti su teisiniais įmonių tipais; apžvelgti verslo įmonių steigimo tvarką. Uždaviniai: išnagrinėti Lietuvos teisinių organizacijų tipus; aptarti įmonių tipų privalumus ir trūkumus; išanalizuoti Lietuvos teisi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 16
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Aprašoma, kas buvo atlikta praktikos metu.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 07
DARBO TIPAS Laboratorinis darbas
PUSLAPIAI 26
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – aptarti bendrają sutuoktinių nuosavybę. Darbo uždaviniai: aptarti bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę; išsiaiškinti bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pasibaigimo pagrindus; išanalizuoti bendrosios jun...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 07
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 22
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbe dėmesys sutelkiamas į asmeninių neturtinių santykių rūšis (neturtiniai, susiję su turtiniais ir neturtiniai, nesusiję su turtiniais). Pateikiama daug praktinių pavyzdžių, išsamiai aprašomi skirtingi atvejai; t.y. detaliai aptari...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 02 27
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas yra: aprašyti teisės aktus reglamentuojančius kaimo turizmo veiklą. Darbo uždaviniai: aptarti kas turi teisę teikti kaimo turizmo paslaugas ir kokios tiekėjų teisės bei pareigos; susipažinti su kaimo turizmo paslaugos t...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 02 27
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbe aprašoma paveldėjimo teisės samprata. Aptariamas paveldėjimas pagal testamentą bei pagal įstatymą. Pateikiama testamento sąvoka. Kalbama apie įpėdinių eiles.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 02 13
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – atskleisti sandorio formos bei teisinio reglamentavimo reikšmę ir esminius bruožus. Darbo uždaviniai: apibrėžti sandorių sampratą, esminius bruožus ir pagrindines jų klasifikacijas; aptarti asmens valios išraiškos f...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 12 19
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Savarankiškame darbe nagrinėjama LAT nutartis ieškovų UAB „Kirstnė“, O. N. L., R. S., N. S., A. Š. kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 25 d. sprendimo peržiūr...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 12 10
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Kursinio darbo tikslas: atskleisti rangos sutarčių sudarymo teisinius aspektus. Kursinio darbo uždaviniai: atskleisti rangos sutarčių teisinio eglamentavimo ypatumus; išanalizuoti rangos sutarties šalių atsakomybę; palyginti rangovo ir u...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 15
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 39
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šiame darbe svarbiausias dėmesys skiriamas civilinei teisei, atskleidžiant jos paskirtį reglamentuojant privačius žmonių santykius, nustatant civilinės teisės tikslus bei funkcijas. Darbe pirmiausia nustatomi bendrosios teisės paskirtis, t...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 10 17
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - atskleisti turto sampratą, jo formas bei išsiaiškinti kaip plačiai Lietuvos civilinėje teisėje galime vartoti šį terminą. Darbo uždaviniai: ištirti materialaus ir nematerialaus turto sampratą bei sąveiką; išnagrinėti...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 09 13
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 24
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Rašto darbas, kuriame pateikiama žemės nuomos sutarties samprata,su ja susiijusių terminų apibrėžimai. Konkretūs LAT probleminiai pavyzdžiai, kaip teismingumas nustatomas esant ginčui dėl žemės bendrosios kompetencijos ir administracin...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 08 01
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI 10
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: įgyjamoji senatis; įgyjamoji senatis teismų praktikoje; kasacinis skundas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 30
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 28
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra