Civilinis procesas

Išsamūs civilinio proceso teisės konspektai su turiniu, skirti stufijuojantiems Mykolo romerio universitete.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2017 02 08
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 117
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Civilinio proceso teises (CPT) konspektas: CPT dalykas, samprata, sistema, šaltiniai, principai, civiliniai procesiniai teisiniai santykiai ir t.t.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 01 13
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 50
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Atsisakymas teisės kreiptis į teismą negalioja. Teismas imasi na...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 03 18
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išanalizuoti civilinių procesinių teisinių santykių sampratą ir jų elementus. Darbo uždaviniai: išsiaiškinti civilinių procesinių teisinių santykių sampratą; atskleisti civilinių procesinių teisinių santykių ele...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 05 07
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 9
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbe analizuojama galimybė nagrinėti bylas dokumentinio proceso tvarka. Apžvelgsiama dokumentinio proceso raida ir dokumentinio proceso modelis Vokietijoje, iš kur šio proceso idėja atkeliavo į Lietuvą.Gvildenamas klausimas , ar Lietuvos ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 02 16
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 18
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas išnagrinėti privalomosios palikimo dalies teisinį reglamentavimą. Darbe keliami tokie uždaviniai: išsiaiškinti privalomosios palikimo dalies paskirtį; išnagrinėti kokie asmenys turi teisę į privalomąją palikimo da...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 01 23
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 22
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tiklas – išsiaiškinti užsienio valstybių vykdymo proceso ypatybes, išanalizuoti jų skirtumus ir panašumus su vykdymo procesu Lietuvoje. Darbo uždaviniai: išanalizuoti pasirinktos valstybės vykdymo procesą; nustatyti pasirinktos ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 03 15
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 18
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės temos: apeliacijos esmė ir reikšmė, rūšys, principai; apeliacinio apskundimo objektas, subjektai, terminas ir tvarka; apeliacinis skundas, priėmimo tvarka ir kt.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 01
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 24
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 23 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: Pateikti informaciją apie proceso ir materialiosios teisės ryšį. Uždaviniai: apibūdinti patį civilinį procesą kaip teisės šaką; apibūdinti mat...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 05 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 30 | Literatūros sąrašas: Nėra | Konspektas pagal Driuko vadovėlį.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kita | Puslapiai: 26 | Literatūros sąrašas: Yra | Praktikos ataskaita parengta pagal šį turinį : antstolio ir jo padėjėjo funkcijos, jų darbo organizavimas; interesantų priėmimo tvarka; bendrosios vykdymo veiksmų atlikimo tai...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 63   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinio darbo tikslas išanalizuoti įvaikinimo procesą, tvarką, keliamas sąlygas įvaikintojams atskleidžiant pagrindinius įvaikinimo bylų nagrinėjimo ypatumus, išnagrinėti tarptautiniam įvaikinimui keliamus reikalavimus, procedūros pag...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 08 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Skolininko, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesų gynimas bankroto proceso metu. Interesų gynimas, kai bankroto byla jau yra iškelta.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 06 26
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinio darbo tikslas - atskleisti atskirųjų skundų nagrinėjimo procesinius ypatumus. Darbo uždaviniai: pateikti apeliacijos esmę ir reikšmę; aptarti atskirojo skundo padavimo tvarką; išanalizuoti atskirųjų skundų nagrinėjimo ypatumus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbo temos: leistinumas, preliminarus sprendimas, atsakovo prieštaravimai, dokumentinio proceso ir teismo įsakymo skirtumai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 02 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tai yra civilinio proceso teisės kursinis darbas, pristatytas VU TF.Šiame darbe analizuojama dalinio teismo sprendimo civilinėje byloje samprata, civilinių bylų išskyrimo samprata bei jų santykis.Darbo autorius: Alvydas Žala
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 01 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rasto darbas. Rašto darbo tikslas- apžvelgti ypatumus, kurie yra numatyti civilinio proceso įstatymuose, apžvelgti ar būtina išskirti darbo ginčus kaip specifinę, specialiai sureguliuotą civilinių ginčų dalį, susipažinti su kitų šali...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Civilinio proceso teisės referatas: kas sudaro išlaidas susijusias su bylos nagrinėjimu, jų aprašymas, detalizavimas, jų atlyginimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai civiliniame procese.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas: proceso atnaujinimo pagrindai, prašymas tanaujinti procesą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektai baigiamajam egaminui.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 92   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
kursinis darbas. Bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme (ribos, formos, apeliacinės instancijos teismo teises) Apeliacijos esmė ir reikšmė.Apeliacinio skundo padavimas (objektas, subjektas, terminas, tvarka ir kt.Apeliacijos subjek...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas bankroto esmė, bankroto bylų iškėlimas, bankroto bylų nagrinėjimas teisme
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 08 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rasto darbas. Civilinio proceso teisės tikslai.Civilinio proceso modelis Lietuvos civilinio proceso teisėje.Civilinio proceso teisės rungimosi ir kooperacijos principų tarpusavio ryšys
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas. Turinys- Šalies samprata,Šalių procesinis lygiateisiškumas,Šalių procesinės teisės ir pareigos,Tinkama ir netinkama šalis,Procesinis bendrininkavimas,Procesinis teisių perėmimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tai kursinis darbas. Kalbama apie tarptautines privatines teises dalyka - uzsienio teises taikyma LR. Aptariama sio instrumento reiksme, problemos, taikymo perspektyvos. Darbas aktualus ir dabar
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 06 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Turinys:Bylų dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių ypatumai; Prašymų įregistruoti hipoteką ar įkeitimą nagrinėjimas;Hipotekos ar įkeitimo pakeitimai ir išregistravimas; Hipotekos ar įkeitimo pakeitimo registravi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 26
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
CPT rasto darbas apie ieskinio sumos nustatyma
ATSISIŲSTA KARTŲ: 29   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis.Darbe pletojamas grupes ieskinio reiksmes lietuvos civiliniame procese klausimas. Ar pakankamas sio instituto reglamentavimas ir apskritai ar galima butu apsieiti grupes ieskinio. Atsizvelgiama i kitu saliu grupes ieskinio pateikimo galimyb...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 04 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D