Europos Sąjungos teisė

Pranešimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
ES teisės takymas Lietuvoje, Kontrolinis darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
KURSINIS DARBAS
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 08 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tai kursinis/laboratorinis darbas. Jame aptariama Stojimo i ES sutarties teisiniai aspektai. Daug demesio skiriama sios Sutarties strukturai apzvelgti. Analizuojama ne tik pati stojimo sutartis, bet ir jos priedai bei baigiamosios nuostatos. Darbas ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 06 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Analizė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 06 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Skaidrės apie ES pirminės teisės specifiką
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 26
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis. siame darbe siekiama išsiaiškinti kaip Audito Rūmai atlieka jiems paskirtas užduotis, kokiu būdų yra siekiamas šios institucijos efektingumas bei rezultatyvumas, kuo ši institucija yra reikšminga valstybių narių atžvilgiu, kiek...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 04 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas apie eao, jo tikslus priemones.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 04 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
60 lapu. Su juo galima islaikyti egza puikiai. Patikrinta praktiskai :).
ATSISIŲSTA KARTŲ: 61   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 04 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Plačiai ir aiškiai išdėstyta laisvo prekių judėjimo teisė ES (konspektai)
ATSISIŲSTA KARTŲ: 55   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Koncentruoti ES insitucinės (apžvelgiant pagrindines institucijas, sprendimų priėmimų tvarkas ir t.t.) bei ES materialinės teisės konspektai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 74   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
MRU kursinis darbas; Vilnius 2008 m. Įvertintas puikiai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 28   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
VU konspektai is Zalimienes paskaitu
ATSISIŲSTA KARTŲ: 97   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Stiprus kursinis darbas apie susidiariumo principą ES teisėje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 27
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
kursinis. siame kuriniame darbe aptarti es strukturiniai fondai,es zemes ukio garantiju ir orientavimo fondas jo remiamos sritys..
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas, kuriame analizuojama nacionalinių teismų teisė kreiptis į Europos bendrijų teisingumo teismą. Šiame darbe aptariamas Teisingumo teismo vaidmuo ir pagrindinės funkcijos, didesnį dėmesį skiriant preliminaraus nutarimo proce...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 09 27
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Laisvas asmenų judėjimas yra viena iš kertinių Europos Sąjungos laisvių, sudarančių Europos bendrosios rinkos pagrindą. Ši teisė ne tik suteikia galimybę laisvai keliauti ES teritorijoje, bet ir studijuoti, ieškoti darbo, dirbti savaran...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 45   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
ŠIS tikslas yra labai aiškiai apibrėžiamas Šengeno konvencijos 93 str.: “Šengeno informacinės sistemos tikslas yra užtikrinti viešąją tvarką bei saugumą, taip pat užtikrinti valstybės saugumą ir šios konvencijos nuostatų taikymą...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos regioninės plėtros fondas Struktūrinių fondų dalis Bendrijos biudžete Planavimo ir įgyvendinimo mechanizmai Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI 647
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
VU, kursinis darbas, įskaitytas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI 647
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
teisės negaliojimas atgal, pagarba įgytoms teisėms, pagrįstas tikėjimasis, proporcingumo principas, nediskriminacijos (lygiateisiškumo) principas, teisė būti išklausytam, teisė į teisinę pagalbą, subsidiarumo principas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 41   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI 647
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Europos Komisija iki Nicos sutarties. Nicos sutartis – ES plėtros strategija. Europos Komisija po Nicos
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI 647
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbo teisės kursinis darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI 647
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Europos Sąjyngos teisės kursinis darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI 647
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
1. PIKTNAUDŽIAVIMO DOMINUOJANČIA PADĖTIMI SAMPRATa 2. „ESMINIŲ IŠTEKLIŲ“ (ANGL. ESSENTIAL FACILITIES) BYLOS 2.2. Istorinė apžvalga 2.3. IMS bylos analizė
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI 647
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Pirmoje dalyje daugiau stengiamasi parodyti, kokia yra nacionalinių parlamentų vieta bei vaidmuo šiandieninėje ES institucinėje sąrangoje, greta Europos Komisijos, Tarybos ir Europos Parlamento. Akcentuojama, kaip tas vaidmuo daugiau ar mažia...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Teismas buvo įkurtas 1952 metais, remiantis 1951 metų balandžio 18 dienos Sutartimi, įsteigiančia Europos anglies ir plieno bendriją (EAPB). Ta pačią dieną buvo pasirašytas ir šio Teismo Statutas. Be Teismo, institucijų sąraše dar buvo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 37   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D