Europos Sąjungos teisė

Rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas. Netiesioginiai ieškiniai ETT.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 35   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šiame darbe bus apžvelgiama dabartinė ES ir valstybių narių kompetencijos pasiskirstymo sistema, analizuojami Konvento pasiūlymai kompetencijų pasidalijimo klausimu bei pateikiamos Sutarties dėl Konstitucijos Europai nuostatos dėl ES kompet...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
BIUDŽETO FORMAVIMAS IR PASKIRSTYMAS
ATSISIŲSTA KARTŲ: 31   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Subsidijos ir dotacijos kaip valstybinio reguliavimo ir administracinio teisinio reglamentavimo dalykas, ES struktūriniu fondu administravimas Lietuvoje
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
skaidres, tinkama egzaminui medziaga
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
KUSINIS DARBAS
ATSISIŲSTA KARTŲ: 29   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Valstybiu nariu atsakomybe už Europos Sąjungos teises pažeidimus. Europos Bendrijos Steigimo sutarties 10 str. - valstybių narių atsakomybės teisinis pagrindas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
REFERATAS. IVADAS. EUROPOS SĄJUNGOS TEISES PRIGIMTIS. PAGRINDINIAI EUROPOS SĄJUNGOS TEISES ŠALTINIAI. ANTRINES TEISES AKTU RUŠYS. REGLAMENTAI. DIREKTYVOS. SPRENDIMAI. NUOMONES IR REKOMENDACIJOS. EUROPOS SĄJUNGOS ŠALTINIAI KONSTITUCIJOS PROJEKT...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 30   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo sritis - Europos Sajungos teise. Autorius - Tomas Caplinskas. VU TF 3 kurso kursinis darbas. Apimtis - 14 lapu.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 87   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Lietuvos teises derinimas su Europos Sąjungos prieglobsčio teisynu
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pasikeitimai po Nicos sutarties
ATSISIŲSTA KARTŲ: 31   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pranešimas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 27   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos sąjungos pilietybe ir iš to išplaukiančios piliečiu teises
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Apžvelgiamos Europos Komisijos galios kontruoliuojant valstybiu nariu veiklą igyvendinant ES teises aktus, numatyta Komisijos kreipimosi i Teisingumo teismą procedūra.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbe apžvelgiama regionu gauta parama iš ES struktūriniu fondu, bendrijos iniciatyvu, apžvelgiamos pletros galimybes.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 30   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Apie Europos Sąjungos teisingumo teismo struktūra, ju procesą, kas yra teisingumo teismas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 50   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pagrindines penkios Europos Sąjungos institucijos (Europos Parlamentas, Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba, Europos Teisingumo Teismas, Europos Audito rūmai), ju pagrindines funkcijos ir vykdomos veiklos analize.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 69   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
versta ETT byla iš anglu kalbos (clinique). Laisvo prekiu judejimo nuostatu pažeidimas. Verband Sozialer Wettbewerb eV v Clinique Labaratories SNC et Estee Lauder Cosmetics GmbH
ATSISIŲSTA KARTŲ: 54   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
konspektas apie ES Teisingumo teisma ir Pirmosios instancijos teisma.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 35   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Trumpas pranesimas apie Europos Parlamenta, jo rinkimus, darbo organizavima ir t.t.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
ES institucines teises konspektai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 83   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Diskriminavimo ir kliūčių draudimas. Įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas ribojimai ir išimčių pateisinimo kriterijai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 34   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Laisvė teikti ir laisvė gauti paslaugas. Profesinio elgesio taisyklės.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 39   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos Teisingumo Teismo sprendimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 69   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos Teisingumo Teismo sprendimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 46   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos Teisingumo Teismo sprendimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 44   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos Teisingumo Teismo sprendimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 50   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D