Europos Sąjungos teisė

Europos Teisingumo Teismo byla
ATSISIŲSTA KARTŲ: 42   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 60   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos Teisingumo Teismo sprendimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 43   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos Teisingumo Tiesmo sprendimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 33   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos Teisingumo Teismo sprendimas Rewe –Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung fur Branntwein. Case 120/78. 1979-02-20 byloje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 85   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos Teisingumo Teismo byla.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 82   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 32   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos Teisingumo Teismo sprendimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 38   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos Teisingumo teismo sprendimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 39   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos Teisingumo Teismo sprendimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 43   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 53   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 87   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 28   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos Teisingumo Teismo sprendimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 45   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos Teisingumo Teismo byla.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 43   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos Teisingumo Teismo byla.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 39   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos Teisingumo Teismo sprendimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 67   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminarų medžiaga. Istorinės prielaidos, sąlygojusios trijų bendrijų – Europos anglių ir plieno bendrijos, Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energetikos bendrijos susikūrimą. EAPB, EB ir EĘB viršnacionalinis pobūdis ir...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 103   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminarų medžiaga.Temos: ES pagrindinės ir papildomos institucijos Taryba: sudėtis, pirmininkavimas, kompetencija, veiklos formos. Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER): sudėtis ir kompetencija. Reforma Nicos sutartyje. Europos Viršūnių ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 203   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminarų medžiaga. ES pirminė teisė: sąvoka, požymiai, pirminės teisės aktų rūšys, jų galiojimas erdvėje ir laike. . ES antrinė teisė: sąvoka, antrinės teisės aktų klasifikacija ir rūšys. Bendrieji bendrijų teisės principai k...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 115   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminarų medžiaga. Temos: Konsultacinė teisės aktų priėmimo procedūra: atsiradimas, ypatumai, sritys, kuriose taikoma ši procedūra. Bendradarbiavimo procedūros ir bendro sprendimo priėmimo procedūros palyginimas. Pritarimo procedūra: at...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 48   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminarų medžiaga. Temos: Valstybių narių kompetencijos perleidimas ES institucijoms. Suvereniteto problema. Įgaliojimų paskirstymas tarp Bendrijos ir valstybių narių: išimtinė, konkuruojanti, paralelinė jurisdikcija. Europos Parlamento ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 128   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminarų medžiaga. Temos: Valstybių narių atsakomybė už ES teisės pažeidimus Europos Bendrijų institucijų atsakomybė už ES teisės pažeidimus: ieškiniai dėl neveikimo, ieškiniai dėl žalos atlyginimo, ieškiniai dėl teisės aktų...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 82   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminarų medžiaga. Temos: ES trijų ramsčių sistemos atsiradimo priežastys ir tikslai. ES pirmojo ramsčio palyginimas su antruoju ir trečiuoju ramsčiais.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 80   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminarų medžiaga. Temos: BUSP atsiradimo priežastys ir tikslai. BUSP institucijos. BUSP įgyvendinimas. BUSP finansavimas. BUSP efektyvumo įvertinimas. Amsterdamo sutarties reikšmė BUSP.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 68   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 22   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminarų medžiaga. Temos: Bendradarbiavimo istorija Teisingumo srities sąranga: Prieglobstis. Migracija. Europos teisingumo srities kūrimas Kova su nusikaltimais. Bendradarbiavimo vidaus reikalų srityse formos. Amsterdamo sutartis ir trečiasi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 68   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas apie ES Bendrosios užsienio ir saugumo politikos efektyvumą bei Amsterdamo sutarties įtaką.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Įsiteigimo laisvės atribojimas nuo laisvės teikti paslaugas. Pirminis ir antrinis įsisteigimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 70   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 65   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D