Europos Sąjungos teisė

Rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 30   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 148   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kospektai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 40   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Vis labiau auga poreikis ne tik suvokti, kas yra Europos Sąjunga ir kokiu būdu veikia jos institucijos, bet ir kaip pasiketė teisės sistema Lietuvoje. Europos Teisingumo Teismo tema Lietuvoje yra gana mažai išnagrinėta. Visgi didžiausia prob...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 41   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
VU TF Zalimienes konspektai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 293   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
ES PRANESIMAS
ATSISIŲSTA KARTŲ: 63   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 102   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 47   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tiklas:1. Išnagrinėti ES konkurencijos teisės sampratą; 2. Išanalizuoti ES šalių vykdomą politiką šiuo klausimu. Mūsų darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti Europos konkurencijos teisės tikslus ir taikymo sritis; 2. Išnagrinėti konk...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 89   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 70   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos bendrijos, bendriju institucijos, parlamento rinkimai, parlamento pletra ir kaita, politines partijos ir koalicijos, parlamentinio darbo patirtis, bustine, parlamento vadybines strukturos, darbas komintetuose, plenariniai posedziai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 31   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos komisijos charakteristika, funkcijos, komisijos formavimas, pirmininkas, komisijos posedziai, nariu kabinetai, komisijos struktura, generalinis sekretariatas, valdininku skaiciu, grupes ir rangai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 31   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
LT integracija Į ES.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 33   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 41   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Teismo sprendimų teisinė prigimtis ir jų vaidmuo Europos integracijos procese.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 38   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbas apie Europos bendroves, teisinis reglamentavimas ir teisinis statusas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 32   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas is ES teisės
ATSISIŲSTA KARTŲ: 35   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 26   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 34   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2004 11 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 82   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 42   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 74   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 44   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas apie vieną iš pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programą - PHARE.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Lietuvos stojimo į ES teisiniai ir politiniai motyvai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 37   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Europos Sąjungos plėtros teisinis reglamentavimas, reikalavimai kandidatėms, procedūros, atskirų ES institucijų (valstybių narių interesai)/
ATSISIŲSTA KARTŲ: 33   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Raštoi darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 47   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas, kuriame apžvelgiamos pagrindinės Europos Sąjungos institucijos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 103   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tarybos, Komisijos ir Europos Parlamento priimami teisės aktai. Rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 31   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Teismo vieta institucijų sistemoje, kompetencija, sudėtis.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 97   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D