Finansų teisė

Remiantis politinių partijų programomis ir veiklos ataskaitomis, šiame darbe bus detaliau apžvelgta tokių partijų kaip: Lietuvos socialdemokratų partija, Darbo partija, Liberalų ir centro sąjunga, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjung...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 04 26
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 11
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: Išanalizuoti gyventojų pajamų mokestį ir palyginti jį su užsienio valstybių analogišku mokesčiu. Uždaviniai: išanalizuoti gyventojų pajamų mokesčio reformos pagrindinius aspektus ir surenkamo gyventojų pajamų mokesči...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 12 05
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 30
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbe norima kuo išsamiau aptarti ir įvertinti bei tuo geriau suprasti šešėlinės ekonomikos atsiradimo, isigalėjimo priežastis, pagrindinę jos reiškimosi ir plitimo aplinką, daromą neigiamą poveikį visai šalies e...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 09 26
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbą sudaro įvadas, trys skyriai: pirmame pateikiama nekilnojamojo turto mokesčio sąvoka, antrame – nekilnojamojo turto mokestis, trečiame - nekilnojamojo turto administravimo pagrindai ir Lietuvos patirtis; po to pateikiamos išvados bei l...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 02 27
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 31
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Konspektas pagal VU 2011 m. finansų teisės programą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 02 27
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 30
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbo objektas: gyventojų pajamų mokestis, pelno mokestis ir žemės mokestis. Darbo tikslas: mokesčių analizė pagal apmokestinimo instrumentarijų; darbo uždaviniai; paanalizuoti gyventojų pajamų mokesti pagal apmokestinimo instrumentarij...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 13
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 8
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 78 | Literatūros sąrašas: Nėra | Konspektai skirti teisės studentams, studijojantiems finansų teisę. Konspektai susideda iš 17 temų nuo finansų sampratos, funkcijų iki institucinės kontrolės.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 13 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio darbo tikslas – susisteminti informaciją apie finansines institucijas. Darbas atliktas remiantis Lietuvos ir užsienio šalių autorių moksliniais darbais, Lietuvos bank...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 04 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 23 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio darbo tikslas išnagrinėti Valstybės kontrolės atliekamas funkcijas, metodus, kompetencija, kurių išaiškinimas tiesiogiai nurodo Valstybės kontrolės vietą vie...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Baigiamasis magistro darbas | Puslapiai: 78 | Literatūros sąrašas: Yra | Magistro darbas struktūriškai suskirstytas į tris skyrius. Pirmajame skyriuje pateikiamos biudžeto ir biudžetinio proceso sampratos, analizuojami valstybės...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 20 | Literatūros sąrašas: Nėra | Smulkiai nagrinėjama įmonių UAB „X“ bei AB „Y“ metinė finansinė atskaitomybė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo tikslas – išanalizuoti konsulinį mokestį. Darbo uždaviniai: apibūdinti konsulinio mokesčio objektą; išanalizuoti konsulinio mokesčio dydį; ištirti konsulinio mokesčio lengvatas; išanalizuoti konsulinio mokesčio mokėjimą ir k...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referato sudedamosios dalys: pridetinės vertės mokesčio raida, pridetinės vertės mokesčio objektas, PVM mokėtojai (subjektai), Mokestinis laikotarpis, pridetinės vertės mokesčio tarifas, PVM tarifai Europos Sąjungos valstybėse, PVM apska...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo tikslas – išanalizuoti mokesčių mokėtojų teisinį statusą. Uždaviniai: susipažinti su mokesčio mokėtojo bei jo teisinio statuso samprata bei ypatumais; aptarti bei išsamiai išnagrinėti mokesčio mokėtojo teises bei pareigas; tr...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 08 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas: auditinės veikos būtinumas; jo tikslai ir bendrieji principai; įstatymų reikšmė finansinės atskaitomybės auditui; mokestiniai ginčai; teismų praktika mokesčių bylose.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 06 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šio darbo tikslas – apžvelgti valstybės ir savivaldybių išlaidų sistemą, kuri atskleidžia finansinių išteklių panaudojimo kryptis, siekiant įgyvendinti valstybei priskirtas funkcijas bei aptarti tokių išlaidų rūšis. Uždaviniai: A...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 06 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pranešimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Biudžeto paskaitų skaidres apie biudzeto kontrole.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Vilnius, 2008 m. Darbo tikslas – išanalizuoti problemas, kylančias norint turėti subalansuotą biudžetą Lietuvoje. Darbo uždaviniai: išanalizuoti biudžeto subalansuotumo sampratą; apžvelgti istorinę Lietuvos biudžetų raidą ir ypatybe...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas apie finansų įstaigas, finansų įstaigų, kreditų unijų, bankų veiklas, užsienio bankų veikla LR.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. MUITŲ ISTORIJA LIETUVOJE / MUITŲ MOKESTIS.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 01 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Finansų teisės konspektas, pagal MRU programa teisės ir muitinės veiklos, albai išsamus, pilnai užtenka egzaminui ar įskaitai...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 113   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 01 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas, ivertintas ne didziausiu balu, bet kaip informacijos saltinis pravers.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pagrindinis šio darbo tikslas – išnagrinėti savivaldybių biudžeto vykdymo ir paskirstymo programiniu principu tvarką. Darbo uždaviniai: 1. išnagrinėti savivaldybių programinio biudžeto formavimą ir vykdymą reglamentuojančią teisin...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Individualios imones steigimas: ind.im. privalumai bei trukumai, steigimo procedura. Didmeninio pirkimo-pardavimo sutartis. Arbitrazinio teismo sudarymas: Vilniaus tarptautinio komercinio arbitrazo proceduros reglamentas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas, isanalizuoti finansu kontroles samprata, funkcijos, pagrindiniai subjektai (valstybės kontrolė, savivaldybės kontrolierius) bei objektai (įvairios įstaigos ir organizacijos).
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas: Žemes mokesčio savoka ir reiksme. Tarifai. Lengvatos. Mokejimo ir administravimo tvarka
ATSISIŲSTA KARTŲ: 31   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rasto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tai rašto darbas, kuriame aptarta savivaldybės biudžeto išlaidų samprata, savivaldybės biudžeto asignavimai ir jų paskirtis, savivaldybės išlaidų sistema, jų planavimas bei programų sudarymas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 06 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Darbe apžvelgiama tarptautinės monetarinės sistemos istorija. Aptariamas aukso standarto laikotarpis ir jo metu vyravęs fiksuotas valiutos kurso režimas, priežastys, lėmusios jo žlugimą. Vėlesnis bandymas įvesti fiksuotą val...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D