Konstitucinė teisė

Darbo tikslas yra išnagrinėti valdžių padalijimo principą. Darbo uždaviniai: aptarti Konstituciją, konstitucinis principus aprašant valdžių padalijimo principą; išaiškinti Seimo funkcijas, įstatymų priėmimą Seime, Seimo nario įga...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2016 01 13
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: Rinkimų teisės raida Lietuvoje; Rinkimų sistemos sąvoka, rūšys, principai; rinkimų teisė kaip konstitucinis principas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 11 04
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 30
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išanalizuoti dvigubos pielietybės institutą Lietuvos Konstitucinėje teisėje. Darbo uždaviniai: atskleisti dvigubos pilietybės teorinius aspektus; išnagrinėti Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo praktiką dvigubos pil...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 05 30
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbe trumpai apžvelgiama žmogaus teisių apsaugos institucijų sistemos Lietuvos Respublikoje sudėtis, veikla ir rezultatai, tačiau daugiausia dėmesio skirta tam tikriems žmogaus teisių ir laisvių pažeidimams, kurių prevencijai LR valdži...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 05 16
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tyrimo tikslas – aptarti įstatymų, įstatymų leidybos, įstatymų leidybos iniciatyvos subjektų sampratą ir atskleisti įstatymų leidybos procedūros stadijas. Tyrimo uždaviniai: aptarti įstatymų, įstatymų leidybos ir įstatymų leidy...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 05 16
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 28
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbe yra analizuojami tokie konstitucinės teisės šaltiniai kaip JAV nepriklausomybės deklaracija priimta 1776 m. liepos 4 d. kuri įtvirtino šalies nepriklausomybę ir atsiskyrimą nuo Anglijos, konfederacijos straipsniai priimti 1777 m. lapkr...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 01 23
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
MRU viešosios teisės konstitucinių institutų dalyko konspektas, sudarytas pagal programą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 01 10
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 32
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Lyginamoji analizė apie žmogaus teisės ir laisves įtvirtinas Lenkijos ir Čekijos konstitucijose. Informacija pateikiama lyginamuoju aspektu lentelėse.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 12 16
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 4
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
2014 m. lyginamosios konstitucinės teisės konspektai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 11 21
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 126
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Šiame darbe yra stengiamasi kuo konkrečiau pateikti atsakymus į svarbiausius klausimus kylančius kalbant apie Kanados Parlamentą, tai yra, kokia Kanados parlamento narių rinkimų tvarka ir sistema, kokias teises ir pareigas turi išrinktieji p...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 09 10
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – apibendrinti žmogaus teisių ir pareigų santykį Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Darbo uždaviniai: aptarti žmogaus teises; apibūdinti žmogaus pareigas; atskleisti asmens teisių ir pareigų santykį.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 05 17
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Medžioklės sąvoka, rūšys, objektas, plotų panaudojimas, organizavimo dokumentai, taisyklės ir kt.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 10 20
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 17
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Aprašoma Ispanijos konstitucingumo istorija, konstitucijų bruožai, priėmimo sąlygos, politinės sistemos ypatumai, dabartinės galiojančios konstitucijos bruožai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 01 10
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Parlamento teisės paskaitos, dėst. K.Grigienė. 2012m. Temos nuo parlamento teisės sampratos iki valstybės vadovų veto įgaliojimų.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 01 10
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 44
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Pranešime nagrinėjama teisės konstitucionalizacija ir su tuo susiję KT nutarimai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 12 19
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 5
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - atskleisti ir išanalizuoti susirinkimų teisės įgyvendinimo teisines ir praktines problemas. Uždarviniai: atskleisti žmogaus teisės į taikius susirinkimus įtvirtinimo Konstitucijoje pagrindus; įvertinti susirinkimo organiza...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 11 17
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos Respublikos konstitucijos teisines savybes. Darbo uždaviniai: pateikti konstitucinės teisės sampratą; išnagrinėti Lietuvos Respublikos konstitucijos teisines savybes.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 10 30
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 28
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Seimo statute tiesiogiai ir netiesiogiai išvardytų Seimo narių veiklos garantijų analizė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 10 11
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Konspektas sudarytas pagal MRU programą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 09 26
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 107
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Konspektai skirti MRU valstybiniam KT egzaminui. Temos nuo konstitucinės teisės sampratos iki vietos savivaldos ir vieninio valdymo modelių.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 22   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 06 04
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI 300
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbo tikslas – išanalizuoti konstitucijos kaip teisinio gyvenimo centro ypatumus. Darbo uždaviniai: atskleisti Konstitucijos sąvoką; išanalizuoti teisinės sistemos sampratos ypatumus; atskleisti konstitucinės teisės padėtį teisinėje...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 05 18
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: teisminės valdžios, sąvoka, požymiai ir funkcionavimo principai; teismas, kaip teisminės valdžios talis; teisminės valdžios administravimas ir savivalda.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 04 19
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: apžvelgti seimo kontrolierų įstaigą ir jos struktūrą. Darbo uždaviniai: seimo kontrolierių įstaigos uždaviniai; Seimo kontrolierių veiklos sritis; skundų pateikimo tvarka seimo kontrolieriams.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 23
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 13
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tyrimo objektas yra skirtingo senatvės pensijos amžiaus vyrams ir moterims nustatymo teisėtumas lyčių lygybės, vidaus įstatyminio reguliavimo bei tarptautinės ir regioninės teisės atžvilgiu.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 02 27
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas - išanalizuoti Lietuvos Respublikos valdymo formą, įstatymų leidžiamosios (Seimo) ir vykdomosios (Prezidento bei Vyriausybės) valdžių sampratas, santykių raidą, jų sąveikos problemas formuojant Vyriausybę, sudarant b...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 12 30
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 26
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Italijos ir Graikijos konstitucijų ištakos, bruožai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 21
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Pagrindinės darbo temos: aiškinimo esmė; teisės aiškinimo metodai ir taisyklės.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 15
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Lyginamosios kontitucines teises konspektas atitinkantis MRU programą. Nuo valdžių padalijimo principo įtvirtinimo konstitucijose iki įstatymų leidybos, specialių procedūų sampratos ir įvairovės.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 04 18
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 26
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Pagrindinės temos: samprata, raida, LKT mokyklos, ypatumai skirtingose šalyse ir kitos temos iki partinių organizacijų struktūrų ryšys kai kuriose pasaulio valstybėse.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 04 18
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 39
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Tikslas – atskleisti vykdomosios savivaldos egzistavimo sąlygas ir jų veiklos organizavimo principus,.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 02 03
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 13
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra