Kriminologija

Pagrindinės darbo temos: klinikinės kriminologijos raida, E. Ferri nusikaltėlio samprata, Ž. Pinatelio klinikinio poveikio metodai, psichoalalizė, elektrošokas, medikamentinės bei chirurginės priemonės, lobotomija, kastracija/sterilizacija.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2017 01 05
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 8
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Kriminologijos egzamino dieninių studijų kursui klausimai pagal MRU Baudžiamosios teisės programą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 09 30
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 18
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbe nagrinėjamos ir lyginamos 4 teorijos aiškinančioss nusikalstamo elgesio formąvimąsį: išmokimo teorija; sociobiologinė destrukcijos teorija; psichoanalitinė teorija; neutralizacijos teorija.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 12 19
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 24
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Magistro baigiamasis darbas skirtas nepilnamečių pakartotinų nusikaltimų kriminologinei charakteristikai atskleisti. Lietuvoje daug dėmesio yra skiriama nepilnamečių nusikalstamumui, jo rodikliams ir prevencijai. Labai svarbus ir susirūpini...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 04 19
DARBO TIPAS Baigiamasis magistro darbas
PUSLAPIAI 67
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - pateikti nusikaltėlio asmenybės Lietuvoje kriminologinę charakteristiką. Darbo uždaviniai: išnagrinėti nusikaltėlio asmenybės sampratą, jos ir kitų terminų santykį; išanalizuoti nusikaltėlio asmenybės struktūrą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 16
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 22
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: kriminologinio tyrimo samprata ir organizavimas; įvykio vietos tyrimo koncepcija, samprata ir teisinis reguliavimas; tipinė įvykio vietos tyrimo struktūra.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 02 13
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 18
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 69 | Literatūros sąrašas: Nėra | Ppaskaitų konspektai (VU TF A.Drakšienė).
ATSISIŲSTA KARTŲ: 22   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 09 22
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 21 | Literatūros sąrašas: Yra | Teorinis šio darbo tikslas – išanalizuoti socialinius veiksnius, sąlygojančius sukčiavimą sporto srityje. Praktinis (tolimesnis) tikslas – pateikti įžvalgų, pastabų ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 08 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Laboratorinis darbas | Puslapiai: 10 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbe apžvelgiama - kas yra kriminologija, jos samprata, kriminologinių koncepcijų įvairovė, kriminologijos vieta mokslų sistemoje ir kriminologijos funkcijos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 08 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 17 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio darbo uždaviniai: išnagrinėti ekspertizės sampratą ir pagrindinius požymius; išanalizuoti ekspertizių skyrimo pagrindus ir procesinę tvarką; išstudijuoti eksperti...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 04 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Baigiamasis magistro darbas | Puslapiai: 75 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – remiantis įvairių pasaulio šalių statistinių nusikalstamumo rodiklių pagalba įvertinti Lietuvos nusikalstamumo padėtį ir tendencijas b...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 03 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 18 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo temos: socializacijos samprata, viktimologijos samprata, viktimologija, kaip visiškai nepriklausomas mokslas, ar kriminologijos mokslo dalis, nusikaltimo aukos sąvok...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Magistro baigiamojo darbo tikslą nulėmė vagysčių paplitimas. Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos vagysčių raišką ir jų prevenciją bei nustatyti, kokia esama prevencijos kontrolės būklė, kokios numatomos vagysčių...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 17
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Korupcijos kontrolės ir prevencijos konspektas pagal MRU programą, pagal temas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 35   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 06 26
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referate aptariama nusikaltimų prevencijos samprata bei prevencijos priemonės: seifai, greičio matuokliai, automobilių ženklinimas ir kt.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referate nagrinėjamos istorinė prielaidos,viktimologijos samprata, viktimizacija ir viktimiskumas, nusikaltimų aukų teisinės padėties, įtvirtintos Lietuvos Respublikos baudžiamuosiuose įtatymuose, gairės
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 02 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Apžvelgiama smurto prieš vaikus samprata,pasekmes.Išskiriamos smurto prieš vaikus formos. Apžvelgiama seksualinės prievartos samprata, seksualinės prievartos požymiai ir teisiniai seksualinio išnaudojimo aspektai.Analizuojamos sm...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 01 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Teritoriniai nusikalstamumo skirtumai. Didieji Lietuvos miestai. Teritorinius nusikalstamumo skirtumus lemiantys veiksniai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 35   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas.BENDROS NUSIKALSTAMUMO TENDENCIJOS 1988-1997 M.PAGRINDINIAI NUSIKALSTAMUMO RODIKLIAI 1998- 2001 M.NUSIKALSTAMUMO CHARAKTERISTIKA 2002 2004M.NUSIKALSTAMUMO CHARAKTERISTIKA 2005-2006 M.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Referate rasoma apie liudininko parodymus teisme, kokios jo pareigos ir teises.Liudininko apklausa, pasekmes uz melagingus parodymus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis. Kas yra irodymai baudziamojo proceso teiseje? siame darbe apie kiekviena irodymu rusi atskirai isdestyta informacija.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas apie kriminalinė justicija yra labai sudėtingas ir prieštaravimų kupinas tyrinėjimo objektas. Šiam sudėtingumui įveikti yra kriminalinės justicijos modeliai. Kriminalinės justicijos modelis – tai tokia kriminalinė justicij...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 41   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
puikiai ivertintas kriminologijos rašto darbas apie asmenybės raišką nusikalstamo elgesio mechanizme: aptariama nusikaltėlio asmenybės samprata, struktūra, kaip pasireiškia asmenybės struktūra nuskalstamo elgesio mechanizme ir pan.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 51   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 27
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
V.Justickis "Kriminologija" vadovėlis
ATSISIŲSTA KARTŲ: 118   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 10 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 10 17
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kriminologijos rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 09 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. MRU/Radikalioji kriminologija / neradikalioji kriminologija
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 08 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kriminologijos rasto darbas. Aptariama nusikaltimo prevencijos praktika Lietuvoje. Nagrinejama nepilnameciu nusikaltimu prevencija, jos kryptys.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 45   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI 647
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Recidyvinio nusikalstamumo samprata, rūšys, priežastys, prevencija, recidyvisto asmenybė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI 647
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra