Mokesčių teisė

Pagrindinės darbo temos: mokesčių deklaravimas pagal LR mokesčių administravimo įstatymo; gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaravimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 01 10
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 10
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbe aptariama mokestinės nepriemokos sąvoka ir jos susidarymas bei priverstinis išieškojimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 01 10
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 10
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – susipažinti su Lietuvos Respublikos mokesčiais, jų administravimu bei problemomis. Darbo uždaviniai: susipažinti su Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu; trumpai aptarti Lietuvos Respublikoje esamus mokes...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 09 26
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išanalizuoti, kaip Europos Sąjungos aplinkosaugos principas „teršėjas moka“ įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teisės sistemoje. Konkrečiai Lietuvos Respublikos mokesčių už aplinkos teršimą įstatyme. Darbo uždavi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 04 27
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslai yra: apibrėžti mokesčių vengimo sąvoką; apžvelgti (legalius ir nelegalius) mokesčių vengimo būdus; išsiaiškinti kokios yra to priežastys; išsiaiškinti kokią įtaką tai daro šalies ekonomikai; panagrinėti kokiais b...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 12 10
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 36
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šiame darbe bus nagrinėjama valstybės mokestinių pajamų tiesioginės kontrolės formos. Mokestinio tyrimo ir mokestinio patikrinimo samprata bei jų tarpusavio sąveika. Mokestinį tyrimą ir mokestinį patikrinimą reglamentuojantys teisės ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 06 20
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 12 | Literatūros sąrašas: Nėra | Mokesčiai pagal MRU 2009 m. seminarų planus
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 25 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbe nagrinėjamas Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokestis, jo ypatumai ir svarbiausi elementai. Darbo uždaviniai: iIšsiaiškinti mokesčio sampratą ir mokesčio e...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kita | Puslapiai: 11 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: apžvelgti Lietuvos mokesčių istoriją, išanalizuoti žemės mokestį, jo objektą ir subjektą, mokesčio bazę, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, panagrinėti u...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 26 | Literatūros sąrašas: Yra | Aptariama mokesčių sistema, jų klasifikacija, rūšys. Smulkiau aprasomi mokesciai: PVM, akcizo, cukraus, prekių apyvartos, baltojo cukraus virškvočio ir kt. Apžvelg...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 06 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektai pagal temas. Mokesčių teisės samprata ir mokestiniai teisiniai santykiai; mokesčių administravimo esmė; konsulinis mokestis; mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise; pagrindiniai cukraus sektoriaus mokesčius regl...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 06 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti kokius mokesčius moka įmonės, kokią įtaką mokesčiai daro verslui. Darbo uždaviniai: išanalizuoti mokslinėje literatūroje ir kituose informacijos šaltiniuose įmonių mokamus mokesčius; išanali...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Tyrimo tikslas – išnagrinėti atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus taikymo principų teorinius ir praktinius aspektus. Siekiant šio tyrimo tikslo, keliami tokie uždaviniai: išanalizuoti atsakomybės už mokesči...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 30   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinio darbo objektas — fizinių asmenų pajamų mokestis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje – esmė, principai, prielaidos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 36   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Tinkamas atsiskaitymams susijusiems su socialiniu sektoriumi.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Prezentacija per power pint
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas. Turinio viršenybės prieš formą principo įgyvendinimo nagrinėjimas teoriniu lygmeniu. Mokesčių teisė. -Peržiūrėjau ir dabar tikrai prikabinau bylą-
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
VU konspektai is Marcijono paskaitu
ATSISIŲSTA KARTŲ: 66   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Mokesciu kursinis darbas. Darbo tikslai buvo: Apibūdinti PVM mokestį; Apibrėžti PVM deklaracijos užpildymo ir pateikimo bendrąsias nuostatas; Išanalizuoti atskirų PVM deklaracijos dalių pildymo ypatybes; Aptarti PVM deklaracijos klaidų...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
kursinis darbas.MRU 2007
ATSISIŲSTA KARTŲ: 30   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 01 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šiame darbe atliekamas ikiteisminių mokestinio ginčo stadijų palyginimas. Darbo tikslas: suvokti mokestinio ginčo nagrinėjimą ir aptarus palyginimo principus ikiteisminių ginčo nagrinėjimo stadijų palyginimas. Darbo dalys: pagrindinės m...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 01 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Analizuojama individualios veiklos samorata, individualios veiklos apmokestinimo būdai, indiviudalios veiklos apmokestinimo vaidmuo mokesčių sistemoje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 12
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
referatas. jame nagrinejama mokesciu moketojo padetis,mokesciu teises smprata,mokesciai ju teisinis reglamentavimas,mokescio lengvatos,mokestiniai gincai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 29   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas,apie ispanijos mokesčius ir pan dalykus
ATSISIŲSTA KARTŲ: 31   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 10 22
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 36   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 08 17
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
TURINYS 2 Mokesčio mokėtojai 3 Mokesčio objektas 3 Mokesčio tarifai 4 Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai 5 Mokesčio deklaravimas 6 Mokesčio sumokėjimas 8 Mokesčio lengvatos ir kiti apmokestinimo ypatumai 9 LITERATŪRA 12
ATSISIŲSTA KARTŲ: 44   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 08 17
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas. Turinys 1. Įvadas..............................................................................................................................................3 2. Pridėtinės vertės mokesčio reikšmė ...........................
ATSISIŲSTA KARTŲ: 32   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 08 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas. Darbe yra analizuojama mokestinio patikrinimo ypatumai bei mokestinio patikrinimo teisėtumui keliami reikalavimai. Yra išsamus literatūros sąrašas. Darbas parašytas 2007 m. balandžio mėn.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 45   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 08 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Savarankiškas darbas.BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ.FNTT AKIRATYJE .MOKESČIŲ NEMOKĖJIMO METODAI IR PREVENCIJA.IŠVADOS
ATSISIŲSTA KARTŲ: 26   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 08 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D