Sutarčių teisė

Temos aktualumas. Rašto darbo tema - teisių pirkimas-pardavimas, ypatumai ir teisinis reguliavimas. Visiems sandoriams sukuriamos dvišalės, trišalės sutartys, kurias pasirašo sutarties šalys ir privalo laikytis sutartyse numatytų sąlygų...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 04 26
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbe aptariamos pačios populiariausios komercinių sutarčių rūšys, jų sąvokos, elementai, pradžia ir pabaiga, bei standartiniai pavyzdžiai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 04 24
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 36
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslai: apibrėžti sutarties sąvoką; panagrinėti sutarčių rūšis; pateikti sutarčių aiškinimo taisykles bei jų principus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 11 08
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 26
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas – išnagrinėti sutarčių neįvykdymo teorinius ir praktinius aspektus. Uždaviniai: atskleisti sutarčių sampratą ir elementus; išanalizuoti sutarčių sudarymą ir vykdymo dalyką, terminus, šalis, jų teises ir pareigas...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 07
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – remiantis teisės aktais, teisės doktrina ir Aukščiausiojo Teismo praktika išanalizuoti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus sutarčių teisėje. Darbo uždaviniai: išanalizuoti principų reikšmę sutarčių te...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 30
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 17
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: krovinio vežimo sutartis, ją reglamentuojantys teisės aktai; sutarties rūšys; esminės sutarties sąlygos; sutarties šalys; krovnio vežimo sutarties palyginimas su dovanojimo sutartimi.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 01 07
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 11
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 19 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: ištirti pirkimo – pardavimo sutarties teisinio reglamentavimo verslo santykiuose ypatumus. Darbo uždaviniai: išanalizuoti pirkimo – pardavimo sutarties...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 04 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Praktikos ataskaita. Advokatu funkcijos, teikiamos teisines paslaugos, advokatu veiklos principai, civiline ir drausmine advokatu atsakomybe,advokatu veiksmai ginant kaltinamaji teisme. Priedai: 1.Sutartis del santuokos nutraukimo 2. Ieskinys del ne...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 233   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Uždaviniai: susipažinti su Europos ir Lietuvos sutarčių teise; išnalizuoti Europos sutarčių teisės principus, kas tai yra; palyginti UNIDROIT tarptautinių komercinių sutarčių principus su Europos sutarčių teisės princ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 02 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1. SUTARTIES SĄVOKA IR REIKŠMĖ..........................................................4 1.1 Sutarties laisvės principas................................................................................5 2. SUTARTIES SUDARYMAS.....................
ATSISIŲSTA KARTŲ: 43   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Savarankiškas darbas. išsamiai aprašoma statybų sutartis.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 04 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas. ieina sandoriai, prievoles ir atskiros sutarciu rusys
ATSISIŲSTA KARTŲ: 38   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas, apibudinta sutarčiu unifikavimas ir harmonizavimas kaip sutarčių teisės vienodinimo priemonės, tarptautiniai institutai, tarptautines teisės aktai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 22   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 22   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
nagrineja sandoriu sudarymo ypatybes per atstovus pagal LR CK
ATSISIŲSTA KARTŲ: 25   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Įvadas Negaliojantys sandoriai Sandorių negaliojimo pagrindai Sandorių negaliojimo teisiniai padariniai Išvados Naudota literatūra
ATSISIŲSTA KARTŲ: 25   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Civilines teisės (bendroji dalis) laboratorinis darbas. Tai pirmakursio darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI 647
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Lizingo samprata, rusys, proceduros organizavimo etapai, raida ir perspektyvos lietuvoje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 28   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI 647
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Kursinis
ATSISIŲSTA KARTŲ: 48   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbe nagrinėjamos sutartys vykdomos užsienio valiuta
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Sutarties laisvė – šiuolaikiniame pasaulyje visuotinai pripažįstama ir nekvestionuojama vertybė, jos individualios kilmės šaltiniai slypi prigimtinėje asmens teisėje – teisėje į laisvę. “Sutarties laisvė yra savita asmens laisvės...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 28   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Civilines teises kursinis darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Geras darbas, ivertintas geru pazymiu
ATSISIŲSTA KARTŲ: 39   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rasto darbas parengtas pagal istatymus ir remiantis straipsniais
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Įvadas Komerciniai kontraktai Komercinių kontraktų rūšys Komercinių kontraktų teisinis reguliavimas (įmonių steigimas, valdymas) Komercinių kontraktų įsigaliojimas Išvados Literatūros sąrašas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 33   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
KOMERCINIO KONTRAKTO SAMPRATA KONTRAKTŲ RŪŠYS KONTRAKTO ŠALYS PARENGIAMASIS KONTRAKTO SUDARYMO ETAPAS. KONTRAKTO STRUKTŪRA IR TURINYS KONTRAKTO SUDARYMAS KONTRAKTO SUDARYMAS PIRKIMO PARDAVIMO KONTRAKTO REGULIAVIMAS
ATSISIŲSTA KARTŲ: 27   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Sutarčiu teises referatas apie vartojimo kreditą, vartojimo kredito sutartis ir vartojimo kredito rūšis. Vartojimo kredito sutarčiu pateikimas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir kituose teises aktuose.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šiame darbe yra apžvelgta rangos sutartis ir jos ypatumai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 56   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
VU Civilines teises konspektai. Sutartys
ATSISIŲSTA KARTŲ: 140   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D