Šeimos teisė

Darbo tikslas: Aptarti Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytų santuokų pasaulinės ir kanonų teisės santykį. Darbo uždaviniai: aptarti kanonų ir pasaulinės teisės santykį santuokos aspektu; apžvelgti bažnytinių santuokų sudarymo skirtum...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 02 26
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 22
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šiuo darbu, siekiant išanalizuoti smurto prieš moteris šeimoje teisinio reglamentavimo problemą keliami uždaviniai yra: išanalizuoti Lietuvos įstatymus, bei kitus teisės aktus reglamentuojančius smurtą prieš moteris; apžvelgti, bei iš...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 20
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI 36
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas – padėti aiškiai suvokti šeimos turto samprata, atskleisti teisinio režimo galiojimo aplinkybes, taip pat pabrėžti šios teisės aktualumą kiekvieno iš mūsų gyvenime. Pagrindiniai darbo uždaviniai – pateikti šei...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 01
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbe plačiau nagrinėjamas sutuoktinių dalytinas bei nedalytinas turtas, priklausomai nuo jų pasirinkto turto teisinio rėžimo rūšies.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 16
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 26
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 46 | Literatūros sąrašas: Nėra | Šeimos ir paveldėjimo teisės konspektas parengtas pagal lekt. dr. S. Avižos paskaitas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 47   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio darbo tikslas – išstudijuoti santuokos sudarymo teisines pasekmes. Uždaviniai: išnagrinėti santuokos sampratą, sutuoktinių teises ir pareigas; išstudijuoti santuo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 03 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 22 | Literatūros sąrašas: Yra | Temos tikslas: aptarti tėvų valdžios sampratą ir turinį. Uždaviniai: aptarti tėvų valdžios sampratą; aptrati tėvų valdžios lygybę ir atstovavimą vaikams; apž...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 33 | Literatūros sąrašas: Nėra | Šeimos teisė, kaip teisės šaka, šeimos teisniai santykiai, santuokos sudarymo teisnės pasekmės, santuokos negaliojimas ir jo teisniai padariniai, santuokos nutraukimas a...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 22   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinio darbo tikslas – padėti aiškiai suvokti šeimos turto samprata, atskleisti teisinio režimo galiojimo aplinkybes, taip pat pabrėžti šios teisės aktualumą kiekvieno iš mūsų gyvenime.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 22   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas, kuriame aprašomas šeimos teisinių santykių reguliavimas LDK Statutuose. Šio darbo uždaviniai yra: išnagrinėti pagrindinius šeimos teisinius institutus susijusius su šeimos santuokos, turtinių santykių reguliavimu, vaikų...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas, kuriame trumpai aptariama: sutuoktinių teisės ir pareigos. santuokos rūšys.s antuokos nutraukimas bendru sutikimu, santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės, santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu, santuokos pasibaigima...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šiame darbe analizuoju neturtines vaikų teises ir jų įgyvendinimą Lietuvoje. Kadangi, vaikas yra ta visuomenės grupės dalis, kuris savarankiškai negali visaverčiai atstovauti savo teisėms, ginti jas, skųstis, kai jos pažeidžiamos ar kai...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 09
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Mykolo Romerio Universiteto konspektai pagal temas (su turiniu).
ATSISIŲSTA KARTŲ: 65   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis. darbe aptariama įvaikinimo samprata, pagrindiniai reikalavimui vaikui ir būsimiems tėvams bei įvaikinamo vaiko, tėvų ir įvaikintojų teisės bei pareigos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 26   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šeimos teisės konspektai. Šeimos teisės normų ir kitų civilinio kodekso knygų normų tarpusavio santykis, šeimos teisės principai, šaltiniai, santuokos apibrėžimas, sudarymo tvarka, teisinės pasekmės, santuokos pabaiga, sutuoktinių gy...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 97   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas.Santuokos sudarymo draudimų įtaka šeimos teisinių santykių formavimuisi.Absoliutūs santuokiniai draudimai – tiesioginė besąlygiškai vykdomas santuokos sudarymo sąlyga.Reliatyvūs santuokiniai draudimai – santuokos sudar...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pranešimas (pagrindinės globos (rūpybos) sąvokos, tikslai ir uždaviniai, principai, globos tvarka ir nustatymai, reikalavimai, globos (rūpybos) rūšys, formos)
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. ĮVADAS. TEISĖS NORMOS. TEISĖS NORMŲ RŪŠYS. Pagal teisinio reguliavimo objektą (arba šakinę normos priklausomybę). Pagal teisinio reguliavimo metodą. Pagal atliekamas funkcijas teisės normos. Pagal juridinę galią. Pagal gali...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 30   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Darbe aprašomi Teisės šaltiniai XVIII a.pb – XIX a. pr.Teismų sistema XVIII a.pb – XIX a. pr Šeimos santykių reguliavimas iki 1795 metų bei atlikta analizė knygos Lietuvos TSR istorinių šaltinių analizė (1795 – 1861 m.)
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
diplominis
ATSISIŲSTA KARTŲ: 47   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 01 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Uždaviniai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 122   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 01 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
kursinis, darbe aprašoma nepilnamečių globa ir rūpyba, jų požymiai, uždaviniai, tikslai, funkcijos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 29   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 04
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
TURINYS ĮVADAS 3 1. SANTUOKOS TEISINĖS CHARAKTERISTIKOS 4 1.1. Santuokos samprata ir jos sudarymo principai 4 1.2. Susitarimas tuoktis (sužadėtuvės) ir jo teisinės pasekmės 5 2. SANTUOKOS SUDARYMO SĄLYGOS 6 2.1. Santuokos savanorišk...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 56   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI 647
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Pagrindinės temos: testamentų rūšys, oficialieji testamentai, asmeniniai testamentai, testamentų galiojimai, testamentų registras, testamentų vykdymas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI 647
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
kursinis darbas ,šeimos teise
ATSISIŲSTA KARTŲ: 59   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 29   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šiame savarankiškame darbe yra aptariamos pagrindinės tėvų asmeninės teisės ir pareigos, kurios nustatytos LR Civiliniame Kodekse (III knyga, XI skyrius 3 skirsnis), vardo pavardės suteikimas vaikui, gyvenamosios vietos užtikrinimas, auklė...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 24   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šeimos teisė LDK statutuose daug ką perėmė iš paprotinės teisės. Merginos ir moterys galėjo laisvai rinktis sau jaunikį, tačiau be tėvų sutikimo tekėti negalėjo. Jeigu nebuvo tėvų, tada turėjo gauti dėdės ir brolių sutikimą. Me...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 45   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 31   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D