Teisėsaugos institucijos

Referate apibūdinta Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos sąvoka, nustatyti jos tikslai ir funkcijos bei apibūdinta vidaus administravimo kontrolė. Taip pat pateikta vidaus reikalų ministerijos administruojamų institucijų apžvalg...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 05 30
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 18
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Išnagrinėjus šiandieninę teismų sistemą, kuri vyrauja Lietuvos Respublikoje, galima teigti, kad kiekviena byla bus išnagrinėta tam skirtame teisme, atsižvelgus į tos problemos paskirtį. Dabartinė teismų sistema sudaryta palanki žmonių...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 11 07
DARBO TIPAS Laboratorinis darbas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - atskleisti prokuratūros sampratą, išanalizuoti prokuratūros uždavinius ir sužinoti, kaip mūsų dabartinė demokratinė visuomenė vertina šią instituciją. Darbo uždaviniai: išnagrinėti teisėsaugos institucijos įsi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 12 05
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – Teisėjų, prokurorų ir policijos pareigūnų atsakomybė, šiam tikslui pasiekti suformuluoju šiuos uždavinius: išnagrinėti teisėjų atsakomybę; išnagrinėti prokurorų atsakomybę; išnagrinėti policijos pareigūnų ats...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 12 05
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 22
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – remiantis teorine ir praktine medžiaga pateikti kuo išsamesnę, aiškesnę ikiteisminį tyrimą vykdančių institucijų ir jų tiriamų nusikalstamų veikų analizę, atriboti vienos institucijos veiklą nuo kitos. Uždaviniai...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 10 24
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbe pateikiami visų administracinių teismų kompetencijos atskiriant apygardų administracinių teismų kompetenciją tiek vyriausiojo administracinio teismo kompetencija.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 30
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pranešimo tipo referatas apie teisingumo vykdymą senovės Rytuose, Antikoje, Atėnuose, viduramžiais bei Lietuvoje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 20
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 30
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - yra kompleksiškai išnagrinėti ir ištirti ikiteisminio tyrimo organizavimo procesą, jo svarbą ir jį atliekančių subjektų vaidmenį bei vietą ikiteisminiame tyrime apskritai, jų tarpusavio procesinius santykius, išanaliz...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 30
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 44
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 19 | Literatūros sąrašas: Yra | Pagrindinės temos: prokuratūros struktūra ir funkcijos; pareigūnų statusas, skyrimas, atsakomybė; statusas baudžiamosiose ir civilnėse bylose ir kt.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 05 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 7 | Literatūros sąrašas: Yra | Todėl šio darbo tikslas–atskleisti kaip įgyvendinama Lietuvos Savivaldybių veiklos kontrolė Darbo uždaviniai yra: išskirti pagrindinius teisės aktus, kurie reglamentuoja ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 04 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kita | Puslapiai: 16 | Literatūros sąrašas: Yra | Aptariama tarnybos raida, misija ir funkcijos, veiklos sritys bei tarptautinis bendradarbiavima.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 03 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 19 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – suvokti ir atskleisti teisėsaugos institucijų sampratą, bei jų sistemos funkcionavimo principus. Darbo uždaviniai: apibrėžti teisėsaugos institucijų pagrin...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 30 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: išanalizuoti antstolių reformą Lietuvoje ir jos rezultatus. Uždaviniai: išsiaiškinti antstolių reformos būtinumą, tikslus, kryptys bei įgyvendinimo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 01 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 13 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbą sudaro 2 pagrindinės temos: tarnybinės atsakomybės subjektai, tarnybinės nuobaudos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Dalykas: viešojo ir privataus intereso vieta teisėtvarkoje. Darbo tikslas: aptarti ir išanalizuoti viešojo ir privataus intereso vietą teisėtvarkoje. Darbo uždaviniai: aptarti viešojo ir privataus intereso vietą policijos siste...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Darbe aptartos temos: teisminė valdžiam, teisingumas ir jo požymiai, Konstitucinis teismas, teismai, LR teismų sistema ir jų kompetencija, pagrindiniai teismų veiklos principai. prokuratūra teismų atžvilgiu, advokatūra tei...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Praktika. Lietuvos policijos Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnyboje
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. bendrosios teisės susifirmavimas. parlamentarizmas. anglijos teismai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas apie Notariato savivalda. darbe analizuojama notariato savivalda, jos funkcijos ir samprata. remiamasi literatura ir LR istatymais
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pranešimas,supažindinama su sienos apsaugos pareigūnų sąvoka,teisėmis ir pareigomis,tarnybos principais,priėmimo į tarnybą tvarka,rinktinės savoka, bruožai, kompetencija, sienos apsauga ir Šengenas. 1 Puslapio pranešimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 04 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Lietuvos konstitucingumo raida prasidėjo nuo 1918 m. vasario 16 dienos akto, kuriuo buvo paskelbta, kad yra atstatoma nepriklausoma demokratiniais pagrindais tvarkoma Lietuvos valstybė. Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje buvo priimtos 5 Konstit...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 26   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
VU TF , pilnas (teismai , baudz. justic. , notariatas ir t.t )
ATSISIŲSTA KARTŲ: 22   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Egzamino klausimai. Konspektas.Labai geras ir tikslus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 38   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
konspektas geras vu tf
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas kolpingo kolkegijoje
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 04
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
referatasĮVADAS 3 I. Lietuvos teismų sistemos formavimosi istorija. 4 II. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kompetencija 6 2.1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sudėtis 8 IŠVADOS 10 LITERATŪRA 11
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 09 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D