Teisės filosofija

Teisės filosifijos konspektas, darytas ruošiantis egzaminui. 50 temų nuo teisės filosofijos objekto iki teisės į gerovę klausimo.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 02 16
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - atskleisti ir išanalizuoti sielos sampratą Aristotelio etikoje. Uždaviniai: atskleisti Aristotelio keliamą sielos sampratą; išanalizuoti Aristotelio pateiktų sielų reikšmes.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 12 12
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 10
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės temos: privatumo samprata; teisė į privatumą pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją; privatumo ribojimo pagrindai ir kt.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 07
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 22
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 17 | Literatūros sąrašas: Yra | Tikslas- Atskleisti M. Römerio Mokymo apie valstybę temos svarbumą, originalumą ir novatoriškumą dabarties teisinės minties ir socialinės tikrovės kontekste bei akt...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 54 | Literatūros sąrašas: Nėra | Vilniaus universiteto teisės filosofijos paskaitų konspektas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 20 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio darbo tyrimo objektas – teisės sudėties analizė. Darbe keliams tikslas – aptarti pačią teisės sampratą bei paskirtį, paanalizuoti teisės sistemą, jos sud...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo tikslas: atskleisti biurokratijos mechanizmo privalumus ir trūkumus. Darbo uždaviniai: remiantis atitinkamais literatūros šaltiniais aprašyti M.Weber‘io idealųjį biurokratijos tipą, rasti jo privalumus ir trūkumus, taip pat pateikt...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Filosofijos egzamino medžiaga. Atsakyti šie klausimai: 1.Filosofijos pri-gimtis ir paskirtis: 3.Daiktų pradų paaiš-kinimas graikų filoso-fijoje: 4.Platono filosofija.Mokymas apie idejas, siel1, valstybę. 5.Aristotelio filosofija.Mokymas apie ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 26   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 09
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis.Atskleisti pagrindiniai valstybes pamatiniai principai,bei organizavimo.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pranešimo stiliaus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
prezentacija
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas.Santuokos samprata bei reikšmė.Šeima kaip valstybės ir visuomenės institucija.Žmogaus asmens lytiškumas ir homoseksualumo samprata .Tos pačios lyties asmenų santuokų pripažinimas .
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. pateikiama išsami Aristotelio teisingumo sampratos, valdumo formų, įstatymų leidybos, teismų sistemos išsami analizė
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Teisingumas ir moralumas Kanto filosofijoje
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
kursinis filosofijos kursinis darbas, parasytas remiantis Ė. Fromo., J. Girniaus, A. Maslou darbais
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kosnpektas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas, skirtas filosofijai, moralės filosofijai. Darbe apžvelgiama I.Kanto moralės filosofija, ji lyginama su XX a.moralės filosofija (konkrečiai I.Kanto moralė darbe lyginama su Moore'o morale). Nagrinėjama valios heteronomija ir autonom...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 26   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 27
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
kursinis darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
T.Hobso knygos ""Leviatanas" apzvalga, konspektas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 29   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektai is Gumbio paskaitu (VU)
ATSISIŲSTA KARTŲ: 99   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 10 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šiuolaikinė autentiška teisės samprata kildinama iš visuomeninės sutarties. Tokia teisės išraiška gali egzistuoti tik išsivysčiusiose teisinėse valstybėse, nes tik tokiose valstybėse gali būti pilnavertiškai įtvirtinta asmens teisi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Teisės filosofijos referatas. John Stuart Mill ir Fridrich von Hayek teorijų šiame kontekste aptarimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI 647
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Sokratas - vienas iš pirmųjų filosofų, kurių pagrindinis objektas - žmogus. Sokratas atmetė gamtos mokslus, nusprend¿s, kad jie nenaudingi žmogui. Juk net jei žmogus suprastų, kaip vyksta gamtos reiškiniai, jis vis tiek negalėtų nieko ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Savarankiskas darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Teisines valstybes samprata
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Teises teorijos RAšto darbas Šio darbo tikslas nagrineti subjektiniu teisiu sampratą, pasižiūreti, kokie veiksniai nulemia subjektiniu teisiu reliatyvumą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Teises filosofija pagal nauja arlausko knyga
ATSISIŲSTA KARTŲ: 321   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D