Teisės istorija

Teisės Istorijos konspektas, MRU studentams.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 37   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 10 15
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 50
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Šis darbas skirtas aptarti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėtvarką, o tiksliau – XII – XV a. LDK kunigaikščius teisės kūrime ir taikyme. Darbe chronologiškai išdėstomi kunigaikščiai ir jų valdymo laikotarpiai, vienaip ar...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 09 13
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 8
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: apžvelgti autonominio Klaipėdos krašto teisės šaltinius. Darbe rašoma apie Klaipėdos krašto šaltinius 1923 - 1939 m. Apie Klaipėdos krašto baudžiamuosius teisės šaltinius.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 02 28
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 10
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslias išsiaiškinti: kokios priežastys ir aplinkybės lėmė sprendimą skelbti Lietuvą konstitucine monarchija ir rinkti karalių; kaip toks sumanymas buvo įgyvendinamas ir sutinkamas visuomenėje bei pačioje Lietuvos Taryboje; kok...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 21
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Kursinis yra Lietuvos teisės istorijos tematika, kurio tikslas - atskleisti egzistavusius vadžios organus 1940-1941m. : Aukščiausiąją tarybą, Prezidiumą, Komisarų taryba, teismus, prokuraturą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 13
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 21
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – remiantis pirminiais Lietuvos teisės šaltiniais, teisynais, Lietuvos Statutais, dabartiniais Lietuvos Respublikos įstatymais, bei moksline literatūra apžvelgti Lietuvos teisės raidos periodizaciją ir jos santykį su Lietuvo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 07
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 31
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: išsiaiškinti kokia buvo dirbančiųjų teisinė padėtis 1918-1940 metais. Uždaviniai: išanalizuoti kokios darbo sritys buvo sureglamentuotos įstatymais; išanalizuoti kokias teises ir pareigas turėjo darbuotojai realizuodami s...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 16
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 32
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Apžvelgiama paprotinė teisė, aprašomi seniausi teisynai: Salijų, Saksų veidrodis, Karolina, Hamurabio teisynas, Didžioji laisvių chartija.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 16
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 9
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Teisės istorijos seminarui skirtas referatas, kuris apibūdina Vakarų universitetus, labiausiai atskleidžiamas Bolonijos universitetas, jo mokymo peripetijos, vystymasis, teisinis palikimas, kuris jaučiamas ir mūsų dienomis.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 09
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 8
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 28 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas- įvertinti Konstantino Jablonskio kaip teisės istoriko veiklą. Darbo uždaviniai: susipažinti su K.Jablonskio biografija, jo veikla Lietuvos istorijos, Lie...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 06 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 11 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: pažvelgti ir suprati sutarčių teisės raidos etapus. Kaip vystėsi šios civilinės teisės šakos normos, keičiantis istorijai. Uždaviniai: pažvelgti į kiek...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Pranešimas | Puslapiai: 11 | Literatūros sąrašas: Yra | Trumpai aprašomi civilinės teisės objektai: paveldėjimas, privolių teisė, nuosavybės teisė ir kt. bei aprašomi kai kurie šeimos teisės objektai: santuoka, turtiniai b...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 27
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 23 | Literatūros sąrašas: Yra | Nepretenduojant į išsamią analizę, aptarti teismų reformos raidą atkūrus Nepriklausomybę, taip pat apžvelgti problemas, su kuriomis susidurta ją įgyvendinant. Sie...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 11 | Literatūros sąrašas: Yra | Pagrindinis darbo tikslas - remiantis įvairių mokslininkų teoriniais tyrimais apžvelgti 1791 metų gegužės 3 d. priimtos konstitucijos turinį.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 9 | Literatūros sąrašas: Yra | 1918 m. vasario 16d. Lietuvos nepriklausomybės aktas skelbė, kad Lietuvos valstybė yra neprikausoma ir demokiratinė šalis, su sostine Vilnium. 1918–1920 m. Lietuvoje vyko k...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pranešimo formos referatas apie Petrą Leoną. „Petras Leonas – teisininkas, sociologas, mokslininkas, visuomenės veikėjas“.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Temos: Italijos istorija; Italijos suvienijimas; politinė sistema; Italija XIX – XX a. pradž.: liaudies revoliucija; pirmasis Pasaulinis karas; agrarinis fašizmas; Italijos tarpukario teisė ir kt.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo tikslas - įvairių autorių darbais, amžininkų atsiminimais, periodine karine spauda bei kitais šaltiniais, atskleisti nacių okupacijos (1941-1944) metu Lietuvoje veikusios teisės ir teisinės sistemos ypatumus. Darbo uždaviniai: atskle...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas apie teisingumą vykdančių institucijų kompetenciją, kūrimąsi bei raidos pokyčius.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pranešimo tipo referatas, kuriame remiantis keliais šaltiniais analizuojami tam tikri istoriniai faktai bei pati konstitucija.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Knyga
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 01 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Turinys: Pamedės teisyno sudarymo pobūdis Prūsų teisės pagal Pamedės teisyną Pamedės teisyno baudžiamoji teisė Bausmių sistema Baudžiamasis procesas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pranešimas, apie lenų dvarų teisės raidą
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Darbo turini sudaro: ivadas, auksciausioji taryba, auksciausios tarybos prezidiumas, liaudies komisaru taryba, vietiniai valstybes valdzios organai, teismas ir prokuratura, isvados, literatura.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tai yra teisės istorijos kursinis darbas, yra išsamus ir geras, truksta tik ivado ir isvadu. informacija apie prancūzijos karaliu valdzia, nuosekliai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pranešimas teisės istorijos seminarui, kuriame trumpai aprašoma stare decisis doktrinos esmė ir pagrindinis bendrosios teisės elementas - precedentas (jo atsiradimas bei dabartinė situacija).
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektai. Pagal programą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 27   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pranešimas. A. Janulaičio mokslinė ir visuomeninė veikla, jo darbai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D