Teisės teorija

Šio darbo tikslas yra išanalizuoti teisės aktų rūšis pateikiant praktinius pavyzdžius. Suformuluoti tokie uždaviniai: 1) pateikti teisės akto sampratą ir pagrindines rūšis; 2) nustatyti teisės aktų hierarchiškumą; 3) nustatyti bendr...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 03 19
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Kaip klasifikuojamos žmogaus teisės, žmogaus teisių sąvoka, žmogaus teises Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, žmogaus teisių garantijos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 12 09
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šiame darbe trumpai apžvelgiama paveldėjimo teisės samprata (paveldėjimo dalykas), paveldėjimo teisės subjektai, principai, paveldėjimas pagal įstatymą, taip pat juridiniai faktai, kuriais paveldima pagal įstatymą, įpėdiniai pagal įst...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 11 02
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pranešimas, kuriuo siekiama atsakyti į klausimą, ar Lietuvos teismai kuria teisę.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 09 19
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 4
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Referatas: Įvadas - Teisės sampratų įvairovė - Personalistinės teisės samprata - Pereinamasis lygmuo: nuo teisinės įdėjos iki reguliavimo - Priemonių „gamyba“ - Antrasis teisės egzistavimo lygmuo: teisės norma - Teisės normos socia...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 05 05
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Teisės teorijos konspektas darytas pagal programą, puikiai tinka ruošiantis egzaminui, viskas konkretu ir detalizuota.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 43   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 03 02
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 47
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbo tikslas: aptarti teisės atsiradimą ir jos raidą, reikšmę civilizacijai, teisės raidos vystimosi stadijas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 12 05
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 33
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas yra išsiaiškinti individualiojo teisės akto sampratą bei jo rūšis. Uždaviniai: susipažinti su teisės teoretikų nuomonėmis analizuojant individualiuosius teisės aktus; nustatyti santykį tarp bendrųjų teisės normų aktų...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 07
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 24
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas yra aptarti teisės aiškinimą ir jo procesą, bei išsiaiškinti jo būtinumą teisinėje sistemoje. Keliami uždaviniai: sukonkretinti teisės aiškinimo sąvoką, bei atskleisti priežastis lemiančias teisės aiškinimo pri...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 27
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 24
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslai ir uždaviniai: apibrėžti teisės aiškinimo sąvoką, išaiškinti jos sampratą; išsiaiškinti teisės aiškinimo ir argumentavimo santykį; aptarti teisės aiškinimo šaltinius; aptarti teisės aiškinimo reglamentavimo proble...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 21
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 18
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Teisinė atsakomybė – tai vienas iš svarbiausių teisės institutų. Teisinėje literatūroje nėra vieningo požiūrio į šį teisės institutą: vieni pripažįsta tik negatyviąją teisinę atsakomybę, kiti išskiria ir pozityviąją teisi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 07
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 34
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslai: išsiaiškinti teisės normų akto sampratą; nustatyti teisės normų akto galiojimą asmenų atžvilgiu; nustatyti teisės normų akto galiojimą teritorijos atžvilgiu; nustatyti teisės normų akto galiojimą laiko atžvilgiu.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 08 19
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Rašto darbe keliami probleminiai klausimai teisės aiškinimo (interpretavimo) tema. Svarbu išsiaiškinti teisės aiškinimo sąvoką, teisės aiškinimo etapus ir priežastis. Plačiau apžvelgti teisės aiškinimo būdus (metodus) ir rūšis. ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 04 18
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Išsamus darbas apie teisės normas. Analizuojama samprata, požymiai, struktūra. Aptariami teisės normų aktai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 04 06
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Proceso stadijos, išsamus aprašymas, leidybos teisė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 16
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 4
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas - aptarti teisės taikymo sampratą, tikslus, principus, panagrinėti kiekvienos teisės taikymo stadijos ypatumus. Darbe naudoti sisteminis, apibendrinimo, loginės analizės metodai. Darbas rašytas remiantis teorine literatūr...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 09
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 17
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 12 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslai: atskleisti teisės aktų sistemino esmę; išanalizuoti teisės aktų sisteminimo poreikio priežastis; pateikti kiekvienos, naudojamos Lietuvoje, sisteminimo formo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 9 | Literatūros sąrašas: Yra | Tikslas- susipažinti su teisiniu nihilizmu. Uždaviniai: atskleisti teisinio nihilizmo sampratą; išanalizuoti teisinio nihilizmo priežastis; išanalizuoti teisinio nihilizmo p...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 17 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: sieksiu atskleisti teisinio precedento kaip teisės šaltinio reikšmę, jo įgyvendinimo problemas.Darbo uždaviniai: aptarti teisinio precedento sampratą;...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 07 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 21 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbe aptariama socialinės atsakomybės samprata, jos rūšys. Pagrindinis dėmesys skirtas teisinei atsakomybei. Didesnė darbo dalis bus skirta negatyviajai ( dar kitaip vadina...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 06 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 27 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas - apibūdinti teisės normas socialinių normų sistemoje. Kursinio darbo uždaviniai: išsiaiškinti teisės normos sąvoką ir rūšis; išanalizuoti socia...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 06 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Baigiamasis magistro darbas | Puslapiai: 71 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: apžvelgti ir kritiškai įvertinti pagrindines teisinės valstybės sampratą aiškinančias koncepcijas, siekiant išsiaiškinti, kaip Lietuvos ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Pranešimas | Puslapiai: 18 | Literatūros sąrašas: Yra | Teisės teorijos pranešimas: teisė ir tekstas kaip ženklų sistema, teisės formos, teisės šaltiniai - paprotys, precedentas, doktrina, autoritetingos nuomonės ir t.t.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 27
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 5 | Literatūros sąrašas: Yra | Teisinio darbo organizavimo vieta ir reikšmė organizacijos AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdyme. Iš kur ir kokiais būdais yra gaunama informacija, reikalinga teisinio darbo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 36   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 21 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio referato tikslas yra išanalizuoti teisėkūros procesą, kaip vyskta įstatymų, poįstatyminių ir individualių teisės aktų leidyba, jų procesas. Kad įgyvendinti refe...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 22 | Literatūros sąrašas: Yra | Temos tikslas: aptarti teisės socialinę paskirtį bei funkcijas. Uždaviniai: 1. aptarti teisės sampratų įvairovę; aptarti teisės socialinę paskirtį; išanalizu...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 36 | Literatūros sąrašas: Nėra | VU dėstytojos G. Lastauskienės teisės teorijos paskaitų konspektai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas, 52 psl. viskas apie teises teoriją nuo bendrosios teisės teorijos charakteristikos iki teisinės atsakomybės.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 48   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas orentuotas į 2009 metu programą
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 08 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo tikslas – atskleisti teisinių faktų esmę. Tikslui pasiekti apibrėžtas uždavinys – apžvelgti kuo daugiau teisinės literatūros šaltinių, monogramų, straipsnių mokslo žurnaluose, kuriuose rašoma apie teisinius faktus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 06 26
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D