Teisės teorija

Kursinis. Teisės ir įstatymo santykis - unikalus darbas ,kurį rašant buvo panaudoti kitų darbai iš jų išmetant tai kas netinkama , papildant mintimis iš Beinoravičiaus disertacijos ir kitais žymių autorių kūriniais , gautas įvertinim...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 06 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas apie pagrindines teisės teorijos kategorijas: teisnumą ir veiksnumą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Didžiausias sėmesys monarchijai ir respublikai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbą sudaro penki skyriai. Pirmame dėstymo skyriuje kalbama apie teisės sistemos sąvoką ir jos struktūrinius elementus, apibrėžiami teisės institutai, pošakiai ir šakos, antrame - analizuojami teisės sistemos sudarymo būdai, tre...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
VTT teises aiskinimo budai: Lingvistinis, Sisteminis, Istorinis, Loginis. 16 psl. Remtasi A.Vaisvilos ir Mikelenu knygomis.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pagrindinis darbo tikslas – išdėstyti samprotavimus, iškelti svarbiausias ir aktualiausias problemas, galbūt rasti jų sprendimo būdus, pateikti argumentuotą nuomonę ir poziciją. Darbe pateikiama teisės sampratų įvairovė, istorinė ap...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 29   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 02 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Analizuojant teisės pažeidimą, kaip teisinės sankcijos taikymo prielaidą, detaliau aptartina, kas yra teisės pažeidimas, kokios yra teisės pažeidimų rūšys, kuo remiantis nustatoma ar yra padarytas teisės pažeidimas ar ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 02 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Teisės teorijos kursinis darbas. Įvadas, valstybės formos sąvoka, demokratinis režimas, autoritarinis režimas, totalitarinis režimas, demokratiniai ir nedemokratiniai režimai istoriniame kontekste, išvados ir pasiūlymai, naudota literatū...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas. Teisinės atsakomybės samprata Bendrieji teisinės atsakomybės bruožai. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai Teisinės atsakomybės rūšys Teisinės atsakomybės principai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Teisės teorijos referatas. "Nors teisės norminis aktas kaip teisės šaltinis ir yra vienas jauniausių, tačiau teisės norminis aktas Kontinentinės teisės tradicijos valstybėse bei kai kuriose kitose teisės šeimose yra pagrindinis teisė...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas, tinkantis pasiruošti egzaminiu, nes medžiaga paruošta klausimo - atsakymo forma.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 96   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rasto darbas. Darbe lyginamos dwi teises teorijos. pateikiami ju panasumai ir skirtumai, lentele ir t.t
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Teises teorijos paskaitų konspektas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 32   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis. Teises aiskinimo asamprata, rusys, metodai, bukle Lietuvoje, KT vaidmuo .
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Praktikos ataskaita, darbe yra advokatu vekla reglamentuojantys teses aktai, advokaturos istatymas, advokatu veikloje sutinkami teises aktai, advoktu etikos kodeksas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 06 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Petro Algirdo Čiočio "Teisės pagrindų knyga" pilna versija Word formate, suliteratūros sąrašu 173psl.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 26   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas turėtų padėti ruošiantis MRU teisės teorijos egzaminui. Atsakyti visi klausimai pagal programą (Admin: ganėtinai siauras)
ATSISIŲSTA KARTŲ: 99   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Vaišvilos TT koncentruotas konspektas arba spera pirmam koliui (iki teisekuros stadiju)
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Teisinės sistemos išskyrimo į šakas pagrindas yra teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Skirstymo į įstatymo leidybos šakas pagrindas yra teisinio reguliavimo dalykas. Savarankiško metodo šis skirstymas neturi. Būtų id...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Apima teisės įgyvendinimo samprata, teisės realizavimo formas, teisės taikymo stadijas bei teisės taikymo aktus. 2005 m.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Visa knyga sutraukta. pagal 2007 programa
ATSISIŲSTA KARTŲ: 80   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
kursinis. Nagrinėjamos teisės spragų atsiradimo priežąstys jų sprendimo būdai. Spragų užpildymas teismų praktikoje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 38   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Teises teorijos rasto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
kursinis
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D