Tarptautinė teisė

Darbe aprašomas privataus gyvenimo gerbimas. Aptariamos pagrindinės sąvokos, kišimosi į privatų gyvenimą būdai. Remiamasi EŽTT sprendimais šia tema.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2017 10 25
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Tarptautinės teisės referatas pateiktas MRU apie taikaus plaukimo teisę per teritorinę jūrą. Darbe apibrėžtas teritorinės jūros institutas, atskleistas taikaus plaukimo teisės turinys bei teisės ir pareigos taikaus plaukimo atveju bei su...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 10 15
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Rašto darbo tikslas yra nustatyti santykį tarp tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisėsginkluoto konflikto metu, remiantis teorija bei teismų praktika.Šiam tikslui pasiekti bus keliami keli uždaviniai: išsiaiškinant tarptautin...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 05 16
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tarptautinės teisės šaltiniai yra tarptautinės teisės normos, teisės aktai, veiksmai iš kurių kyla tarptautinės taisyklės. Tarptautinės sutartys ir paprotys yra vieni iš pagrindinių tarptautinės teisės šaltinių, apie kuriuos kalbama...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 04 26
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 13
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tarptautinės viešosios teisės seminaro medžiaga. Tema: valstybių pripažinimas ir teisių perėmimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 03 03
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 7
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Konspektas parengtas pagal Vileno Vadapalo vadovėlį "Tarptautinė Teisė". Konspekte rasite šias Temas: Tarptautinės teisės prigimtis, pagrindiniai tarptautinės teisės raidos bruožai, tarptautinės teisės normų kūrimas, tarptautinė sut...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 12 13
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 58
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbe apžvelgiama karo nusikaltimų teisinė bazė, susiformavusi daugiau nei per amžių, apžvalgą pradedant pagrindinių sąvokų išaiškinimu, esminių tarptautinių sutarčių ir konvencijų bei kitų tarptautinių teisės aktų sisteminiu ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 04 03
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbe aptariami taikūs tarptautinių ginčų sprendimų būdai bei metodai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 10 17
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 17
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbo tikslas - surasti ir išnagrinėti teisės aktus, kuriuose aptariamas ginčų sprendimas Jūrų teisėje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 02 27
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 7
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo esmė yra apžvelgti ir palyginti Baltijos šalių, Lietuvos, Latvijos ir Estijos, ombudsmenų institucijų istorinę raidą, teisinę padėtį, veiklos principus ir turimus įgaliojimus, atskleisti šios institucijos panašumus ir skirtumus ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 27
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 29
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: Išanalizuoti ir peržvelgti žmogaus teisių apsaugos nuo diskriminacijos dėl rasės arba etninės priklausomybės naujausias tendencijas Pasaulyje bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 30
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas. Išnagrinėti tarptautinės sutarties sąvoka, sutarčių įsigaliojimą, bei jų taikymą. Išnagrinėti tarptautinės sutarties veikimo terminą, sutarčių įtaka trečiosioms valstybėms, taipogi vėliau sudarytų tarptautinių su...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 20
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 32
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas yra apibrėžti jus cogens normų sąvoką, pateikti kuo išsamesnę jų įtraukimo į tarptautinę teisę istoriją bei galiausiai pabandyti išvardyti tas imperatyviąsias normas, dėl kurių tarptautinė bendruomenė daugiau ar ma...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 03 07
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės temos: tarptautinės teisės subjektas, sąvoka ir bendra charakteristika; valstybė kaip tarptautinės teisės subjektas; tarptautinės organizacijos kaip tarptautinės teisės subjektai; įmonės kaip tarptautinės teisės subjektai;...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 21
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 9
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: atskleisti tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis sampratą, nusikaltimo sudėtį, nustatyti ir išnagrinėti tarptautinės teisės aktus, kurie apsprendžia draudžiamo elgesio su žmonėmis baudžiamumą, atskleist...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 13
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kita | Puslapiai: 7 | Literatūros sąrašas: Yra | 2006 m. kovo 1 d. Banmato valstybėje kilo dideli neramumai, kurių pagrindinė varomoji jėga buvo „Liaudies pasirinkimo partija“ (LPP), pasipiktinusi prieš tai vykusių rinkimų ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 37   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kita | Puslapiai: 10 | Literatūros sąrašas: Yra | Uždavinys Nr. 8: 1978 m. sausio 5 d. trys Maroko piliečiai buvo sulaikyti Prancūzijoje įtariant juos įvykdžius teroristinius išpuolius prieš šią valstybę. Jie buvo apkaltin...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 27   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kita | Puslapiai: 6 | Literatūros sąrašas: Yra | Ttarptautinės teisės situacijos analizė, pagal duotą sąlygą (2 valstybių ginčas). Sangapo valstybė Artanijos valstybėje nuomojosi teritoriją, kurioje buvo įrengta Sangapo gi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 09 22
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Pranešimas | Puslapiai: | Literatūros sąrašas: Nėra | Skaidrės, PMO struktūra.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Laboratorinis darbas | Puslapiai: 8 | Literatūros sąrašas: Yra | 2009 metu issprestas tarptautines teises uzdavinys M.Romerio universitete. Valstybės A ir B turi iki šiol neišspręstą vieno ginčytino sienos ruožo problemą, A g...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 64   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 27
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 13 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbas tikslas atskleisti 1997 m. Otavos konvencijos „dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo“ priėmimo prie...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 21 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – aptarti valstybės atsakomybės tarptautinėje teisėje taikymo galimybes, taip pat įvardinti ir detaliau panagrinėti aplinkybes, šalinančias valstybi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kita | Puslapiai: 10 | Literatūros sąrašas: Yra | Uždavinio sprendimas (MRU 7 uždavinys). Artanija ir Sangapas. pagrindinis klausimas - sutarties galiojimas, grasinimo panaudojimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 94   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbo tikslas – trumpai apžvelgti piktnaudžiavimo privilegijomis ir imunitetais problemas tarptautinėje teisėje bei galimus šių problemų sprendimo būdus. Darbo pradžioje pateikta trumpa diplomatinių imunitetų ir privilegijų samp...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 06 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Viskas apie „International Convention for že Prevention of Pollution from ships“.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Darbo tikslas – išanalizuoti pabėgelių teises. Darbo objektas – pabėgelių teisė. Darbo uždaviniai: pateikti pabėgelių teisės sampratą; išsiaiškinti pabėgelių teises; pateikti pabėgelių statuso nustatymo kriteri...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pranešimas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas. Bendroji tarptautinės teisės ir valstybių vidaus teisės santykio bei sąvokos problema. Tarptautinės teisės normų įgyvendinimas. Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Tarptautinės teisės ypatybės ir definicijos problema. Tarptautinės teisės šaltiniai. Tarptautinės teisės sankcijos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbo temos: pareiškimų priimtinumas Europos Žmogaus Teisių Teisme; pareiškimų nagrinėjimo procedūra Europos Žmogaus Teisių Teisme; pareiškimų priimtinumas JT Žmogaus Teisių Komitete; pareiškimų nagrinėjimo procedūra JT ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D