Socialinė sauga

Tyrimo objektas – smurto prieš moteris problema visuomenėje ir jos teisinis reglamentavimas. Smurtas prieš moteris šeimoje nėra pakankamai išanalizuota ir išspręsta visuomenėje egzistuojanti problema. Manoma, kad smurtas šeimoje, savo ma...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 04 26
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 8
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo uždaviniai: apžvelgti nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos teisinio reglamentavimo problemas Lietuvoje; išanalizuoti nepilnamečių nusikalstamumo problemas; įvertinti nepilnamečių nusikalstamumo problemų aplinkybes.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 04 04
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: bendrosios užimtumo politikos ir nedarbo mažinimo gairės Slovėnijos Respublikoje; pagrindiniai užimtumo politkos tikslai ir teisės aktai reglementuojantis šių tikslų įgyvendinimą; priemonės užimtumo politikai ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 01 26
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 11
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
konspektas pagal MRU planą. Temos nuo soc. saugos reguliavimo dalyko iki trišalio principo soc. apsaugos instituto valdyme.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 01 23
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 30 | Literatūros sąrašas: Nėra | VU TF dr. J.Maciulevič.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 35   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 40 | Literatūros sąrašas: Nėra | Socialinė saugos teisė - konspektai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 81   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kita | Puslapiai: 50+ | Literatūros sąrašas: Nėra | MRU socialinės saugos įskaitos testai (1,2,3 var.) su atsakymais bei mokymosi medžiaga. Padės susiorientuoti kokio tipo klausimai bus per įskaitą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 60   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo tikslas – išanalizuoti laikinąjį socialinio mokesčio įstatymą. Uždaviniai: išanalizuoti socialinio mokesčio paskirtį; išanalizuoti socialinio mokesčio bazę, tarifus, avansinį mokestį; pateikti socialinio mokesčio deklaracijo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 02 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Raferatas apie penciju fondus, Lietuvoje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Prazentacija,apie pensiju fondus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas apie prekyba moterimis
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 04 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas.Naujoji pensijų sistemos reforma – tai palaipsnis perėjimas nuo dabartinės perskirstomosios pensijų sistemos prie sistemos, grindžiamos kaupimu. Joje dalyvauti gali tik dirbantys Lietuvos piliečiai, kurie yra draudžiami sodr...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 31   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Savarankiskas darbas,planas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Įvadas 1. Neįgaliųjų padėtis visuomenėje. Požiūrio problema 2. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų vaikų švietimą reglamentuojantys teisės aktai 2.1. Švietimo įstatymas 2.2. Specialiojo ugdymo įstatymas 3. Neįgaliųjų vaikų i...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Įvadas. Socialinė apsauga (socialinės apsaugos samprata, formos, teisės šaltiniai,sistemų klasifikavimas), socialinės apsaugos teisės funkcijos (visinės, išorinės), socialinės apsaugos srities santykių teisinis reguliavimas, socialinės...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 54   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Vienas iš pagrindinių socialinių paslaugų tikslų yra patenkinti asmenų gyvybinius poreikius ir sudaryti palankesnes žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, kai jie patys savarankiškai to nebegali padaryti.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbas apie socialinę politiką, jos elementus, socialinę paramą, jos rūšis bei socialini draudimą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 85   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
apžvelgta žmogaus teise i pensiją, itvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Žmogaus teises LR Konstitucijoje, žmogaus teisiu gynimas, valstybines socialinio draudimo pensijos, teises i senatves pensiją, teise i pensiją tarptautinese su...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 22   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminarų medžiaga. Valstybinio socialinio draudimo sistema ir jos raida Lietuvoje, samprata, reglamentavimas, finansavimas, administravimas, ginčų sprendimas, asmenys apdrausti valstybiniu soc. draudimu.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 66   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga. Soc. saugos samprata, esmė, uždaviniai, funkcijos bei istorinė raida.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 102   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medriaga. Senatvės, invalidumo, našlių ir našlaičių pensijos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 38   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga
ATSISIŲSTA KARTŲ: 39   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 36   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 65   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminarų medžiaga
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminarų medžiaga. Aptariamos visos Lietuvoje esančios pensijos, pradedant Prezidento, o baifgiant šalpos pensijomis.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 61   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga
ATSISIŲSTA KARTŲ: 25   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminarų medžiaga apimanti ir profesinių ligų socialinį draudima.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 35   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
DARBE YRA: ĮŽANGA,ASMENS SOCIALINIŲ (EKONOMINIŲ, KULTŪRINIŲ) TEISIŲ SUSIJUNGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS IV SKIRSNYJE SAMPRATA,PILIEČIO TEISĖS GAUTI PENSIJĄ IR KARTU ĮGYVENDINTI TEISĘ LAISVAI PASIRINKTI DARBĄ KONSTITUCINIAI A...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1