Penitencinė teisė

Šio darbo tikslas yra apžvelgti nutestųjų klasifikacijos rūšis ir ir išanalizuoti jų ypatumus, kad būtų sudarytos sąlygos tinkamesniam nuteistuojo pataisymui, kuris tiesiogiai priklauso nuo klasifikavimo. Uždaviniai: pateikti klaisifi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 04 24
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 35
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - aptarti institucijų, kurios vykdo resocializaciją, ir dalyvauja resocializacijos procese , svarba ir nauda nuteistiesiems ir visuomenei. Uždaviniai: išaiškinti institucijas vykdančias resocializaciją, ir jų funkcijas. 2. I...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 16
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Kursinio darbo tikslas – atskleisti nutestųjų asmenų resocializacijos galimybes Lietuvoje. Uždaviniai: išnagrinėti socializacijos bei resocializacijos sampratas bei atskleisti ryšį tarp socializacijos ir resocializacijos procesų; apta...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 21
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 29
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 28 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio darbo tikslas - remiantis įvairiais teisės šaltiniais išanalizuoti pataisos įstaigų sampratą, rūšis, taip pat atlikti Lietuvos ir užsienio šalių pataisos į...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
laboratorinis apie viešųjų darbų bausmės ir baudžiamojo poveikio priemonės - nemokamų darbų- ir auklėjamojo poveikio priemonės - nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų vykdymo problemas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 01 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas apie laisvės atėmimo bausmės atlikimą Lietuvos įkalinimo įstaigose.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 10 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šiuo kursinių darbų aš norių atsakyti ji tokius klausimus: Kaip šiuo metų aprūpinami nuteistieji?, Kokia apimtis tuo aprūpinimo?, Kaip visi šitie faktoriai veikia nuteistųjų sąmonė?, Gal reikia ką nors keisti šioje sferoje?..... Paba...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 09 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Labai geri konspektai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 09 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Siekiant ir toliau tobulinti bausmės atlikimo politiką būtina kiek galima labiau tobulinti auklėjamąjį darbą su nuteistaisiais pataisos darbų įstaigose. Todėl ypatingą reikšmę reikia skirti psichologiniam-pedagoginiam ir socialiniam-psi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Nuteistųjų teisinė padėtis, darbas, bendr. lavinimas ir prof. mokymas, t.t.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI 647
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Magistro bagiamasis darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 47   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
darbe analizuojama Lietuvos bausmiu vykdymo sistema ir pastangos ja reformuoti, remiantis kitu valstybiu patirtimi
ATSISIŲSTA KARTŲ: 27   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Atlikta pačių nuteistųjų, atliekančių ilgalaikę laisvės atėmimo bausmę, asmenybinių ypatumų raidos analizė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pasaulio kalinimo sistemos
ATSISIŲSTA KARTŲ: 29   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas apžvelgiantis nuteisųjų teisinę padėtį Lietuvoje, šios padties kitimo dinamiką bei kitus susijusius klausimus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 42   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2004 11 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 31   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2004 11 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2004 11 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Laboratorinis darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2004 11 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Išsamus rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 39   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2004 11 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Laboratorinis darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2004 11 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2004 11 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 24   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2004 11 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Laboratorinis darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 24   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2004 11 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 25   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2004 11 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Laboratorinis
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2004 11 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 37   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2004 11 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1