Prekybos ir komercinė teisė

Šio darbo tikslas yra susipažinti su įmonių likvidavimo pagrindais, likvidatoriaus paskyrimu, jo kompetencija, išsiaiškinti kokie yra reikalavimai paskiriant likvidatorių, taip pat susipažinti su kai kurių įmonių likvidavimo ypatumais.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 04 06
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Yra | darbo tikslas – palyginti ĮI ir UAB, nustatyti pagrindinius skirtumus ir panašumus. Šio darbo uždaviniai: išsiaiškinti ĮI ir UAB sąvokas; aprašyti juridinių asmenų st...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Darbe aprašomas tiek bankroto tiek ir restruktūrizavimo inicijavimas ir pagrindai, minėtiems procesams pradėti.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Komercinės teisės referatas. Valstybes pagalba socialinėms įmonėms, subsidijos, kontrolė, kitos pagalbos rūšys.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tai skaidrės apie valstybės ir savivaldybės įmones, jų kūrimą, reorganizavimą ir t.t.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo pavadinimas „Atskirų verslo sutarčių teisinio reguliavimo ypatumai“ atskleidžia, kad jame bus keliemi ir nagrinėjami šie uždaviniai: atskiros verslo (komercinės) sutartys, jų teisinis reguliavimas, svarba ir reikšmė verslo (kom...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Paruoshtuke. Aprashytos beveik visos tarpatautines prekybos ir muitiniu organizacijos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šiame referate trumpai išanalizuoti Lietuvos Respublikoje esančių įmonių steigimo būdais, jų kapitalas bei kokie dokumentai reikalingi, norint įsteigti įmonę ar bendrovę.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Akcinių bendrovių steigimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. (Šis įstatymas taip pat reglamentuoja uždarų akcinių bendrovių steigimą, bendrovių reorganizavimą bei likvidavimą, valdymą, akcininkų teises...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
ŪKIO SUBJEKTO SĄVOKA BEI SUSITARIMO APIBRĖŽIMAS DRAUDŽIAMI SUSITARIMAI ASOCIACIJŲ SPRENDIMAI IR SUDERINTI VEIKSMAI BENDRADARBIAVIMO ATSKYRIMAS NUO VIENAŠALIŠKŲ VEIKSMŲ
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI 647
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Pagrindinis šaltinis - įstatymai. Taip pat ir poįstatyminiai aktai. Gali būti papročiai, tarptautinė teisė. Lietuvoje nėra Prekybos arba Komercijos kodekso. Vienas iš svarbiausių šaltinių Lietuvoje - Civilinis kodeksas. Kiti prekybos tei...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
komercinės teisės sąvoka, Privatinė teisė, viešoji teisė ir jos įtaka komercinės teisės formavimui, komercinės teisė raida, šiuolaikinės komercinės teisės sistemos, komercinės teisės principai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 91   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
UŽSIENIO INVESTICIJOS, ĮMONIŲ, Į KURIAS INVESTUOTAS UŽSIENIO KILMĖS KAPITALAS STEIGIMAS, ĮMONIŲ, Į KURIAS INVESTUOTAS UŽSIENIO KILMĖS KAPITALAS VEIKLA,
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Išsiaiškinama termino „juridinis asmuo“ sąvoką, palyginti Lietuvos Respublikos juridiniu asmenu bruožus su užsienio valstybiu civilines teises juridiniu asmenu pagrindiniais bruožais, išsamiau panagrineti juridinio asmens esmes problemą...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 69   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 24   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1. Steigėjai pasirašo steigimo sutartį 2. Steigėjai sudaro įstatus ir juos patvirtina 3. Įstatų registravimas 4. Nurodytas sutartyje atstovas atidaro banke kaupiamąją sąskaitą ir įneša pinigus 5. Akcijų emisijos įregistravimas V...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 44   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1. Komercinio kontrakto samprata 2. Kontraktu rūšys 3. Kontrakto šalys 4. Parengiamasis kontrakto sudarymo etapas 4.1. Kontaktai pirkejo iniciatyva 4.1.1. Kontaktai per paklausimą 4.1.2. Kontaktai per užsakymą 4.1.3. Pro forma ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 41   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Skaidres, kuriose puikus konspektas egzamino pasiruosimui
ATSISIŲSTA KARTŲ: 56   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Skaidres, kuriose puikus konspektas egzamino pasiruosimui
ATSISIŲSTA KARTŲ: 24   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tai verslo teises referatas, kurio tyrimo objektas - Lietuvos smulkios ir vidutines imones teisines aplinkos kontekste.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbe pateikiamas juridinių asmenų skirstymas pagal įvairius kriterijus bei aprašomas juridinių asmenų steigimas ir registravimas juridinių asmenų registre
ATSISIŲSTA KARTŲ: 73   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kroviniai ir jų srautai, krovinių pervežimo dokumentai, važtaraščio forma ir turinys, krovinių pervežimo tarifai, atsiskaitymo už krovinių pervežimą ir naudojimąsi kroviniais tvarka, krovinių pervežimo sutartis, sutarčių vykdymas, b...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 107   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
kursinis darbas apie tarptautines pirkimo - pardavimo sutartis
ATSISIŲSTA KARTŲ: 78   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Mokslinis referatas Darbo tikslas – apibrėžti įmonės restruktūrizavimo proceso privalumus. Darbo uždaviniai – palyginti įmonių restruktūrizavimo ir bankroto procesus, atskirti įmonių restruktūrizavimą nuo savo turiniu panašių pro...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 101   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kai kurių verslo subjektų teisinio reglamentavimo ypatumai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 37   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 46   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kusrinis darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 27   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1