Policijos veikla

Darbo uždaviniai: apibrėžti Vilniaus AVPK patrūlių rinktinės kaip teisėsaugos instituciją; nustatyti kokiais įstatymais vadovaujasi Vilniaus AVPK patrulių rinktinė savo veikloje; 3. Išsiaiškinti pagrindinius patrulių rinktinės uždav...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 05 16
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo uždaviniai: nustatyti kaip rekonstruojami keliai užtikrinant eismo saugumą Lietuvoje; nustatyti kaip rekonstruojamos gatvės užtikrinant eismo saugumą Lietuvoje; nustatyti kaip užtikrinama atskirų mazgų rekonstrukcija Lietuvoje; apž...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 09 26
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Baigiamojo darbo tikslas – išnagrinėti ir analizuoti teisės aktus, reguliuojančius leidimų šaunamiesiems ginklams įsigijimo, laikymo, naudojimo tvarką. Darbo uždaviniai: pateikti šaunamojo ginko sąvoką aptariant, tai reglamentuojanč...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 03 07
DARBO TIPAS Baigiamasis bakalauro darbas
PUSLAPIAI 35
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Yra | Pagrindinės temos: policija ir jos uždaviniai; funkcijos; teisinis statusas; priėmimas ir atleidimas iš tarnybos; policijos departamentas; rėmėjai ir kt.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 04 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Yra | Apie minios valdymą riaušėse, ir susibūrimuose
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 04 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 13 | Literatūros sąrašas: Yra | Trumpai aptariama transporto policijos istorija, misija, bei specifikacija.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 26 | Literatūros sąrašas: Yra | Pagrindinis darbo tikslas – kiek įmanoma plačiau išnagrinėti ir atskleisti policijos pareigūno teisinės atsakomybės sampratą ir rūšis. Kursinio darbo uždavinia...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 32 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio kursinio darbo tikslas yra detaliau išanalizuoti kokios ir kaip veikia įtikinimo ir prievartos priemonės policijos veikloje. Uždaviniai: išsiaiškinti įtikinimo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbe aptariamos narkotinių ir psichotropinių medžiagų rūšys, analizuojami statistiniai duomenys (2006 m.), pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių šią sritį apžvalga bei analizė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinio darbo tikslas – analizuojant etikos sampratą, apibrėžti teisingumo sąvoką ir požymius etine prasme apibrėžti teisingumo sampratą, išanalizuoti teisingumo aplinkybes ir požymius, pateikti teisingumo idėjos turinį ir interpreta...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas apie ensankcionuotas protesto akcijas bei neblaivaus nusikaltėlio sulaikymą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Vadybos pagrindų savarankiškas darbas, kurio tiklas nustatyti ar yra priemonių, kuriomis galima būtų užkirsti kelią neigiamų padarinių atsiradimui, susijusių su per maž darbo užmokesčiu.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 17
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
kursinis darbas, iš administracinės veiklos, apie skundų priėmimą, registravimą ir perdavimą turti policijos įstaigoms, jų problemos susijusios su priėmimu, perdavimu ir registravimu
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 01 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas,apie Policijos pareigūnų teises, pareigas,atsakomybę,pradzioj siektiek policijos istorijos
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rasto darbas riomerio universitetui
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas apie tarnybiniu patikrinimu atlikimo tvarka
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas, kurį sudaro šios temos ir potėmės: POLICIJOS PAREIGŪNO PROFESINĖS ETIKOS BRUOŽAI; Policininkų deontologija; LIETUVOS POLICIJOS PAREIGŪNŲ ETIKOS KODEKSAS; Policijos pareigūno profesinės etikos principai; Policijos pareigū...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 26
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 04 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tai kursinis darbas. Institucijos arba pareigūno diskrecija – tai teisė spręsti kokį nors klausimą, veikti savo nuožiūra. Diskrecija – tai valstybės institucijoms ir jų tarnautojams suteikta tam tikra valdžia savo nuožiūra vykdyti ar...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis apie patrulių darbo organizavimą ir jo ypatumus
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas, apie vilniaus miesto policija
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas, pareigunu civiline ir materialine atsakomybe
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
refertas Tarnybinės atsakomybės taikymas pareigūnams, dalyvaujantiems tarptautinių organizacijų misijose.Tarnybinių patikrinimų atlikimo beitarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarka.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
kursinis darbas viesasis saugumas.savokos.klausimai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 10 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
tai kriminologijos rasto darbas apie nusikaltimu prevencija ir kontrole
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 10 04
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D