Politologija

Darbe, remiantis M. Weberio idėjomis, aptariama biurokratijos sąvoka bei sąlygos, kurios lėmė ir padėjo susiformuoti biurokratiniam valdymui valstybėje. Taip pat darbe apžvelgiamos termino „biurokratija“ teigiamos ir neigiamos savybės.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 09 14
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 30 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo uždaviniai: apibrėžti ES kaimynystės politiką, pateikti jos sampratą; išanalizuoti įvairias politikos sritis; susipažinti su ES kaimynystės politika, vykdoma...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 6 | Literatūros sąrašas: Nėra | Pilietinės visuomenės plėtra (paskaitų konspektas).
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 27
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas,viskas apie valstybe,jos samprata, funkcijos, paskirtis ir taip toliau....
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis daras apie karo ir taikos sampratas anksčiau ir dabar
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis, kuriame apžvelgiama viešosios nuomonės kilmė ir raida, jos sampratą, ją įtakojančius veiksmus, santykį su politika.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Darbe aprašoma šiuolaikinė tarptautinių santykių samprata, tarptautinės teisės bruožai ir istorinė raida, konfliktai, jų sprendimas ir reguliavimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 04 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tinka VU TF,labai geri konspektai, "politikos ir teises teorijos" paskaitoms.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 35   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 01 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
viso semestro konspektas apie valstybės pagrindus
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
kursinis darbas:ekonomines politikos tikslai, igyvendinimo priemones(fiskaline, monetarine politika) ir t.t.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Politiniu ir teisiniu teoriju istorijos paskaitu glausta medžiaga
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šiame darbe yra išdestomos G. Sartori mintys apie partijas ir partinę sistemą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata. Politologijos mokslo struktūra. Pagrindiniai politikos mokslo raidos etapai. Politine filosofija
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Ivadas I.Geopolitikos apibrežimas ir pagrindines sąvokos(geopolitinis kodas,geopolitine gravitacija, geopolitiniai centrai...) II. Lietuvos geopolitine padetis istorijoje III. Lietuvos geopolitine padetis dabar IV. Gresmes Lietuvos saugumui...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 27   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Visuomenes nuostatu formavimasis - sudedamoji politines kultūros dalis. Gynybos politikos pažiūru traktavimas Lietuvoje 1992-2002 metais. Gyventoju pažiūru kaitos aspektai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pilietines visuomenes samprata ir sąveika su demokratija. Istorine pilietines visuomenes elementu raida. Pilietines visuomenes atsiradimas ir evoliucija. Pilietines visuomenes reiškimosi būdai ir formos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 69   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Totalitarine valdymo sistema, kas jai būdinga, kokie veiksniai ir priemones leme jo veikimą ir gyvavimą..
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Etikos referatas - parlamentines etikos apzvalga (pasaulis ir LT)
ATSISIŲSTA KARTŲ: 25   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Politologijos seminaru konspektai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 66   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 24   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1.Demokratinė politinė kultūra 2.Politinis ir valdantysis elitas 3.Elitų formavimosi būdai 4. Demokratija ir elitai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 83   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašyo darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 38   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Politologijos esė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
tai politologijos refertas apie elita
ATSISIŲSTA KARTŲ: 63   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas apie feminizmą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1.Įvadas, 2. Šiuolaikine biurokratija, 3. Biurokratijos kontrolės formos, 4. Viešosios politikos samprata, 5. Politikos procesas, 6. Išvados
ATSISIŲSTA KARTŲ: 80   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1