Bankų teisė

Tipas: Pranešimas | Puslapiai: 8 | Literatūros sąrašas: Nėra | Tarptautinėje, kaip ir vidaus, rinkoje pagrindinis bankų pinigų šaltinis yra klientų depozitai. Šiuo būdu gautas lėšas bankai, atsižvelgdami į klientų interesus, n...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbo tikslas – išsiaiškinti kredito unijų veiklą, jų teikiamas finansines paslaugas, bei veiklos organizavimo ir vykdymo stabilumą ir patikimumą. Išanalizuoti kredito unijų įstatymo pakeitimo įstatymo naujoves ir veiklos pasikei...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Darbe aptariama banko samprata, analizuojami islamo šalių bankų bruožai, aptariamos islamiškų bankų atliekamas operacijas, apibrėžiamas islamo ir vakarietiškų bankų ryšys.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas. Darbe patiekiama banko indėlio sutarties samprata, šalys, teisės ir pareigos ir pab. Remiamasi teismų praktika.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis, darbas ivertintas 8 balais
ATSISIŲSTA KARTŲ: 37   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 09 22
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tikrai geras pranešimas iš Finansų teisės dalyko apie Lietuvos kredito sistemą, kuriame aptariamakredito apskrtai samprata, kredito sitema ir jos dalys, taip pat teisiniai šios sistemos pagrindai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 51   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šio darbo tikslas – apžvelgti indėlių draudimo sistemą, indėlių rinkų padėtį bei raidą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Supažindinama su indėlių draudimo sistemomis, jų naujausiais pakeitimais, juo labiau kad šios sistemos pastarais...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 34   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
centrinis bankas, komerciniai bankai, kredito unijos ir t.t.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 60   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
prane6imas, kuris rengtas tarptautinei teisei
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
konspektai 1.KREDITO ESME. KREDITO VAIDMUO IR ŠALTINIAI 2.KREDITO FORMOS IR RUŠYS. PINIGINIS IR PREKINIS KREDITAS. VEKSELIS - KOMERCINIO KREDITO DOKUMENTAS 3.VARTOJIMO PASKOLOS. MOKĖJIMO KORTELĖS
ATSISIŲSTA KARTŲ: 77   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Skaidres, kuriose puikus konspektas egzamino pasiruosimui
ATSISIŲSTA KARTŲ: 25   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Apžvelgiami teises aktai, reglamentuojantys atsiskaitymus banku kreditinemis kortelemis, pati kreditines korteles sąvoka, jou rūšys ir kt. klausimai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 17   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Banku teise
ATSISIŲSTA KARTŲ: 60   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Banku teise
ATSISIŲSTA KARTŲ: 30   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Nagrinėjamas pinigų plovimas įvairiose valstybėse, pačios sąvokos kilmė, pinigų plovimo stadijos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 48   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga. Bankų veikos riziką ribojantys normatyvai ir galimos poveikio priemonės bankams jų nesilaikant.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 32   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pranešimas. Bankų klientų interesų apsauga ir vartotojų ir bankų išankstinio ginčų sprendimo ne teisme ypatumai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 29   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga. Banko saskaitos sutarties sudarymas, veiksmai su sąskaita, mokėjimai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 37   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 41   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga. Viskas apie kredito unijas, pradedant kredito unijų steigimu, reikalavimais kapitalui ir baigiant šių krediito įstaigų likvidavimu.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 58   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga. Bankų teisės samprata, teisiniai santykiai ir kiti susiję klausimai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 54   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 45   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga. Banko samprata, rūšys. Komercinių ir specializuotų bankų veiklos reglamentavimo skirtumai. Teisinis bankų filialų ir atstovybių statusas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 52   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminarų medžiaga.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga. Apžvelgiami reikalavimai bankų akcininkams, jų teisės ir pareigos. Taip pat apžvelgiamas balsavimo teisės sustabdymas, prioverstinis akcijų pardavimas bei akcijų nusavinimas visuomenės poreikiams.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga. Bankų steigimas ir licencijavimas. Užsienio bankų steigimo ir veiklos ypatumai Lietuvos Respublikoje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 35   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Seminaro medžiaga. LB valdymas, funbkcijos, santykis su komerciniais bankais. Detaliai apžvelgiama LB vykdoma kkredito institucijų priežiūra.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 45   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 08 31
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D