Valstybės sienos apsauga

Pagrindinės darbo temos: kontrabandos priežastys ir pasėkmės, būdai, gabenimo ir užkardymo ypatybės.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 06 04
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – susipažindinti su PKP režimu darbo nuostatais , taip pat apie pasikeitimus keliamus reikalavimus sienų apsaugai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – VSAT) pareigūnų darbą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 30
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 11
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 10 | Literatūros sąrašas: Yra | Šis darbas skirtas valstybės sienos apsaugos tarnybai ir jos veiklos teisiniam reguliavimui aprašyti. Šio darbo pirmoje dalyje aprašoma Valstybės sienos apsaugos tarnybos s...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 09 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 13 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbe aptariamos temos: tarnybinių šunų skirtų žaliosios juostos apsaugai panaudojimas valstybės sienos apsaugos tarnyboje; teisės pažeidėjo taktika naudojant tarnybinį ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 12
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
referatas, Pasienio tikrinimo posto tarnybos organizavimas kelių pasienio kontrolės punkte ,PKP darbo laikas ir pamainų trukmė, Pasienio tikrinimo posto funkcijos, Tipinės pasienio tikrinimo posto pareigūnų užduotys, Pamainos sudėtis, ekipu...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rasto darbas apie taktikos samprata ir VSAT. Budai ir priemones naudojamiatliekant taktkos budus
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rasto darbas apie komunikaciju ir ju technologiju panaudojima teiseje ir VSAT
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Vizų samprata ir rūšys.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbas apie pranešimu perdavima VSAT veikloje
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Sienos apsaugos teisinio reguliavimo dalyko rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 39   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Profesinės etokos ir deontologijos rašto darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 63   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2005 01 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1