Ekonomika

Tikslas – atskleisti lizingo sutarties teorinius aspektus. Uždaviniai: išsiaiškinti lizingo sutarties sampratą, pateikti atsiradimo istoriją bei raidą Lietuvoje ir užsienyje; apibendrinti atskirų lizingo sutarčių sampratą, rūšis be...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 01 23
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 18
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 21 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslai: ištirti restruktūrizavimo procesą; identifikuoti adminstratoriaus statusą įmonių restruktūrizavimo procese; išanalizuoti restruktūrizuojamos įmon...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 12
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 02 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
ekonomikos konspektai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
A.Miškinio paskaitu konspektai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 31   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 10 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pranesimas (Ekonomika)
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
INVESTICIJŲ SAMPRATA IR KLASIFIKACIJA UŽSIENIO INVESTICIJŲ TEORIJOS TARPTAUTINIAI INVESTICINIAI SANTYKIAI TARPTAUTINIAI INVESTICINIAI SANTYKIAI IR INTERNACIONALIZAVIMAS Gamybos internacionalizavimas Mokslinių ir technikos tyrimų int...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Ekonomikos teorijos konspektas (mru, tf)
ATSISIŲSTA KARTŲ: 41   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Ekonomikos ir teises sryties darbas: labai geras... 10(gavau)
ATSISIŲSTA KARTŲ: 42   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Santrauka parengta pagal VU destomas mikroekonomikos paskaitas. Itraukta mikroekonomikos apibrežimas, ūkio sanklodos, paklausa ir pasiūla, elastingumas ir kt svarbiausios sąvokos. Puikus būdas pasikartoti sąvokas prieš egzaminą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 35   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašoma kaip Keinsizmo doktrina itakojo ekonomikos pletrą
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas paruoštas destytojos Damulionienes (MRU). Labai geras, kokybiškas, išsamus. 34 psl. tvarkingai išdestytos informacijos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 103   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 39   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 24   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2006 04 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1