Viešasis administravimas

Viešosios teisės MRU viešųjų pirkimų konspektai pagal programą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 01 13
DARBO TIPAS Konspektai
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Rašto darbas apie Australijos nacionalinę audito tarnybą, jos sudėtį, funkcijas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 06 07
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tikslas - Išsiaiškinti valstybės kontrolės kaip viešojo administarvimo subjekto veiklą. Uždaviniai: atskleisti viešojo administravimo subjekto sampratą; išnagrinėti valstybės kontrolės subjekto sampratą; išanalizuoti valstybės kontr...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 02 16
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Bakalauro baigiamajame darbe aptariama viešojo administravimo kaita. Analizuojama valstybės tarnautojų etika viešojo administravimo reformų kontekste. Analizuojami principų bei vertybių pokyčiai. Atskleidžiama etikos infrastruktūros reik...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 05 03
DARBO TIPAS Baigiamasis bakalauro darbas
PUSLAPIAI 81
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: nustatytit ar veikia vidaus kontrolės procedūros Utenos savivaldybėje. Darbo uždaviniai: apibūdinti kokia yra vidaus kontrolės reikšmė ir tikslai; išanalizuoti kokios yra kontrolės veiklos procedūros ir kokia jų svarba; ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 01 23
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 21
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo uždaviniai: pateikti viešojo administravimo sąvoką; išanalizuoti administracinių paslaugų teikimą kaip vieną pagrindinių viešojo administravimo sričių; apibūdinti geros kokybės administracinių paslaugų tiekimą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 06 08
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Pagrindinės darbo temos: smulkaus ir vidutinio verslo charakteristika; smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje; valstybės paramos smulkaus ir vidutinio verslo subjektų formos; valstybės paramos formos ir institucijos teikiančios param...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 02 28
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 11
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išanalizuoti ir palyginti Estijos valstybės tarnautojų pareigas ir teises.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 01 07
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 23 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – išanalizuoti viešųjų paslaugų privatizacijos priežastis ir pasekmes. Darbo uždaviniai: išnagrinėti viešųjų paslaugų teikimo teisines sąlygas...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 09 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 9 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas - išanalizuoti planuojamas Lietuvos viešojo valdymo reformas. Darbo uždaviniai: įvertinti reformų planavimo ir įgyvendinimo būtinybę Lietuvos viešajame vald...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 09 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 12 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – atskleisti valdžios institucijų sąveikų ypatybes, įgyvendinant valstybės politiką Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo srityje. Darbo uždaviniai: ap...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 13 | Literatūros sąrašas: Yra | Tikslas – išnagrinėti institucijas ir kaip jos įgyvendina savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrolę. Uždaviniai: apibendriniti Lietuvos savivaldybes; išanalizuoti savi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 04 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 17 | Literatūros sąrašas: Yra | Šiame darbe analizuojami teisingo elgesio principai ir reikalavimai egzistuojantys viešojo administravimo įstaigose ir taikomi viešojo administravimo pareigūnams.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 12 | Literatūros sąrašas: Nėra | Temos: nusikaltimas valstybės tarnybai, objektas, objektyvioji pusė, kyšininkavimas, tapininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas ir kt.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisinis statusas ir pagrindiniai principai; valstybės tarnautojų karjeros samprata; kasmetinis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas ir jo tikslas; vValstybės tarnybos va...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 01 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Knyga
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas. KARLO MARXO BIUROKRATIJOS KRITIKA. 2.MAXO WEBERIO BIUROKRATIJOS TEORIJA. Racionali M.Weberio biurokratija. „Geležinis biurokratijos narvas”. 3. ANŽONY . Motyvacija tipologija. Asmeniniai būdo bruožai. Biurokratai organizacijos...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 32   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 26
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 25   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas apie tarnybinius nusižengimus.MRU - teisės mokslų katedra, Tema. Nr. 12.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 04 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Korupcija – sudėtinga socialinė, politinė, ekonominė, kultūrinė ir moralinės etikos problema. Taip pat korupcija lemia neefektyvią šalies ekonomiką ir ūkio sąstingį. Ekonominiu aspektu dėl korupcijos netolygiai paskirstomi ištekliai...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 65   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 03 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis. nagrinėjama valstybės tarnautojo etikos problemos, reakcijos į jas. Piktnaudziavimas, pasinaudojimas padėtimi ir t.t.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 31   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 41   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 01 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Magistro diplominis Apie valstybės tarnautojų skatinimo ir baudimo rūšis.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 58   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 01 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
konspektas, aprašytos viešojo administeavimo teorijos
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Trumpas referatas,jame rašoma apie valstybės tarnautojų etiką,kaip jie turi elgtis savo tarnyboje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 46   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 10 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
diplominis darbas, nagrinėjamas valstybės tarnybos įstatymas, jo raida. Labai geras darbas. Ivertintas 9
ATSISIŲSTA KARTŲ: 62   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 10 09
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
ATSAKOMYBĖS IR ATSKAITOMYBĖS SAMPRATA ATSKAITOMYBĖS TIPAI VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO REFORMOS PADARINIAI ADMINISTRACINEI ATSKAITOMYBEI. KONTROLĖ ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS PRINCIPAI ADMINISTRACINĖS ATSKAITOMYBĖS RAIDĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI
ATSISIŲSTA KARTŲ: 36   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Aptariamas visuotinės kokybės vadybos atsiradimas ir ypatumai viešojo administravimo srityje. Nagrinėjamos išankstinės nuostatos, susijusios su vkv taikymu viešajame sektoriuje, taip pat analizuojamos vkv diegimo viešajame sektoriuje problem...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
VIDAUS REIKALŲ VALDYMO SAMPRATA, INSTITUCIJŲ SISTEMA, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, ĮGALIOJIMAI IR VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS STRUKTŪRA
ATSISIŲSTA KARTŲ: 24   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 07 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1