Ekonomikos teorija

Pensija – tai piliečių periodiškai gaunamos pragyvenimo lėšos įstatymų numatytais atvejais, senatvės sulaukusiems, neįgalumo, našlystės, šeimos nariams netekusiems maitintojo. Lietuvoje valstybinio socialinio aprūpinimo sistema yra ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2018 09 09
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
monė įvertindama savo sąnaudas pagal alternatyvių išteklių panaudojimą, kur yra vadinama įmonės privatūs kaštai. Kartu su tuo kiekviena verslo įmonė yra susijusi ir su aplinka, ir su visuomene. Todėl kartais yra jaučiamos ir tokios pa...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 12 12
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Referato tikslas – apibrėžti makroekonominę pusiausvyrą ir jos susiformavimo mechanizmą. Apibūdinti visuminė paklausa, jos sudėtinės dalys ir aptariami veiksniai, veikiantys visuminę paklausą, taip pat visuminė pasiūla, jos pobūdis i...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 02 06
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 22
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Atliekant įmonės veiklos analizę, vertinamos finansinės įmonės ataskaitos. Analizuojami keli pastarieji metai ir analizuojami ataskaitų rodiklių pokyčiai. Pagrindinės ataskaitos, kurios yra analizuojamos tai įmonės balanso bei pelno (nuo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 01 28
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 24
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pajamų nelygybė – reiškinys, sulaukiantis dėmesio tiek politiniuose, tiek akademiniuose debatuose daugumoje šalių. Politikoje paprastai keliami tikslai siejami su didesne lygybe. Tuo tarpu akademiniame diskurse siekiama įvertinti pajamų ne...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 01 23
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Smulkaus ir vidutinio verslo trūkumai bei privalumai. Verslo rėmimo struktūros, skatinančios smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą. Smulkaus ir vidutinio verslo eksporto dabartinė būklė. Eksporto sąvoka. Eksporto rūšys. Lietuvos eksporto p...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 09 04
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 35
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pranešimo tikslas - apžvelgti ekonomikos mokslo vystymąsi ir perspektyvas Lietuvoje, išsiaiškinti didžiausiais problemas ir pateikti rekomendacijas jų sprendimui.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 11 25
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 9
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: apibūdinti krizių sampratą ir išanalizuoti pasirinktas pasaulines krizes. Darbo uždaviniai: apibūdinti krizių sampratą ir klasifikavimą; pateikti pasirinktų XXa. vykusių krizių analizę; išanalizuoti 2008m. vykusią pasa...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 11 08
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 18
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tyrimo tikslas – atlikti AB „Smiltynės perkėla“ veiklos analizę. Tyrimo uždaviniai: aprašyti įmonę, kurioje atliekama praktika; išanalizuoti pagrindinius LR įstatymus, reglamentuojančius įmonės veiklą; apibūdinti vidaus audito t...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 10 24
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas: išanalizuoti kokia yra įmonės tikslų sistema ir kam ji reikalinga, apibūdinti kas yra įmonės tikslai. Uždaviniai: supažindinti su įmonės tikslais ir jų sistema, parodyti įmonės tikslų klasifikavimą ir jų bruož...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 12 30
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: remiantis turima literatūta išsiaiškinti kas yra monetarinė politika. Darbo uždaviniai: apžvelgti monetarinės politikos tikslus ir esmę; išanalizuoti stabdanciąją ir skatinančiąją monetarines politikas; apžvelgti mone...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 13
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 17
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 19 | Literatūros sąrašas: Yra | Tyrimo tikslas: numatyti smulkaus ir vidutinio verslo vystymo problemas bei perspektyvas Klaipėdos regione. Tyrimo uždaviniai: aptarti smulkaus ir vidutinio verslo kriterijus; ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 07 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 19 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: išanalizuoti paslaugų verslo analizę ir ekonominį įvertinimą UAB „MADA“ įmonėje. Darbo uždaviniai: aprūpinti vartotojus tik kokybiška produkci...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 20 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio darbo pagrindinis tikslas bus atskleisti bendrojo nacionalinio produkto esmę, skaičiavimo būdus, kainų poveikį bendram nacionaliniam produktui bei pagrindinių gamybos a...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Nėra | Tikslas – nagrinėjant mokslinę literatūrą susipažinti su rinkos esme, paanalizuoti rinkos struktūras. Darbo uždaviniai: paanalizuoti kas yra rinka ir kokią vietą ji u...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 27
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 27 | Literatūros sąrašas: Yra | Rašto darbe nagrinėjama ekonometrijos samprata, ekonometriniai modeliai. Yra išskiriamas vienas modelis, kuris pritaikomas praktiškai. Darbą sudaro trys dalys: teorin...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Pranešimas | Puslapiai: 5 | Literatūros sąrašas: Nėra | Trumpas pristatymas apie pasiūlos elastingumą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 13 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo uždaviniai – išsiaiškinti ir aprašyti, kas tai yra monopolija. Aprašyti ar monopolija turi įtaką kainų didinimui,monopolijos perteklinis nuostolis.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Pristatymas | Puslapiai: 33 | Literatūros sąrašas: Nėra | „Power point“ pristatymas apie rkonomikos teoriją, mikroekonomiką, makroekonomiką.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šiame darbe aprašytos Lietuvos užsienio prekybos politikos raidos tendencijas bei svarbiausios priemones, padėjusios kurti užsienio prekybos politiką, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nes būtent tada Lietuvoje buvo pradėtos esminės politi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo tikslas – išanalizuoti akcinės bendrovės steigimo bei steigimo sutarties pagrindus. Darbo uždaviniai: ąptarti akcinės bendrovės esminius bruožus; [ateikti bendrovių veiklos tikslus ir funkcijas; išanalizuoti bendrovių steigimo eta...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tai referatas. Įvadas. Mokslas prasideda nuo pastebėjimo. Renkama, kaupiama informacija. Po to ji rūšiuojama, analizuojama, sisteminama. Vėliau daromos išvados, prielaidos, hipotezės. Pasitvirtinantys dalykai sustiprinami, aiškinami dar nuod...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tai referatas.Įvadas.Ekonomikos sąvoka yra labai plati, nes ji apima daugybę dalykų: kaip, pavyzdžiui, laisvieji mainai, rinka, prekių ir paslaugų gamyba ir skirstymas, alternatyvieji kaštai, stygius, esminiai ekonomikos pasirinkimai. Ir vis...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Isanalizuoti visos imanomos transporto priemones. Kelių transportas, gelezinkelio, vandens, oro transportai. Eksprotai importai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Infliacijos teorija, nedarbo tipai, nedarbo rodiklių dinamika Lietuvoje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Mikro ir makro ekonomikos konspektas (teorija)
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Merkantilistų teorija, jų ekonominės idėjos. Merkantilizmo teorijos etapai. Monetarinė ir merkantilinė sistemos. Merkantilizmo ekonominės idėjos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 06 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Ekonomikos teorijų individualus namų darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 06 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
konspektas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 06 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1