Verslo ir paslaugų ekonomika

Šis kursinis darbas susideda iš trijų dalių. Pirmoje dalyje bus atlikta koreliacinė regresinė analizė, jos tyrimo objektas yra pramogų arena, žmonių kiekis, pelnas ir ją įtakojantys veiksniai. Antroje dalyje atliksiu prognozę slenkanči...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 04 22
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Turizmo administracinių įgūdžių lavinimo praktika buvo atlikinėjama nuo 2013 metų rugsėjo 2 dienos iki 2013 metų spalio 4 dienos poilsio namuose „Aulaukio Baltija“..Tikslai: pritaikyti praktikoje turizmo verslo pagrindų, Lietuvos turiz...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 10 23
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 11
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: aptarti viešųjų paslaugų savivaldybės lygyje teikimo priemones ir jų kokybę. Uždaviniai: išsiaiškinti viešųjų paslaugų, teikiamų Lazdijų rajono savivaldybėje veiklas, priemones ir jų reglamentavimą; išsiaiškinti ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 12 05
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio verslo plano tikslas – įkurti masažų centrą Tauragėje. Tauragėje šiuo metu dar nėra nieko panašaus, yra tik atskiri masažo pasiūlymai, ši įmonė klientams viską siūlys po vienu stogu, tai ir klasikiniai masažai nugarai, galva...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 16
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI 21
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Šio darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti paramą smulkiam ir vidutiniam verslui ypatumus skatinant SVV plėtrą. Uždaviniai: apibūdinti verslo sampratą; išanalizuoti dabartinę SVV padėtį Lietuvoje ir Europos Sąjungoje; išan...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 01 10
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 44
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: apibrėžti gamybos planavimo įmonėje reikšmę ir ištirti gamybos planavimą įmonėje UAB „Fazer kepyklos“. Darbo uždaviniai: išaiškinti esamą paklausos prognozavimo ir gamybos planavimo situaciją įmonėje; surinkti du...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 15
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 31
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tikslas – atlikti verslo ir išorinės aplinkos sąsajų analizę. Uždaviniai: išnagrinėti išorinės aplinkos elementus; nustatyti, kam reikalinga SWOT analizė; nustatyti verslo ir išorinės aplinkos sąsajas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 22
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 5
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 43 | Literatūros sąrašas: Yra | Tikslas – atlikti AB „Utenos trikotažas“ 2006-2008 metų veiklos ekonominę analizę. Uždaviniai: pateikti trumpą bendrovės veiklos charakteristiką; įvertinti i...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 11 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – apžvelgti stiklo prekių kokybės nustatymo būdus ir jų ženklinimą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 04 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 27 | Literatūros sąrašas: Nėra | UAB “ Čeburačka ” tikslas yra kuo labiau išplėsti pusfabrikačių asortimentą. Prekės bus teikiamos visiems vartotojams, kurių amžius yra neribotas. Darbo temos: įmo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 16 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: nustatyti priežastis kas lemia UAB „PREMIER RESTAURANTS“ nepakankamą, suprastėjusią paslaugų kokybę. Uždaviniai: susipažinti su literatūra kaip...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 01 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – išnagrinėti nesąžiningos konkurencijos apraiškos formas. Darbo uždaviniai: susipažinti su konkurencijos samprata, bei apsaugos reikšme; apžvelgti nes...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 9 | Literatūros sąrašas: Nėra | Paslaugų ekonomikos (VU) vadovėlio konspektas. Temos: projektavimas, kokybės valdymo sistemos, eilės ir jų valdymas ir kt.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 12
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo tikslas - Išanalizuoti Lietuvos užsienio prekybos raidą ir struktūrą, įvertinti esamą padėtį, nustatyti probleminius aspektus. Uždaviniai: apibūdinti užsienio prekybos svarbą ir naudą šalies ekonomikai; išnagrinėti Lietuvos...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Išanalizuota dėstytojos pateiktą projekto paraiška ir įvertinta pagal pateiktus vertinimo kriterijus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinio darbo tikslas- pritraukti naujus lanjytojus ir išlaikyti senus. Uždaviniai: išanalizuoti kaip veikia įmonės išorinė ir vidinė aplinka; išanalizuoti kaip patiekalai valdomi šioje įmonėje; išanalizuoti paskirstymo valdymą; atl...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
50 psl. kursinis darbas. Temos: bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė; įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai; produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė; lūžio taško apskaičiavimas ir analizė; padengimo ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas, apimantis globalizacijos ir integracijos keliamus klausimus Europos sajungos ir Lietuvos plitikoje
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
VERSLO EKONOMIKOS RAŠTO DARBAS.Šiame darbe pateikiamos ir analizuojuomasios tokios temos, kaip verslininko apibūdinimas ekonomine, valdymo ir asmens savybių prasme; šiuolaikinė verslininkystės (verslo ) samprata; verslo sistema ir jos kintant...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Verslo ekonomikos referatas.Darbo užduotis: Atskleisti Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo svarbą Lietuvos ekonomikai;Išnagrinėti smulkaus ir vidutinio verslo privalumus ir trūkumus;Apžvelgti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tai praktikos ataskaita, nagrinejama imones ekonomine dalis, vadybos dalis, imones marketingas ir apskaita.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 30   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis adrbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 27   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Power point prezentacija
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Valiutų rinka. Valiutų rinkos dalyviai. VALIUTOS KURSAS. Fiksuotas valiutos kursas. Plaukiojantis (svyruojantis) valiutos kursas. Veikniai, lemiantys valiutų kursus. Kaip nustatomas lito kursas. SANDORIAI VALIUTŲ RINKOSE. Neatidėliot...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Power point prezentacija
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 06 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
referatas ekonomikai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
indvidualus darbas; AB „Pieno žvaigždės“ planuoja pardavimų didinimo vidaus rinkoje marketingo strategiją. Tam tikslui plečiamas jogurtų asortimentas, įvedant į rinką naują gaminį – lieso pieno jogurtą „X", atliekama apklausa, ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 41   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas apie visapusi imones veiklos planavima pagal tam tikra uzduoti.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 37   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 22
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
verslo ivado referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 10 22
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1