Ekonometrija

Tyrimo tikslas: atlikti tiesioginių užsienio investicijų 2000 m. I ketv. – 2010 m. IV ketv. ekonometrinę analizę. Tyrimo uždaviniai: Išanalizuoti tiesioginių užsienio investicijų kitimą Lietuvoje nuo 2000 m. I ketv. iki 2010 m. IV ketv...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 02 05
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Tyrimo tikslas: įvertinti veiksnius, įtakojančius gyventojų galimybę renovuoti turimą bustą. Tyrimo uždaviniai: išsiaiškinti ar turimo būsto amžius, mėnesinės pajamos, amžius ir šeimos narių skaičius turi įtakos gyventojų norui...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 02 13
DARBO TIPAS Laboratorinis darbas
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Sklaidos diagrama, stačiakampė diagrama, duomenų normalumas, išskirtys ir jų nustatymas, histograma, kvantilių grafikas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 16
DARBO TIPAS Laboratorinis darbas
PUSLAPIAI 11
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Tipas: Laboratorinis darbas | Puslapiai: 31 | Literatūros sąrašas: Nėra | Laboratorinis darbas (Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai); 2 Laboratorinis darbas (Palūkanų skaičiavimai); 3 Laboratorinis darbas (O...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 09 22
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 27 | Literatūros sąrašas: Yra | Tyrimo tikslas. Atlikti pasaulinių naftos kainų 1980-2006m. ekonometrinę analizę ir pateikti prognozę 2007 metams. Tyrimo uždaviniai: išanalizuoti pasaulinių nafto...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 04 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 11 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – atskleisti Friedmano hipotezės apie pastovias pajamas esmę. Uždaviniai: atskleisti Friedmano hipotezės apie pastovias pajamas ekonominę sampratą; ištirti ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 12
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Laboratorinis darbas | Puslapiai: 8 | Literatūros sąrašas: Nėra | Sąlyga: sudaryti prekių pervežimo planą, kad suminės pervežimo išlaidos būtų minimalios.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbe aptariami veiksniai įtakojantys nedarbą: bendroji paklausa, migracija, užmokestis ir kt. Aptariami analizuojamų duomenų charaketeristikos bei taikomi analizės metodai, atliekamas prognozavimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 45   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Ekonomimės statistikos kursinis darbas gyvenotjų skaičius mieste ir kaime metų pradžioje panevėžio apskr ir jo savivaldybėse
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 02 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Uzdavinys.Studentai prieš mokslo metų pradžią sumanė pakeliauti po Lietuvos įžymias ir gražias vietas. Jie norėtų aplankyti šias vietas: Kryžių kalną, Zoologijos sodą, Grūto parką, Gedimino pilį ir Lietuvos pajūrį Palangą. Tači...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šiame darbe yra ekonometrikos laboratoriniai darbai, grafikai, lentelės ir teorija. čia kam ekonometrikos laboratorinius reikia daryti, labai praverčia
ATSISIŲSTA KARTŲ: 118   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Paruoštukės.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis darbas. Darbo rinkos teoriniai aspektai. Metodų aprašymas. Praktinė dalis - analizė remiantis Tauragės apskrities darbo rinka. Nustatyti darbo rinkos veiksnių koreliaciniai ryšiai, rodiklių pokyčiai. Džini koeficiento ir Lorentz...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
referatas apie ekonometrinius modelius, ju formas, sudarymo budus ir pagristuma.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 37   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1