Viešojo ūkio ekonomika

Darbo tikslai: išnagrinėti žemės mokesčio instrumentarijų Lietuvos ir Estijos sąlygomis, išanalizuoti žemės mokesčio pajamų dinamiką Lietuvoje ir Estijoje analizuojant statistinius duomenis. Darbo uždaviniai: atskleisti žemės mokes...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 11 16
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 32
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pilnas konspektas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1