Bankininkystė

Darbo tikslas – Surinkti kuo daugiau informacijos apie Centrinę kredito uniją bei jos veiklą. Įvertinti, ką žmonės žino apie Centrinės kredito unijos veiklą. Uždaviniai: apibūdinti Centrinę kredito uniją; sužinoti Centrinės kredito...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2017 05 16
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Išanalizavus teorinius Lietuvos, Latvijos, Estijos lizingo rinkos aspektus bei tendencijas Baltijos šalyse, nustatomi lizingo portfelio bei apyvartos dinamiką įtakojantys veiksniai bei įvertinamas jų poveikis lizingo paslaugoms.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 06 15
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 41
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Kredito esmė - Būtinumas ir politika - Kredito sistema - Kredito formos ir rūšys - Kredito palūkanos - Kreditų suteikimo sąlygos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 05 05
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - formuoti praktinius vadybos įgūdžius, suvokti įgytų teorinių žinių lygį ir papildyti jas pasirinktai specialybei reikalinga praktine patirtimi, analizuoti įmonės veiklos rodiklius ir įgyti patyrimą jos valdymo lygiui v...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 05 24
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tikslas – išanalizuoti DNB banko veiklos specifika ir susipažinti su banko teikiamais produktais. Uždaviniai: apžvelgti AB DNB banko įstaigos struktūra, funkcijas ir darbo organizavimą; pateikti banko dokumentų kontroles organizavimo pri...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 27   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 05 15
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 127
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – parengti dokumentus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, susipažinti su dokumentų rengimo taisyklėmis ir išmokti sudaryti įmonės charakteristiką. Uždaviniai: pateikti, kaip sugalvota įmonė „SEIFAS“...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 04 24
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 31
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išaiškinti kredito sampratą, kredito pagrindinius aspektus bei sužinoti apie kreditų atsiradimą Lietuvoje. Uždaviniai: aptarti kredito esmę, būtinumą ir funkcijas; išanalizuoti kredito rūšis bei jų pasirinkimo ypaty...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 02 05
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – parengti komanditinės ūkinės bendrijos steigimo ir veiklos teisinio reguliavimo analizę. Uždaviniai: išanalizuoti komanditinės ūkinės bendrijos steigimą ir esmę; įvertinti komanditinės ūkinės bendrijos veiklos te...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 01 19
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - išanalizuoti AB ,,SEB bankas“ veiklos rezultatus 2009 – 2011 m. laikotarpiu. Uždaviniai: atlikti banko veiklą apibūdinančių rodiklių teorinę analizę; susisteminti AB ,,SEB bankas“ veiklos rodiklius; parengti AB ,,SEB ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 24   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 12 19
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 44
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbe analizuojama Lizingo bedrovių rinkos dalis pagal portfelį, dviejų, stipriausių lizingo bedrovių, UAB „VB lizingas“ ir UAB „Hansabank“ („Swedbank) lizingas, veikla.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 11 25
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 22
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Įvadas, Pagrindinės darbo temos: pasirengimas lito įvedimui, lito įvedimas 1922m., popierinių kupiūrų keitimas monetomis, lito įvedimo svarba.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 11 08
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo uždaviniai: apibūdinti rizikos sampratą ekonomikoje; apibūdinti riziką komerciniuose bankuose; atskleisti likvidumo rizikos svarbą komercinio banko veikloje; pateikti esminius likvidumo rizikos valdymo metodus
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 05 11
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 9
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslai - susipažinti su elektroninės bankininkystės raida, problemomis ir perspektyvomis. Darbo uždaviniai: išanalizuoti EBS Lietuvoje, aprašyti elektroninės bankininkystės sistemos raidą; išanalizuoti elektroninės bankininkystė...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 12 19
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas yra išanalizuoti komercinių bankų sistemą, veiklos pobūdį, steigimo bei valdymo procesus. Darbo uždaviniai: ištirti bendrąją bankų sistemą, veiklos principus ir funkcijas; išanalizuoti komercinių bankų struktūr...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 10 12
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 30
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: išmokti rengti dokumentus pagal galiojančius teisės aktus; suprasti, kaip yra rengiamos dokumentų paraiškos; susipažinti su dokumentų parengimo taisyklėmis.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 09 20
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 29
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - palyginti AB „Swedbankas“, AB „DnB NORD bankas“ ir AB „Šiaulių bankas“ vartojamamųjų paskolų sutaris ir atskleisti palankiausią kredito gavėjui. Darbo uždaviniai: 1. Pateikti paskolos sutarties sampratą, rūš...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 06 20
DARBO TIPAS Baigiamasis bakalauro darbas
PUSLAPIAI 38
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – atlikti Lietuvos centrinio banko vertybinių popierių analizę 2005-2009 m. laikotarpiu. Darbo uždaviniai: apibendrinti centrinio banko veiklą; išanalizuoti vyriausybės skolinimosi poreikį; apibendrinti vertybinių popierių...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 12 13
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – teoriškai išanalizuoti bankininkystės istoriją. Darbo uždaviniai: išnagrinėti bankininkystės eigą ir raidos etapus; išanalizuoti bankininkystės raidos etapų įtaką šiuolaikinei bankininkystei; išanalizuoti pinigų ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 22
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbe siektau ištirti SEB banko veiklos ypatumus. Darbo uždaviniai: ištirti AB SEB teisinę formą; SEB BANKO rinkos strūktūra ir tai sąlygojančius bruožus; darbo užmokesčio diferenciją ir jos veiksnius įmonėje; su SEB banku susijius...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 22
DARBO TIPAS Baigiamasis bakalauro darbas
PUSLAPIAI 13
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Šiame darbe yra nagrinėjamos bankų teikiamos paslaugos; išskirti kiekvieno banko pranašumai bei trūkumai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 09
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 14 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas išsiaiškinti kredito samprata, naudą ir šaltinius, išnagrinėti pagrindinius kredito principus, formas ir funkcijas. Tam, kad lengviau pasiekti darbo tikslą ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 05 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 24 | Literatūros sąrašas: Yra | Pirmosios dalies darbo tikslas- išanalizuoti kredito unijų veiklą Lietuvoje. Darbo uždaviniai: išsiaiškinti kas yra kredito unija; išsiaiškinti kuo kredito unija skiriasi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 10 | Literatūros sąrašas: Yra | Lietuvos bankų sistema, jų teikiamos paslaugos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Laboratorinis darbas | Puslapiai: 39 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo objektas: akcinės bendrovės AB“DnB NORD bankas financinė veikla 2006-2007 metais, jos sąlygoti rezultatai, kurie yra perteikti institucijos financinės atsk...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Tikslas: nustatyti kas yra bankai bei kokios yra jų funkcijos. Uždaviniai: pagrįsti kas yra bankas; išnagrinėti centrinio banko tikslą. Nustatyti kokie yra bankai Lietuvoje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pirmoje darbo dalyje yra pateikiama „Ūkio banko“ charakteristika. Ten yra pateikiama informacija apie banko įkūrimą, darbuotojus ir veiklos pobūdį. Antroje dalyje atlikta horizontali ir vertikali balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų an...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 32   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinio darbo tisklas - išanalizavus Lietuvos, Vokietijos ir Airijos centrinių bankų veiklą, palyginti juos funkciniu požiūriu, bei išskirti jų įtaką šalių ekonomikai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Praktikos ataskita, kurioje nagrinėjant banko veiklą, aptariamos šios temos: banko veikla, paslaugų asortimentas, banko darbo pasidalijimas ir struktūra, banko stiprybės ir silpnybės, atliekama konkurentų ir kita analizė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 43   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas, kuriame apžvelgta bankų raida Lietuvoje, išanalizuota bankinės sistemos struktūra ir įvardinta, kas sudaro bankų turtą ir pinigus. Taip pat apžvelgiamos Lietuvos centrinio banko funkcijos bei Komercinių bankų ir Kredito unijų ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Mokslinio tiriamojo darbo 1 dalis (kursinis darbas), kuriame aptariama bankų priežiūros institucijų vaidmuo, siekiant bankų stabilumo ir saugumo, tarptautiniai finansinio sektoriaus standartai ir vaidmuo, Bazelio bankų priežiūros komitetas i...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D