Valstybės finansai

Tema, susijusi su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama Klaipėdos kraštui. Apžvelgiami struktūriniai fondai, jų rūšys, specifika, vykdoma veikla, teikiama nauda bei skirtumai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 04 22
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Mokesčiai yra valstybės finansų sistemos esminė dalis bei vienas pagrindinių pajamų šaltinių. Jais siekiama sukurti darnią šiuolaikinę mokesčių sistemą, skatinančią sparčią ekonomikos raidą, užtikrinančią stabilias biudžetų p...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 03 03
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 21
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslai: išnagrinėti valstybių skolos teorinius aspektus, t.y. struktūrą, priežastis ir pasekmes, išanalizuoti tų valstybių skolų dinamiką, analizuojant statistinius ir analitinius duomenis. Darbo uždaviniai: išsiaiškinti, koki...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 11 16
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 49
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išanalizuoti 2009-2011 metų VSD biudžeto sudarymą ir vykdymą. Uždaviniai: detalizuoti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo sampratą ir sistemą; detalizuoti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio drau...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 11 03
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo uždaviniai: išanalizuoti žemės ir žemės nuomos mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarką; išanalizuoti mokesčių tarifus ir mokestinį laikotarpį; išskirti mokesčių mokėtojus ir objektus; atlikti žemės ir žemės nuomo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 05 11
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 21
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas – išanalizuoti pridėtinės vertės mokestį (PVM) ir jo įtaką Lietuvos biudžetui. Uždaviniai: atskleisti PVM mokesčio raidą; išsiaiškinti PVM mokesčio istoriją Lietuvoje; aptarti PVM mokesčio tarifus, galiojanči...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 04 27
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 29
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išanalizuoti mokamą mokestį už žemę. Uždaviniai: aptarti žemės ir žemės nuomos mokesčių mokėjimo tvarką; išsiaiškinti problemas, kylančias dėl šio mokesčio; ateities prognozės; palyginti su kitomis valstybėm...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 02 27
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Tyrimo tikslas - išsiaiškinti Lietuvos mokesčių sampratos raidą įvairiais Lietuvos valstybės vystymosi etapais. Tyrimo uždaviniai: aptarti mokesčių sąvoką bei jų atsiradimą; apžvelgti Lietuvos sampratos raidą Lietuvos vystymosi etap...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 21
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 30
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - išanalizuoti ir pateikti valstybinio Socialinio draudimo biudžeto sudarymą ir vykdymą, bei pabrėžti visuomenėje vyraujančias aktualias problemas. Uždaviniai: apibūdinti Valstybinio Socialinio draudimo sistemą; apibūdin...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 21
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 22
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas yra bendrais bruožais apžvelgti vietos valdžios finansų sistemą Lietuvos Respublikoje. Taigi šiame darbe trumpai bus aprašytas savivaldybių biudžeto suformavimo procesas, biudžetinis reguliavimas, kuris netiesiogiai įt...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 03 15
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas yra išnagrinėti Lietuvoje vykusį ir tebevykstantį privatizavimo procesą, išryškinant privatizacijos vietą šalies vidutinių ir ilgalaikių ekonomikos tikslų siekimo kontekste, palyginti privatizavimo strategijas ir įgyven...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 22
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 36
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 31 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: išanalizuoti 2006 – 2008 m. Lietuvos Respublikos nacionalinį biudžetą ir nustatyti, iš ko valstybė gauna daugiausia pajamų ir kam daugiausia jų išleid...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 16 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – supažindinti su mokesčių funkcijomis, mokesčių reformų tikslais, bei uždaviniais, mokesčių sistemos reikšmingumą visuomenėje. Darbo uždaviniai: ap...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 18 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo uždaviniai: panagrinėti Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo mechanizmą, biudžeto pajamas bei išlaidas, charakterizuoti jų struktūrą, tuo pačiu akcentuojant ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 03 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 24 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio darbo tikslas yra supažindinti su avansinio pelno mokesčio apskaičiavimu. Darbo uždaviniai : aptarti teorinius avansinio pelno mokesčio aspektus; išanalizuoti avansinio...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 28 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – išanalizuoti LR mokesčių sistemą, bei jos įtaką šalies ekonomikai. Darbo uždaviniai: išanalizuoti Lietuvos Respublikos mokesčių sistemą bei jos raid...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 22   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 14 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: Infliacijos sukėlimo priežastys ir jo įtaka šalies ekonomikai. Darbo uždaviniai: aptarti infliacijos sampratą ir priežastys; išnagrinėti teigiamus ir neig...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 29 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: išanalizuoti, apibendrinti ir įvertinti mokesčių sistemas išsivysčiusiose šalyse ir jų taikymą valstybėse. Darbo uždaviniai: pateikti mokesčių fu...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referato tikslas – atlikti 2006-2008 metų nacionalinio biudžeto pajamų analizę. Uždavinai: apibrėžti nacionalinio biudžeto sąvokas ir sudarymo principus; išskirti pagrindines nacionalinio biudžeto sudarymo problemas; atlikti statistini...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas apie Lietuvoje veikian2ias kredito unijas. Darbo tikslas buvo surinkti ir susisteminti informaciją apie kredito unijų veiklą ir vystymąsi. Taip pat surasti skirtumus tarp kredito unijų ir bankų teikiamų paslaugų.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas, referatas. Atskleidžiama 2005 – 2007 metų mokesčių į nacionalinį biudžetą dinamiką ir jos priežastys. Trumpai supažindinama su LR mokesčiais, pateikiama statistika ir diagramos 2005 - 2007 metų mokestinių pajamų dinam...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis: Valstybės skolos samprata; Ekonomikos teorijų požiūris į biudžeto deficitą ir valstybės skolą ; Valstybės skolos poveikis ekonomikai; Skolinimosi rinkų pveikis ekonomikai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pinigų ir jų politikos rašto darbas. Analizuojama Kinijos pinigų sistema (BVP, infliacija, palūkanų norma, CB ir kt.)
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 01 04
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pranešimas. Valstybės finansai Europos Sąjungoje - svarbiausia Ekonominės ir pinigų sąjungos grandis. Nuo to, kaip valdomi atskirų šalių - narių finansai, priklauso ne tik šalių dalyvavimas minėtoje sąjungoje, bet ir šalių ekonominio...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 08 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1