Finansų teorija

Darbo tikslas: apžvelgus investuotojų manipuliavimo rinka teorinius aspektus išanalizuoti manipuliavimo būdus realioje rinkoje bei pateikti išvadas. Uždaviniai: apžvelgti teorinius investavimo ir manipuliavimo rinka aspektus; išskirti manipu...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2016 04 06
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – išanalizuoti tarptautinių finansinių priemonių vaidmenį ir ypatumus šiuolaikinėse rinkose. Darbo uždaviniai: paaiškinti tarptautinės finansų rinkos sampratą; aptarti tarptautinių finansinių institucijų svarbą finan...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 7   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2016 02 07
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: nustatyti, kurios iš 2004–2016 metų Lietuvos Respublikos Vyriausybių programų finansinės nuostatos bei kokia apimtimi iki šiol buvo įgyvendintos praktikoje. Darbo uždaviniai: išanalizuoti 2004–2016 metų Lietuvos Respubli...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 10 15
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Rašto darbo tikslai: 1) apibūdinti monopolinės onkurencijos rinką; 2) išsiaiškinti šios rinkos privalumus; 3) nustatyti ar efektyviai funkcionuoja ši rinka; 4) išsiaiškinti monopolinės konkurencijos rinkos organizavimo formą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 12 22
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Kursinis darbas, kurio tikslai: 1) nusakyti mokesčių administravimo esmę teoriniu lygmeniu; 2) apžvelgti mokesčių administravimo Lietuvoje reglamentavimo ypatumus; 3) išanalizuoti mokesčių administravimo tendencijas ir problemas Lietuvoje; ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2014 06 15
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbo tikslas – išanalizuoti techninės ir fundamentaliosios analizės metodus. Darbo uždaviniai: išanalizuoti pagrindinius techninės analizės metodus, jų sandarą, veikimo principus; išanalizuoti pagrindinius fundamentalios analizės met...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 12 05
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: išsiaiškinti kas yra konvertuojamosios obligacijos ir kaip jos išleidžiamos.Uždaviniai: apibūdinti konvertuojamas obligacijas bei pateikti jų bruožus, charakteristiką, įkainojimo ypatumus taip pat pateikti konvertuojamų VP...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 01 23
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – susipažinti ir išanalizuoti finansų esmę, jos svarbą bei finansų rūšys ir atliekamas finansų funkcijas. Taip pat išspręsti finansinius praktinius uždavinius.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 27
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 28
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Užduotis: atlikti įmonės finansinį vertinimą. Tikslas: gebėti atlikti įmonės finansinį vertinimą. Sąlyga: pagal pasirinktos įmonės 3 metų finansines ataskaitas atlikti įmonės finansinį vertinimą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 09 26
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas yra paaiškinti, kas yra nedelsiami ir išankstiniai valiutų kursai, kaip jie apsiskaičiuoja, susipažinti su veiksniais lemiančiais valiutų kursus ateityje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 22
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 20 | Literatūros sąrašas: Yra | Pagrindinės temos: finansų sąvoka, funkcijos, kredito sistema tarpukario Lietuvoje, biudžetas bei pinigų sistemos raida.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 04 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 20 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbas suskaidytas į dvi dalis: pirmoje dalyje aptarsime įmonės trumpalaikius mokumo rodiklius, antroje – įmonės ilgalaikius mokumo rodiklius. Darbo pabaigoje pateikiamos i...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 03 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 24 | Literatūros sąrašas: Yra | Pagrindinės temos: trumpalaikis kreditas; trumpalaikio kredito sutartis; vartotojiška paskola; vartotojiškos paskolos privalumai ir trūkumai; vartojamoji paskola Lietuv...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 42 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – išanalizuoti terminuotos valiutinės rinkos dalyvius ir sandorių funkcionavimą bei pateikti išvadas. Darbo uždaviniai: apibūdinti terminuotos valiutinės...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas: kreditas, jo esmė ir būtinumas; vartojimo paskolos (consumer loans); Kredito įstaigų sistema; vartotojiška paskola; vartojimo kredito reglamentavimas ES ir nacionalinėje teisėje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 06 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo tikslas-kuo daugiau sužinoti apie įmonės likvidumą. Darbo uždaviniai: apibūdinti likvidumo sąvoką; apžvelgti buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės įstatymus; pateikti likvidumo analizės etapus; išanalizuoti įmonių ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Prezentacija (.ppt) . Darbo uždaviniai: supažindinti su mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo paskirtimi; išsiaiškinti kam taikomas šis mokestis; kas yra mokesčio objektas; kokie mokesčio tarifai; kokie yra mokesčio apskaičiavimo reik...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pranešimo medžiaga. Finansų idejų raidos dalyko MRU.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Individualus namu darbas. Siame darbe palyginamos Snoro banko, Swedbanko (tada dar Hansabanko) ir Parex bako teikiamos paslaugos, tai busto paskola, mokejimo korteles ir terminuotasis indelis.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis Darbe plačiai išnagrinėta mokumo sąvoka, skaičiavimas ir išamalizuota AB "Vilnaus vingis" 2007m. mokumo būklė
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 15
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Akciju rusys, akcijų samprata.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas kuriame kalbama apie pinigus, jų raidą, formas, atsiskaitymo formas, sandėrius, sąskaitas ir kita.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 04 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Projektas. Rizikos samprata. Likvidumo rizikos samprata, valdymas, apskaičiavimas. Valdymo metodai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 04 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis. viskas apie Lietuvos banka
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Probleminis autoreferatas: aprašyta LR mokesčių sistema ir mokesčių formavimo principai, mokesčiai bei jų tarifų klasifikacija, mokestinių išteklių formavimas, paskirstymas ir naudojimas,pridėtinės vertės mokestis ir jo taikymo perspek...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 31   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai.Skolos valdymo politika.Vyriausybės skolinimosi poreikis.FAKTORIAI, VEIKIANTYS VYRIAUSYBĖS SKOLINIMOSI POREIKĮ.REALUSIS SKOLINIMOSI POREIKIS IR SKOLOS.REALUSIS ŠEIMOS SKOLINIMOSI POREI...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 09
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
pranesimas apie mokesciu kultura, jos savoka, reiksme ir raida.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 10 26
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Fiskalinės politikos priemonės; Nediskretinė fiskalinė politika; Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos; Nacionalinė skola; Biudžeto subalansavimo būtinumas; Problemų analizė
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 08 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1