Vadybos teorija

Referatas.Tikslas – supažindinti su vienu iš valdymo procesu- planavimas. Planavimo funkcija siekiama atsakyti į šiuos klausimus: kur esama konkrečiu metu? Kur norima judėti? Kaip ruošiamasi tai daryti? Planavimas reiškia, kad vadovai apga...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 03 24
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 13
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – pateikti siūlymų produkcijos „Rasa“ žinomumo ir paklausos didinimui. Darbo uždaviniai: atlikus apklausą, išsiaiškinti produkcijos „Rasa“ tikslinę auditoriją, paklausą, problemas ir aptarti produkcijos poziciona...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 02 05
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – ištirti vadovo valdžios formų raiškas „Ektonas“ įmonėje. Darbo uždaviniai: išsiaiškinti problemą; atlikti žvalgybinį tyrimą; apibrėžti tyrimo tikslus; pagrįsti tyrimo reikalingumą; nustatyti tyrimo pobūdį; p...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 05 22
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 28
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
. Šiame darbe bandysime išaiskinti kas tai yra organizacija, kokia yra organizacijos paskirtis, kokie jos tikslai, aplinka, strategija ir t.t. Supažindinti su viena iš vadybos funkcijų, t.y. organizavimas. Apibendrinti organizavimą jo svarb...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 05 03
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šiame darbe apibūdinama etikos teorija, aprašoma verslo etikos būklė Lietuvoje verslo ir valstybės tarnautojų sferoje, etikos kodeksai bei kiti naudingi patarimai bei taisyklės, kaip verslininkas turėtų elgtis su savo darbuotojais, partne...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 04 06
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - išanalizuoti grupės organizacijoje funkcijas, ypatybes, vaidmenis ir vystymąsi. Darbo uždaviniai: apibūdinti grupės organizacijoje esmę, funkcijas ir ypatybes; apibūdinti grupės organizacijoje vaidmenis ir vystymąsi; paly...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 07
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: humanizmo pradininkai ir žmogiškųjų santykių mokykla; žmogiškųjų santykių mokyklos atstovai; klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklos palyginima.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 02 27
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Sukurta nauja išgalvota organizacija, remiamasi teorine vadybos medžiaga sukurta jos darbo aplinka, planavimas, organizavimas, kontrolė, Vadovavimas ir motyvavimas, Informacija ir komunikacija, bei darbo refleksija, 10 literatūros šaltinių pa...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 01 10
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 8
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės UAB „Jubana“ organizacinę valdymo struktūrą, palyginti mokslininkų nuomones šia tema bei savarankiškai jas apibendrinti. Darbo uždaviniai: išanalizuoti organizavimo esmę; išanalizuoti organizacin...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 15
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: kontrolės samprata, turinys, proceso etapai; kontrolės sistema Lietuvos įmonėse bei taprtautinėse bendrovėse.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 02
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 17
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: išsiaiškinti kodėl darbo pasidalijimas svarbus organizacijai; šio darbo tikslo įgyvendinimui keliami tokie uždaviniai; apžvelgti darbo pasidalijimą istoriniais laikotarpiais; susisteminti vertikaliojo ir horizontaliojo darb...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 09 13
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 27
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - išanalizuoti pagrindinius veiksnius, formuojančius organizacijos mikroklimatą teoriniu aspektu bei, remiantis darbuotojų nuomone, nustatyti, koks mikroklimatas vyrauja UAB ,,Mano buitis“. Darbo uždaviniai: atlikti mokslinė...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 03 22
DARBO TIPAS Baigiamasis bakalauro darbas
PUSLAPIAI 54
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo uždaviniai: Išnagrinėti Adomo Smito biografiją ir jo „Tautų turtą“; pristatyti Adomo Smito „nematomos rankos“ ir kitas jo teorijas; atskleisti tobulos konkurencijos veikimo principą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 02 28
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 18
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - aptarti pagrindines Darbo Kodekso nuostatas, tokias kaip darbuotojų darbo drausmė ir jos užtikrinimo priemonės, kuriose nagrinėjama darbo drausmė, darbuotojų skatinimo priemonės ir jų taikymas, o taip pat atsakomybė ir jos...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 01 28
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kita | Puslapiai: 31 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: išanalizuoti efektyvaus pardavimo metodus. Darbo uždaviniai: išvardinti pasirengimo deryboms etapus; apibūdinti asmeninio kontakto pradžią; išstudijuoti pirkėj...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 94 | Literatūros sąrašas: Nėra | Vadybos teorijos konspektai nuo vadybos ištakų iki vadybos žinių reikšmės.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 25 | Literatūros sąrašas: Yra | Kursinio darbo tikslas yra atskleisti kainodaros esmę ir svarbą, parodyti kainų nustatymo sudėtingumą bei išsiaiškinti įvairių faktorių įtaką kainos nustatymui ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 06 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 18 | Literatūros sąrašas: Nėra | Elektroninis verslas, verslo modeliai, elektrroninės parduotuvės modelis, privalumai, trūkumai, e. valdžia, modeliai, valdymo lygiai, e. valdžia Lietuvoje, privalumai, tr...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 11 | Literatūros sąrašas: Yra | Pagrindinės temos: vadovo ir lyderio, vadovavimo ir lyderiavimo sampratos, lyderių funkcijos ir pareigos, vadovavimo savybės ir esmė, vadovavimo ir lyderiavimo skirtumai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 05 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 14 | Literatūros sąrašas: Yra | Referato tikslas paminėti ir išanalizuoti derybų proceso ypatumus. Siekiant šio tikslo, formuluojami šie uždaviniai: susipažinti su derėjimosi strategija; derybų organiz...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 05 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 73 | Literatūros sąrašas: Nėra | Konspektuose aptariamos tokios temos kaip OE samprata, ryšys su kitais mokslais, nuostatų įtaka elgesiui, motyvacijos teorijos, grupės raida, socialinių vaidmenų funkcijo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 04 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Pranešimas | Puslapiai: 16 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – Išanalizuoti konferencijų organizavimo ypatybes.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 01 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 14 | Literatūros sąrašas: Yra | Referato tikslas – išanalizuoti organizavimą, kaip valdymo funkciją. Uždaviniai: pateikti organizavimo sampratą; pPateikti organizacinės valdymo struktūros esmę; išanal...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 14 | Literatūros sąrašas: Yra | institucijos analizė, pagrindinė informacija apie įstaiga,kontrolės sistema,SSGG (swot)analizė, išvados.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 12
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Įvadas. Poreikių apibūdinimas. Poreikių hierarchija. Žmogaus poreikių piramidė. Elgesio motyvavimo esmė ir funkcijos. Įsisąmoninti ir neįsisąmoninti motyvai. motyvų kova ir kaita. Poreikių sąveika. Išmokimo įtaka elgsenai...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 06 26
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šio kursinio darbo tikslas – pateikti marketingo plano pagrindinius dalykus, konkrečius segmentus, priemones ir panašiai. Kursinio darbo užduotis – pabrėžti pagrindinius dalykus marketingo plano bei pateikti praktinius pavyzdžius, kurie a...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Vadybos referatas. Aprašomi Hotorno eksperimentai-jų eiga, atlikimas, priešistorė. E.Mayo biografija, žmogiškųjų santykių mokykla.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 07
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas apie A. Maslow ir jo sukurtą poreikių hierarchijos piramidę (fiziologiniai poreikiai, saugumo poreikiai, priklausomybės ir meilės poreikis, įvertinimo poreikis, savęs aktualizavimo poreikis).
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Individualaus darbo grupėje ir organizacijoje sprendimu paieska. Darbo uždaviniai: parodyti grupinio ir individualaus darbo privalumus; iškelti problemas susijusias su grupiniu ir individualiniu darbu organizacijose.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Vadybos pagrindų referatas, pristaytas VGTU. aprašoma motyvacijų samprata įvairių autorių darbuose. Išskiriami trys aspekatai ir suligynami tarpusavyje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 22
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D