Prekybos ir paslaugų verslas

Darbo tikslas – atlikti UAB „Fakto“ autocentro strateginę analizę ir pateikti pasiūlymus rinkodaros planavimui gerinti. Referato uždaviniai: remiantis literatūros šaltiniais išanalizuoti rinkodaros metodinius pagrindimus; atlikti UAB ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2017 10 25
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: parengti UAB „Amarivus“ naujos internetinės parduotuvės rinkodaros veiksmų planą. Uždaviniai: išsiaiškinti internetinių parduotuvių rinkodaros teorinius aspektus; pateikti rinkodaros planų rengimo metodikų analizę; i...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2017 05 16
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 35
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - įvertinti rinkodaros veiklą, , konkurentų pozicijas, naudojamą reklamą ir nuolaidas, atlikti rinkos tyrimą ir įvertinimą, identifikuojant jos stipriąsias ir silpnąsias puses. Uždaviniai: ištirti gėlių rinką; atlikti...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 03 02
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 17
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Pagrindinės darbo temos: idėjos generavimas, organizacijos pristatymas, idėjų atranka bei charakteristikos, organizacijos aplinkos analizė, SSGG analizė bei organizacijos kūrimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 11 08
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 30
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – atskleisti kas yra nuotolinė prekyba ir PVM bei nuotolinės prekybos privalumai ir trūkumai. Darbo uždaviniai: apibūdinti nuotolinės prekybos sampratą; išanalizuoti ir pateikti pavyzdžių, kada privaloma registruotis PVM m...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 11 08
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 17
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - įgyti praktinių įgūdžių; teorinių žinių pagrindu atlikti medžiagos, reikalingos kursinio darbo parengimui, paiešką, kaupimą, sisteminimą; atlikti taikomuosius ir praktinius tyrimus. Darbo uždaviniai: įmonės pristaty...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 26   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 05 11
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI 13
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Analizuojant problemą Minijos baldų centre, paaiškėjo, kad dauguma darbuotojų dirbančiu centre susiduria su problema, parduodant įvairius individualių užsakymų baldus. Darbuotojams trūksta baldų konstravimo ir dizaino žinių. Dauguma ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 01 10
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI 10
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbo tikslas: sugeneruoti inovacinę idėją naujos paslaugos kūrimui „Čili pica“ įmonėje. Darbo uždaviniai: atlikti trumpą „Čili pica“ įmonės veiklos analizę; parengti bendras gaires naujai paslaugai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 12 19
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 9
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo objektas: smulkios ir vidutinės įmonės. Darbo uždaviniai: aptarti inovatyvias technologijas; apibrėžti smulkaus ir vidutinio verslo įmones; aptarti smulkaus ir vidutinio verslo potencialinę raidą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 02
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: išanalizuoti „arbūzų sulčių“ idėją ir pagrįsti ją marketinginiu, finansiniu atžvilgiu. Darbo uždaviniai: pateikti verslo idėją; aptarti verslo idėjos marketingo planą; įvardinti produkto pateikimą, gamybą; apm...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 12
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbo tikslas – išanalizuoti, kokie veiksniai lemia prekės pasiūlą rinkoje, kaip nusprendžiama, kiek kurios nors prekės tam tikru laikotarpiu reikia pateikti vartotojams. Darbo uždaviniai: supažindinimas su prekės sąvoka; išanalizuoti ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 04 06
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Kosmetikos bei higienos prekės. Pagrindinės darbo temos: verslo aprašymas; UAB „Agilė“ verslo planas; marketingo planas; finansinis planas; rizikos vertinimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 01 14
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 28
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – suprasti rinkodaros turinį ir reikšmę, išanalizuoti ir išspręsti ekonomikos ir verslo problemas. Darbo uždaviniai: aprašyti rinkodaros komplekso programos elementus; rinkodaros orientaciją; mikro- ir makroaplinkos elemen...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 22
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 17 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: išanalizuoti, kaip organizuojamas asortimentas UAB „Pyragas“. Darbe siekiama nustatyti esamo asortimento trūkumus, sukaupti informaciją, kaip galėtų ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kita| Puslapiai: 17 | Literatūros sąrašas: Nėra | Tai autoservizas, kuris specilizuosis ratų montavimo ir susijusių su jais darbų sferoje. „Rajūnas“ - nedidelė organizacija, mažame miestelyje Širvintos, kuriame nėra konkr...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kita | Puslapiai: 37 | Literatūros sąrašas: Yra | Šiame darbe pateikiamas kompiuterinio stalo „Komfortas“ marketingo planas, kuris aprašo kuriamą prekę, tikslinę rinką, marketingo galimybes.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Verslo planas. Vertimo paslaugos. Verslo aprašymas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Vadyba. Rizikos veiksniai. Finansai. Kaštų struktūra. Nusidėvėjimas. Prognozuojama pelno ir nuostolio ataskaita. Kiti finansiniai rezultatai (rentabilumas)
ATSISIŲSTA KARTŲ: 18   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Nagrinėjami klausimai: individuali veikla; aukšto nedarbo problematika.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas. Temos: prekių pirkimo valdymas, kontrolė ir dokumentacija; sandėlių ūkio valdymo politika; prekių realizacimo valdymas, kontrolė ir apskaita; atsiskaitymai ir mokėjimai ir kt.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 04 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
praktinis darbas Pagrindiniai šio darbo uždaviniai:trumpai supažindinti kas yra praktinio mokymo firma;supažindinti su SimuLiž centro ir PMF "Raštmena" veikla;suprasti įmonės tvarkymo procesus;susipažinti su pagrindinėmis verslo operacij...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Savarankiskas darbas, rinkodaros planas. UAB „AVON že company for women“ charakteristika, UAB „AVON že company for women “ išorinės aplinkos analizė, UAB „AVON že company for women “ vidinės aplinkos analizė, UAB „AVON že c...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 24   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Praktinis darbas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 19   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 01 04
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis. Įmonės aprašymas Projekto aprašymas Rinka Valdymo personalas ir darbuotojai Finansinis planas Organizacinė struktūra
ATSISIŲSTA KARTŲ: 67   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 12 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Šiame verslo plane pristatomos R. Mikailionytės individualios įmonės veiklos išplėtimo galimybės bei perspektyvos.DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ VERSLO PLANO ANOTACIJA BENDRA APŽVALGA Įmonės aprašymas VERSLO ŠAKOS ANALIZĖ Dabar...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 71   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1