Gamybos verslas

Pažintinės praktikos pagal Mechanikos inžinerijos programą po pirmojo kurso ataskaita.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 05 15
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbo tikslas - atskleisti AB „Žemaitijos pienas“ ekonominę veiklą. Darbo uždaviniai: apžvelgti AB „Žemaitijos pienas“ charakteristiką. 2.Aprašyti gamybos ir darbo organizavimą įmonėje; išgryninti įmonės atsargas, transporto ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 07
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 31
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Šio darbo tikslas – išnagrinėti UAB "Javinė" pardavimų intensyvumo 2007-2009 metais analizę. Uždaviniai: apibūdinti teorinius gamybos ir pardavimų aspektus; išanalizuoti UAB "Javinė" įmonės pardavimų intensyvumą; išanalizuoti ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 07
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: Išanalizuoti įmonės veiklą, įmonių socialinės atsakomybės aspektu. Uždaviniai: išanalizuoti įmonės veiklą; apibūdinti kokį socialinį, ekonominį ir aplinkosauginį poveikį įmonė daro aplinkai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 01 23
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 19
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Kursinio tikslai: ištirti ledų gamybos technologiją. Kursinio uždaviniai: atlikti įmonės apžvalgą; aptarti įmonės gamybos technologiją; Padaryti išvadas ir pateikti pasiūlymus, kaip šią technologiją patobulinti.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 12
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Kursinio darbo tikslas yra išanalizuoti įmonę UAB „Platinum“ , išnagrinėti gaminamus produktus, produkto gamybai naudojamas žaliavas, gamybos eigą ir įrenginius, reikalingus galutiniam produktui paversti iš pradinių žaliavų. Kursini...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 04 27
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 39
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 13 | Literatūros sąrašas: Yra | Šiame darbe aptarsiu AB „Lietuvos dujos“ gamybos išteklių produktyvumą, įmonės veiklą. Taip pat apžvelgsiu įmonės dabartinę situaciją. Apžvelgsiu gamybos ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 13 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbe aptarsiamas AB „Lietuvos dujos“ gamybos išteklių produktyvumas bei įmonės veikla. Taip pat apžvelgiama įmonės dabartinė situacija, gamybos išteklių rū...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 10 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 37 | Literatūros sąrašas: Yra | Tyrimo tikslas – išanalizuoti UAB ,,Metelita‘‘ gamybos procesus ir jų vyksmus. Tyrimo uždaviniai: apžvelgti gamybos proceso teorinius aspektus; išanalizuoti iš...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo ekonomikos kursinis darbas. Teoriškai išanalizuoti darbo laiko, personalo poreikio, darbo našumo rodikliai. Atlikti skaičiavimai individualios įmonės pavyzdžiu. Darbo tikslas: atskleisti darbo išteklių planavimo ir valdymo metodologi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Bendras „X“ įmonės veiklos aprašymas. Inovatyvumas, išskirtinumas iš konkurentų. Potencialių inovacijų tyrimas. Inovacijų diegimo pavyzdžiai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 02 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis, kuriame aprašomas pardavimo planavimo vaidmuo, pardavimo organizavimo teoriniai aspektai. Prekybos tinklo Kristiana aplinkos aprašymas bei pardavimo organizavimas.UAB Kristian rėmimo veikla. Išvados. Literatūra. Priedai. Darbas įvert...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 01 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas. Šiame darbe atliekamas naujo produkto kūrimo, gamybos ir realizavimo strateginis planavimas, atsižvelgiant į Lietuvos rinkos specifiką bei teisinę sistemą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbas, kuriame buvo išpranašautas Vilniaus Vingio nuopolis (2003 m). Vidaus vertinimas, išorės vertinimas - SWOT analizė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
AB ALITA BALANSO, PELNO (NUOSTOLIŲ) HORIZONTALI IR VERTIKALI ANALIZĖ (kursinis)
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 01 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Verslo planas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 34   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 08 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Praktinis darbas. Gamybos imonės kūrimo teorija, be teorijos pritaikymas praktikoje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 08 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1