Verslo operacijų valdymas

Darbo tikslas – apžvelgus organizacijos aplinkos teorinius aspektus, išanalizuoti AB „Lesto“ aplinką. Uždaviniai: pateikti organizacijos aplinkos samprata; išsiaiškinti svarbiausius AB „Lesto“ išorinės ir vidinės aplinkos element...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2015 02 26
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 24
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
ĮTyrimo tikslas – išanalizuoti 2003-2005 metų AB „Kauno kartonas“ finansinę atskaitomybę, įvertinti bendrovės veiklos efektyvumą, paskaičiavus pagrindinius ekonominius rodiklius. Tyrimo uždaviniai: teoriniais aspektais išnagrinėti...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 15
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 28
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tyrimo tikslas: Išanalizuoti UAB „Vigesta“ verslo organizavimą. Darbo uždaviniai: apibūdinti UAB „Vigesta“ veiklą ir charakteristika; susipažinti su UAB „Vigesta“ struktūrą; išsiaiškinti UAB „Vigesta“ konkurentus; apibū...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 12
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 15
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tyrimo objektas - Finansų rinka. Tyrimo tikslas - dudaryti investicinį portfelį ir uždirbti pelną. Tyrimo metodas - finansų rinkos analizė ir virtualus investavimas .
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 02 03
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas: išanalizuoti atlyginimo už darbą struktūrą. Darbo uždaviniai: apibrėžti darbo užmokesčio sampratą; pateikti darbo užmokesčio apskaičiavimo formas ir ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 03 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Planavimo savarakiskas darbas, 36 lapai 4APR variatas (KTU, Ekonoikos ir vadyb os fakultetas). Apskaičiuoti įmonės taktinio plano pagrindinius biudžetus, atlikti pagrindinių rodiklių analizę ir įvertinti įmonės veiklos rezultatus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Verslo ir vadybos įvado kursiniame darbe nagrinėjama kaip yra sudaromas UAB “Kurtis” verslo planas. Darbo tikslas - sudaryti ir išanalizuoti UAB “Kurtas” verslo planą , palyginti jį su panašios veiklos įmonių verslo planais. Pagal ty...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 23   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pokyčių įgyvendinimas organizacijoje, Pokyčių procesas organizacijoje, Organizacijos samprata ir esmė, Pokyčių organizacijoje privalūmų ir trūkumų tyrimas, Pokyčių valdymo bendrosios metodologijos pagrindai,
ATSISIŲSTA KARTŲ: 22   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1