Verslo strateginis valdymas

Įmonės sukūrimas, jos iregistravimas, reikiami dokumentai, įstatai, PEST, SSGG,7-S analizės. Viešbutis „ElfasHotel“.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 06 01
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 22
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbo tikslas: apibrėžti lyderio savybes šiuolaikineje organizacijoje. Uždaviniai: susipažinti su organizacijos sąvoka ir jos sistema; suvokti lyderio sąvoką; suprasti lyderio vaidmenį organizacijoje; išsiaiškinti požiūrį į lyderi...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 03 25
DARBO TIPAS Pranešimas
PUSLAPIAI 26
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tikslas- Organizacijos strategijos parengimas. Uždaviniai: apibūdinti organizaciją; išanalizuoti organizacijos išorės aplinką; atlikti organizacijos SSGG analizę; suformuluoti organizacijos misiją ir viziją; suformuluoti organizacijos s...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 10 04
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 17
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: atlikti APB „APRANGA“ įmonės verslo rizikos analizę ir pateikti rizikos mažinimo galimybes. Darbo uždaviniai: įmonės pristatymas; atlikti kiekybinę rizikos analizę, įvertinus pagrindinius įmonės finansinius rodikliu...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 05 11
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 16
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas. Išanalizuoti pelno didinimo galimybes X įmonėje. Darbo uždaviniai: išanalizuoti pelno (nuostolio) ataskaitos ir pelno sampratą; išnagrinėti X įmonės finansinę padėtį; analizės metu įvertinti įmonės veiklos gerinimo...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 05 03
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 38
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: "Canon Inc." imonės pristatymas; kiekybinė įmonės analizė; kokybinė įmonės analizė; rizikos mažinimo įmonėje galimybės.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 04 19
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 24
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbo uždaviniai: apibūdinti strateginio planavimo sampratą; išanalizuoti strateginio planavimo proceso etapus; įvertinti viešbučio „Valina” charakteristiką ir valdymo struktūrą; parengti Marketingo veiksmų ir priemonių planą.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 16
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 26
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Požiūris į įmonės vidaus kontrolę, įmonės vidaus kontrolė, rekomenduojamas vidaus kontrolės modelis, skirtingų ūkio sektorių kontrolės reglamentavimas Lietuvoje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 12 09
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 17
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
SPA centro kūrimas, rinkos analizė, atsiperkamumas, paskolos grąžinimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 20
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 23
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas –išanalizuoti lyderio kaip derybininko kompetenciją, atliekant tyrimą AB „Linas“. Darbo uždaviniai: apibrėžti lyderio sampratą; pateikti lyderio gebėjimų ir savybių charakteristikas derybų metu; atlikti lyderio kaip ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 04 27
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – atlikti vadovavimo stilių analizę UAB „Mars Lietuva“. Tyrimo uždaviniai: ištirti vadovavimo stilius; ištirti šiuolaikinio vadovo vadovavimo etiką ir etiketą; atlikti vadovavimo metodų analizę; išsiaiškinti vadov...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 6   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 02 19
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 37
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: paarengti įmonės verslo planą. Tyrimo uždaviniai: apibūdinti įmonės veiklą; ištIrti aplinkas, veikiančias įmonę; apibrėžti rinkodaros komplekso elementus įmonėje; sudaryti finansinių duomenų prognozę 3 metams.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 22
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 26
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – atlikus verslo kūrimo, organizavimo ir plėtros teorinę analizę, ištirti verslo svarbą ir atsakyti į iškeltus uždavinius. Darbo uždaviniai: atskleisti įmonių atsiradimo priežastis ir tikslus; supažindinti su verslo ap...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 22
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 44
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 21 | Literatūros sąrašas: Yra | Tikslas: išdėstyti strateginio valdymo proceso stadijas. Uždaviniai: apibūdinti strateginio planavimo esmę; išdėstyti strateginio planavimo proceso stadijas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kita | Puslapiai: 24 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas yra atlikti „BMW“ strateginį auditą ir juo remiantis nustatyti, ar turima bendrovės strategija atitinka esamą realią rinkos situaciją ir jei nustačius, kad vis...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 34   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 05 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kita | Puslapiai: 13 | Literatūros sąrašas: Nėra | Šio projekto idėja – įsteigti individualią įmonę ,,GROŽIS“. Bus kuriamas kosmetologijos kabinetas, kuris teiks kosmetologines paslaugas Panevėžio miesto gyventojams. Įk...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 03 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Konspektai | Puslapiai: 14 | Literatūros sąrašas: Nėra | Strateginės vadybos paskaitų konspektas VU. Temos: strategijos koncepcijų raida ir vieta kitų mokslų kontekste, strateginio mąstymo moklyklos ir kt.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 22 | Literatūros sąrašas: Nėra | Santrauka, verslo aprašymas, paslaugos aprašymas, verslo tikslai, galimybės ir orientyrai, rinkodara, riinkos apžvalga, konkurencijos analizė, rinkodaros planas, gam...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referate aptariaos tokios temos kaip vadovo ir lyderio determinacija, lyderiavimo apibrėžimas, vadovo įtaka vadovavimui ir kt.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 08 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbo tikslas išanalizuoti veiklos metodų, veiklos kokybės, veiklos pasiekimų ir jos tobulinimo pasiekimų kompleksinio įvertinimo procesą, išnagrinėti pagrindines mokslo paradigmas bei metodologijas. Uždaviniai: apžvelgti organizacijos ve...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 08 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbe nagrinėjama "X" organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos tikslai, uždaviniai, struktūra, vadovo vaidmuo organizacijoje (eksporto įmonė).
ATSISIŲSTA KARTŲ: 24   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Verslo ekonomikos kursinis darbas apie pradedanciųjų versla verslo finansavimo galimybes, bei skolinimosi galimybes is banku ir pan. vekseliai, paskolos, komerciniai bankai ir t.t.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 01 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Pranešimas. Konsorciumas yra įmonių, firmų susivienijimas, kuris sukurtas lygiavertiškumo pagrindu ir turi bendrą tikslą. Jį galima nagrinėti pagal vokišką teisę, kaip horizontaliai integruotą koncerną), t. y. konglomeratinio tipo konc...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Greito maisto restoranų įvaizdžio vertinimas - tai praktinis tyrimas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 13   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 06
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Įvadas 3 1. Planavimo reikšmė 4 2. Planavimo organizavimo principai 5 2.1 Pasiruošimas planavimui 5 2.2 Planavimo proceso eiga 6 2.3 Planavimas valdymo procese 7 3. Planavimo moduliai 8 4. Strateginio planavimo etapai 9 5. Planavimas 9 ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 48   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Šio namų darbo tikslas — susipažinti su įmonės vadybiniu darbu ir išnagrinėti produkto darymo valdymo praktikos ypatumus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis 30 psl Išsamus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 42   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 20
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis. Bendrovės organizacija, turtas, ištekliai, atskirų veiklos sričių finansavimo įvertinimas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 45   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 08 11
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1