Sprendimų teorija

Tiriama kaip priklauso 1 žmogaus išlaidos kosmetikai per mėnesį nuo 5 kriterijų: išlaidų maistui, drabužiams, komunalinėms paslaugoms, laisvalaikiui, transportui. Tikslai: nustatyti, ar egzistuoja stochastinis ryšys tarp nagrinėjamų ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 04 27
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 12
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Nėra
Darbe nagrinėjamas produkto gyvavimo ciklas, dėmesį skiriant ir į marketingo strategijų taikymui kiekviename prekės gyvavimo ciklo etapui. Darbą sudaro keturios pagrindinės dalys: pirmoje dalyje glaustai pateikiama, kas tai yra prekė, kas...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 03 16
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 33 | Literatūros sąrašas: Yra | Koreliacinė regresinė analizė, prognozavimas, gamybos planavimo uždavinys, transporto uždavinys. Turime 25 įmones, kurios užsiima panašia veikla, reikia nustatyti: ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Darbas strateginio organizacijų valdymo tema "strategijos įgyvendinimo procesas": Organizacijos tikslai: strateginiai ir finansiniai. Stretegijos įgyvendinimo proceso sudėtis: Strategijos įgyvendinamumo analizė, Strategijos įgyvendinimo prog...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 24   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 04 13
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Rašto darbas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 14
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1