Verslo sauga

Darbo tikslas: organizuoti saugų darbą, bei ištirti nelaimingą atsitikimą uždarojoje akcinėje bendrovėje„Saulės namai“. Uždaviniai: įvertinti UAB „Saulės namai“ profesinę riziką; parengti kambarinės saugos ir sveikatos instru...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 09 07
DARBO TIPAS Kita
PUSLAPIAI 24
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pagrindinės darbo temos: revizoriaus darbas; revizoriaus darbo reglamentas; revizoriaus funkcijos bei uždaviniai.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 02 28
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 7
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 12 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo temos: verslo rizika; bendrieji rizikos valdymo principai ir rizikos tipai; rizikos ribojimas ir sumažinimas; draudimas kaip priemonė rizikai mažinti.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 4   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 02 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1