Kokybės valdymas

Pagrindinės darbo temos: vadovavimas pradedantiems vadovams pagal V.E. Demingą; principai; verslo ligos; vadovavimo kliūtys.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 02
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 25
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas - Išanalizuoti ir įvertinti UAB „Westtrans logistic“ klientų aptarnavimo kokybę, numatyti tolesnes klientų aptarnavimo kokybės kėlimo priemones ir būdus. Darbo uždaviniai: nustatyti, klientų aptarnavimo kokybes įtakojan...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 04 18
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 29
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 11 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio darbo tikslas – išryškinti viesuju paslaugų, kaip neapčiuopiamo heterogeniško sektoriaus kokybės aspektą, apibrėžiant pačią paslaugų sąvoką, savybes, patei...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 09 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 16 | Literatūros sąrašas: Yra | Tyrimo uždaviniai: Išanalizuoti kada turi būti organizuojamas profesinės rizikos vertinimas; ažvelgti kenksmingus ir pavojingus darbo aplinkos veiksnius bei jų tyrimą; apr...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 11   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 23 | Literatūros sąrašas: Nėra | Šio darbo tikslai ir uždaviniai : 1) Antstolių kontoros administratoriaus atliekamų darbų laiko trukmės nustatymas bei galimos atlikti per laiko vienetą darbų apim...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 11 | Literatūros sąrašas: Yra | Produktų tipologija, intelektualių produktų klasifikavimas, pagrindiniai produkcijos klasifikavimo požymiai, klasifikavimo sistemos.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 09 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
KURSINIS. Norėdamos išlikti, pakilti iš krizės ir klestėti rinkoje, Lietuvos įmonės ir kitos organizacijos turi neatsilikti nuo kitų šalių ir vadovautis pažangiausiais esamųjų ir būsimųjų rinkos partnerių vadybos metodais. Viena nau...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 22   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 02 08
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 41   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 10 23
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 42   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 09 25
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1