Paslaugų vadyba

Darbo tikslas – atskleisti nagrinėjamos temos aktualumą ir išsiaiškinti paslaugų verslo organizavimo specifiką vieningoje ES vidaus rinkoje. Darbo uždaviniai: pateikti vyraujančius požiūrius į paslaugų verslą; išnagrinėti paslaug...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 09 26
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 32
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas: remiantis literatūra bei įvertinus dabartinę rinkos situaciją, parašyti būsimo įmonės rinkodaros planą. Uždaviniai: pateikti išsamią informaciją apie įmonę; parengti rinkodaros planą; atskleisti rinkodaros plano sude...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2012 02 01
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 35
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Kursinis darbas | Puslapiai: 25 | Literatūros sąrašas: Nėra | Darbo tikslas: ištirti Tauragės miesto soliariumų paslaugų pasiūlą. Darbo uždaviniai: pasiūlos sąvokos apžvelgimas; išanalizuoti prekės ar paslaugos gyvavimo ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 04 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 16 | Literatūros sąrašas: Yra | Temos: paslugos kokybės samprata, patirtos paslaugos kokybės samprata, Klaipėdos koncertų salės paslaugų kokybės analizė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 03 05
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Baigiamasis bakalauro darbas | Puslapiai: 48 | Literatūros sąrašas: Yra | Šio darbo tikslas – aptarus „SPA Vilnius“ teikiamas paslaugas atlikti vartotojų analizę: įvardinant esamų paslaugų pasiūlą, kokybę, vartotojų se...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 27   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 19
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 19 | Literatūros sąrašas: Yra | Marketingo planas, organizacinė analizė, gamybos planas, finansinė analizė. Parengta VGTU.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 11 27
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 8   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 12 24
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Konspektas
ATSISIŲSTA KARTŲ: 16   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 10 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas, vadybos turinys, planavimas, funkcijos, personalo valdymas. AB „Lietuvos paštas“.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 21   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 05 26
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Struktūra, rinkos analizė, finansinio aspekto analizė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 22   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Projekto planas. Nepelno siekiantis projektas.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 10   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 02 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Namų darbas. 1. UAB „MEGAMESTA“ rinkodaros komplekso programos elementai; 2. UAB „MEGAMESTA“ rinkodaros orientacija; 3. UAB „MEGAMESTA“ mikroaplinkos elementų įvertinimas; 4. UAB „MEGAMESTA“ rinka; 4.1. Rinkoje esančių ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 29   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 01 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Kursinis. Kaimo sodybos steigimo esmė 2. Kaimo sodybos paslaugų rinkotvarkos aspektai 3. Situacija rinkoje 4. Ekonominis pagrindimas 5. Investicijos ir jų atsipirkimas 6. Paslaugos konkurencingumo aspektai
ATSISIŲSTA KARTŲ: 29   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 11 18
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Analizė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 30   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 10 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1