Verslo kultūra

Pagrindinės darbo temos: tarptautinių derybų ypatumai; lyginamoji derybų vedimo stiliaus analizė Danijoje ir Lietuvoje.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2013 04 03
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas yra išsiaiškinti, kokios buvo vadybos teorijos ir kas jų pradininkai vadybos Lietuvoje atsiradimo laikotarpiu, t.y. 1918 – 1940 m. Todėl pateikiamos ankstyvosios vadybos ištakos mūsų šalyje, pabrėžiama jų svarba, taipogi ...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 11 27
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 8
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Pirmoje darbo dalyje aiškinamos pagrindinės sąvokos: marketingas, etika ir marketingo etika. Tai pat pateikiamos etiško pardavėjo nuostatos, t.y. kaip marketingo specialistas turėtų elgtis, kad patenkintų etikos reikalavimus, dar yra apibr...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 2   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 05 04
DARBO TIPAS Baigiamasis bakalauro darbas
PUSLAPIAI
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo uždaviniai: supažindinti su sąvokomis – ekonominis augimas ir aplinkosauga; apibrėžti darnaus ekonominio augimo galimybes aplinkosaugos kontekste; suformuluoti aplinkosaugos ir ekonominio augimo suderinamumo problemas; apibūdinti eko...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2011 03 15
DARBO TIPAS Referatas
PUSLAPIAI 14
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Darbo tikslas – atlikti organizacijos kultūros analizę. Tyrimo uždaviniai: išnagrinėti organizacijos kultūros sąvokas; išsiaiškinti, kokios yra organizacijos kultūros funkcijos; atsakyti į klausimą, kokius bruožus privalo turėti sti...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 12   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 11 22
DARBO TIPAS Kursinis darbas
PUSLAPIAI 20
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
Yra
Tipas: Referatas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Yra | Darbo tikslas – išanalizuoti kultūrinius bendravimo skirtumus versle. Darbo uždaviniai – išnagrinėti pasaulio verslo tradicijas, įpročius bei skirtumus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2010 04 01
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 16 | Literatūros sąrašas: Yra | Tyrimo tikslas – išanalizuoti kultūrinių skitumų ypatumus. Tyrimo uždaviniai: apžvelgti kultūros savoką; sužinoti galimus kultūros elementus, kurie padeda pažinti ku...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 12 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Tipas: Referatas | Puslapiai: 15 | Literatūros sąrašas: Yra | Referato uždaviniai: susipažinti s organizacijos kultūra; išnagrinėti kaip prasideda kultūra; išnagrinėti kultūrinių skirtumų požymius; išnagrinėti kultūros funkcja...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 10 30
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Temos: moralinė atsakomybė, moralinė atsakomybė įmonėje, įmonę sudarančių grupių moralinė atsakomybė.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 05 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas, kurio tikslas - išsiaiškinti tarpkultūrinio bendravimo ypatumus Austrijoje. Tikslas įgyvendintas atlikus Austrijos geopolitinę ir socialinę analizę bei ištyrus kitus veiksnius.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 14   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 10
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Vadybos teorijos referatas, kuriame aptariama organizacijos kultūros prasmė, šio reiškinio skirtumai nuo organizacinės kultūros, aptariami organizacijos kultūros tipai bei funkcijos, pateikiama įvairių modelių analizė (pavyzdžiui, OUCHI...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 5   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 03 02
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Dalykinės komunikacijos darbas apie bendravimo su italijos šalies partneriais ypatumus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 20   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2009 02 28
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Darbe rašoma apie santykius ir bendravimą su verslo partneriaias iš Indijos. Aprašomi santykiai dalykiniuose susitikimuose, verslo pietų metu, svečiuojantis verslo partnerių namuose ir pan.Taip pat supažindinama su pagrindiniais d...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 15   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 11 29
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Apie dalykini bendravima imoneje. Tai ir tarnybinis etiketas, vidinis ir isorinis imones bendravimas. Derybos su tiekejais, dalykiniai pietus.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 9   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 09 16
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
Referatas. Jame aprašoma delegacijos iš Estijos vizito Lietuvoje vadyba: Trumpas estijos aprašymas, Užsieniečių kelionės Lietuvoje planavimas ir organizavimas ir t.t.
ATSISIŲSTA KARTŲ: 3   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2008 04 21
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1