Populiacijų ekologija

kursinis darbas.Darbo apimtis: 29 psl., 3 lent., 6 pav. Parengta sistematinė, istorinė, bei bendra varliagyvių apžvalga. Taip pat pateikiama trumpa Pajūrio Regioniniame Parke (PRP) gyvenančių varliagyvių charakteristika. Šio darbo tikslas...
ATSISIŲSTA KARTŲ: 1   ATSISIŲSTI
ĮKĖLIMO DATA 2007 10 03
DARBO TIPAS N/D
PUSLAPIAI N/D
LITERATŪROS
SĄRAŠAS
N/D
1